Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0310

Asia T-310/15: Kanne 5.6.2015 – European Union Copper Task Force v. komissio

OJ C 294, 7.9.2015, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/74


Kanne 5.6.2015 – European Union Copper Task Force v. komissio

(Asia T-310/15)

(2015/C 294/89)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: European Union Copper Task Force (Essex, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat C. Fernández Vicién ja I. Moreno-Tapia Rivas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta 11.3.2015 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/408 siltä osin kuin sitä sovelletaan kupariyhdisteisiin

velvoittamaan komission korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen.

1.

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 80 artiklan 7 kohdan täytäntöönpanosta ja korvattavien aineiden luettelon laatimisesta 11.3.2015 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/408 annettiin lainvastaisin perustein, sillä asetus N:o 1107/2009 ja etenkin sen 24 artikla ja liitteessä II oleva 4 kohta ovat unionin oikeuden vastaisia.

Kantaja väittää, että tieteellisen näytön mukaan hidasta hajoavuutta, eläviin kudoksiin kertyvyyttä ja myrkyllisyyttä koskevat arviointiperusteet (PBT-arviointiperusteet), etenkin hidas hajoavuus, eivät ole asianmukaisia perusteita kuparin kannalta.

Kantajan mukaan PBT-arviointiperusteiden soveltaminen epäorgaanisiin aineisiin ei myöskään ole yhteensopivaa säänneltyjen kemikaalien alalla täytäntöön pantujen muiden säädösten kanssa.

Kantaja väittää lopuksi korvattavien aineiden osalta siis, että PBT-arviointiperusteiden soveltamisella kupariyhdisteisiin ylitetään se, mikä on tarpeen asetuksella N:o 1107/2009 tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi, ja että kyseisessä asetuksessa tulkitaan virheellisesti ennalta varautumisen periaatetta.

2.

Toisessa kanneperusteessa väitetään toissijaisesti, että komissio loukkasi suhteellisuusperiaatetta sisällyttäessään kupariyhdisteet täytäntöönpanoasetuksen 2015/408 soveltamisalaan.


Top