Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AE4323

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)” (COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

OJ C 34, 2.2.2017, p. 140–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 34/140


Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta ”Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti)”

(COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

(2017/C 034/22)

Esittelijä:

Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Lausuntopyyntö

neuvosto, 1.6.2016

Euroopan parlamentti, 6.6.2016

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan 2 kohta

 

(COM(2016) 273 final – 2016/0145 (COD))

Komitean työvaliokunnan päätös

14.6.2016

 

 

Vastaava erityisjaosto

”maatalous, maaseudun kehittäminen, ympäristö”

Hyväksyminen erityisjaostossa

30.9.2016

Hyväksyminen täysistunnossa

19.10.2016

Täysistunnon nro

520

Äänestystulos

(puolesta / vastaan / pidättyi äänestämästä)

222/0/2

1.   Päätelmät

1.1

ETSK ilmaisee tukensa tarkastelun kohteena olevalle ehdotukselle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastusalusten ominaisuuksista (uudelleenlaadittu teksti), sillä se pitää ehdotusta tarpeellisena ja unionin oikeuden kannalta erittäin toivottavana.

2.   Taustaa

2.1

Komission ehdotuksella on tarkoitus kodifioida kalastusalusten ominaisuuksista 22. syyskuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86, jota on muutettu 22. joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3259/94.

2.2

Kodifioinnin taustalla ovat Edinburghissa joulukuussa 1992 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät, joissa vahvistetaan komission päätös toteuttaa säädösten (alkuperäisen ja niihin myöhemmin tehtyjen muutosten) kodifiointi viimeistään sen jälkeen, kun niitä on muutettu kymmenen kertaa.

2.3

Kodifiointi on tarpeen, jotta voidaan yksinkertaistaa ja selkeyttää unionin lainsäädäntöä ja lisätä siten sen käyttäjäystävällisyyttä ja ymmärrettävyyttä kansalaisten kannalta. Kansalaisille avautuu näin uusia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käyttää lainsäädännön heille tarjoamia erityisiä oikeuksia.

2.4

Kodifiointi on toteutettava noudattaen kokonaisuudessaan unionin säädösten hyväksymismenettelyä.

3.   Yleistä

3.1

Komission ehdotuksessa ei ole muutettu kodifioitavien säädösten asiasisältöä.

3.2

Siinä tehdään kuitenkin eräitä sisällöllisiä muutoksia asetuksen (EY) N:o 2930/86 5 artiklan 3 kohtaan, jotta komissiolle voidaan siirtää toimivaltaa, jonka nojalla se voi mukauttaa jatkuvan konetehon määrittämistä koskevat vaatimukset tekniikan kehitykseen. Sen vuoksi ehdotus esitetään uudelleenlaatimisen muodossa.

3.3

Ehdotus uudelleenlaatimisesta on laadittu 23 virallisella kielellä tehdyn asetuksen (ETY) N:o 2930/86 ja sen muuttamisesta annettujen säädösten alustavan koonnelman pohjalta. Koonnelman on laatinut Euroopan unionin julkaisutoimisto tietojenkäsittelyjärjestelmää käyttäen.

3.4

Ehdotuksessa on kolme liitettä, joissa esitetään asetuksen (EY) N:o 3259/94 (mukautetun) liitteen muutokset ja vanhojen ja uusien numeroiden vastaavuus siltä osin kuin artikloja on numeroitu uudelleen.

4.   Erityistä

4.1

ETSK kannattaa 5 artiklan 3 kohtaan tehtyjä sisällöllisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on siirtää komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä jatkuvan konetehon määrittämistä koskevien vaatimusten mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kansainvälisen standardoimisjärjestön lokakuussa 1981 julkaistun kansainvälisen standardisuosituksen ISO 3046/1 toisessa painoksessa olevien vaatimusten mukaisesti.

Bryssel 19. lokakuuta 2016:

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean puheenjohtaja

Georges DASSIS


Top