Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0373

Asia C-373/15 P: Valitus, jonka Ranskan tasavalta on tehnyt 15.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-259/13, Ranska v. komissio, 30.4.2015 antamasta tuomiosta

OJ C 294, 7.9.2015, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/48


Valitus, jonka Ranskan tasavalta on tehnyt 15.7.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (yhdeksäs jaosto) asiassa T-259/13, Ranska v. komissio, 30.4.2015 antamasta tuomiosta

(Asia C-373/15 P)

(2015/C 294/59)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Ranskan tasavalta (asiamiehet: F. Alabrune, G. Bergues, D. Colas ja C. Candat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Espanjan kuningaskunta

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 30.4.2015 asiassa T-259/13, Ranska v. komissio, antama tuomio on kumottava osittain

asia on ratkaistava lopullisesti kumoamalla Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta ja Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle annettu komission täytäntöönpanopäätös 2013/123/EU (1) siltä osin kuin päätöksessä jätetään rahoituksen ulkopuolelle Ranskan tasavallan Ranskan maaseudun kehittämisohjelman toimintalinjaa 2 koskevat tietyt menot varainhoitovuosilta 2008 ja 2009, tai asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee asian

oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ranskan hallitus vetoaa valituksensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen valituksenalaisen tuomion kumoamiseksi.

Ensimmäisessä valitusperusteessa Ranskan hallitus väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se ei ottanut viran puolesta huomioon olennaisten menettelymääräysten rikkomista, vaikka komissio oli tehnyt riidanalaisen päätöksensä kohtuullisen määräajan ylittäen.

Toissijaisesti esitetyssä toisessa valitusperusteessa Ranskan hallitus väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, ettei komissio ollut soveltanut virheellisesti asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta 7.12.2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1975/2006 (2) (jäljempänä asetus 1975/2006) 10 ja 14 artiklaa, kun se velvoitti Ranskan viranomaiset laskemaan eläimet paikalla tehtävissä tarkastuksissa luonnonhaittakorvauksina suoritettavien menojen vuoksi.

Edelleen toissijaisesti esitetyssä kolmannessa valitusperusteessa Ranskan hallitus väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että nautaeläinten tunnistamiseen tai lammaspalkkioihin liittyvät paikalla tehtävät tarkastukset eivät ole asetuksen 1975/2006 12 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa tarkoitettuja paikalla tehtäviä tarkastuksia.

Näin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin siinä hylätään Ranskan hallituksen komission riidanalaista päätöstä vastaan esittämä ensimmäinen kumoamisperuste.


(1)  EUVL L 67, s. 20.

(2)  EUVL L 368, s. 74.


Top