Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0279

Asia C-279/15 P: Valitus, jonka Alexandre Borde ja Carbonium ovat tehneet 10.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-314/14, Borde ja Carbonium v. komissio, 25.3.2015 antamasta määräyksestä

OJ C 294, 7.9.2015, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 294/28


Valitus, jonka Alexandre Borde ja Carbonium ovat tehneet 10.6.2015 unionin yleisen tuomioistuimen (kolmas jaosto) asiassa T-314/14, Borde ja Carbonium v. komissio, 25.3.2015 antamasta määräyksestä

(Asia C-279/15 P)

(2015/C 294/35)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittajat: Alexandre Borde ja Carbonium SAS (edustaja: Rechtsanwalt A.B.H. Herzberg)

Muu osapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittajat vaativat unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 25.3.2015 antaman tuomion, jossa se

a.

jätti vaatimukset tutkimatta

b.

velvoitti kantajat vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut

toteamaan, että valittajien kumoamisvaatimus on otettava tutkittavaksi,

ja

a.)

antamaan asiassa lopullisen ratkaisun

tai vaihtoehtoisesti

b)

palauttamaan asian takaisin unionin yleiseen tuomioistuimeen asiaratkaisua varten

vaihtoehtoisesti palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen tutkittavaksi ottamisen käsittelemiseksi yhdessä pääasian kanssa ja asian ratkaisemiseksi

velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittajat väittävät, että niiden kumoamiskanne hylättiin lainvastaisesti, (i) koska unionin yleinen tuomioistuin esitti epätäsmällisen ja vääristyneen toteamuksen tosiseikoista eikä se siten ottanut huomioon valittajien oikeutta tulla kuulluksi, (ii) koska soveltaessaan SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti rajasi kannekelpoiset toimet SEUT 288 artiklan mukaisiin toimiin, (iii) koska unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, etteivät riidanalaiset toimenpiteet ole SEUT 288 artiklan neljännessä kohdassa tarkoitettuja päätöksiä, (iv) koska soveltaessaan SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa unionin yleinen tuomioistuin piti virheellisesti ratkaisevana sitä, onko riitautettu toimi ”erotettavissa sopimuksen asiayhteydestä”, eikä ottanut huomioon muita merkityksellisiä tekijöitä, (v) koska soveltaessaan SEUT 263 artiklan neljättä kohtaa unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti kaksitahoisiin asioihin kehitettyjä arviointiperusteita kolmitahoiseen asiaan, ja (vi) koska unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon valittajien oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, sellaisina kuin ne on turvattu Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja perusoikeuskirjassa.


Top