Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0600

Asia T-600/15: Kanne 22.10.2015 – PAN Europe ym. v. komissio

OJ C 59, 15.2.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 59/20


Kanne 22.10.2015 – PAN Europe ym. v. komissio

(Asia T-600/15)

(2016/C 059/23)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bryssel, Belgia), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgia) ja Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (Castel San Pietro Terme, Italia) (edustajat: asianajajat B. Kloostra ja A. van den Biesen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantajat vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 2015/1295 (1) ja

velvoittamaan komissio korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan komissio rikkoi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (2) 4 ja 6 artiklaa sekä kyseisen asetuksen liitettä I ja liitettä II, kun se antoi riidanalaisen asetuksen ja hyväksyi sulfoksaflorin markkinoille saattamisen.

Komissio rikkoi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklaa ja/tai ei soveltanut asianmukaisesti kyseisessä asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat tehoaineiden hyväksymistä;

Komissio rikkoi niin ikään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklaa tarkasteltuna yhdessä sen 6 artiklan f kohdan ja sen liitteessä II olevan 1.1 ja 2.2 kohdan kanssa ja/tai ei soveltanut asianmukaisesti asetuksessa (EY) N:o 1107/2009 asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat tehoaineiden hyväksymistä; ja

Komissio rikkoi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklaa ja 6 artiklan i kohtaa ja/tai ei soveltanut asianmukaisesti kyseisessä asetuksessa asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat tehoaineiden hyväksymistä.

2.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan riidanalaisella asetuksella loukataan mehiläishoitajien omistusoikeutta ja elinkeinovapautta, joista säädetään Euroopan unionin perusoikeuskirjan (3) 16 ja 17 artiklassa.

3.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan komissio loukkasi hyvän hallinnon periaatetta ja päätöksenteon johdonmukaisuuden periaatetta ja laiminlöi huolellisuusvelvollisuutta, kun se antoi riidanalaisen asetuksen.


(1)  Tehoaineen sulfoksaflori hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta 27.7.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 2015/1295 (EUVL L 199, s. 8).

(2)  Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21.10.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 (EUVL L 309, s. 1).

(3)  Euroopan unionin perusoikeuskirja (EYVL 2000, C 326, s. 1).


Top