Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0255

Asia T-255/15: Kanne 19.5.2015 – Almaz-Antey v. neuvosto

OJ C 294, 7.9.2015, p. 69–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/69


Kanne 19.5.2015 – Almaz-Antey v. neuvosto

(Asia T-255/15)

(2015/C 294/84)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moskova, Venäjä) (edustajat: asianajajat C. Stumpf ja A. Haak)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 13.3.2015 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/432 (EUVL L 70, s. 47) ja Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta 13.3.2015 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/427 (EUVL L 70, s. 1) siltä osin, kuin ne koskevat kantajaa

velvoittamaan neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa viiteen kanneperusteeseen.

1)

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan neuvosto ei esittänyt asianmukaisia tai riittäviä perusteita kantajan sisällyttämiseksi niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten joukkoon, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä Ukrainan tilanteen johdosta.

2)

Toisen kanneperusteen mukaan neuvosto teki ilmeisen arviointivirheen katsoessaan, että kantajan tapauksessa täyttyi jokin peruste riidanalaisiin toimenpiteisiin sisällyttämiseksi.

3)

Kolmannen kanneperusteen mukaan vastaajan päätöksellä loukataan suhteellisuusperiaatetta.

4)

Neljännen kanneperusteen mukaan kantajaa koskevat perustelut kokonaisuudessaan eivät täytä rajoittavia toimenpiteitä koskevia edellytyksiä.

5)

Viidennen kanneperusteen mukaan neuvosto on loukannut oikeudettomasti ja suhteettomasti kantajan perusoikeuksia, mukaan luettuna kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan.


Top