Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0521(01)

Vanhentuneiden komission ehdotusten peruuttaminen

OJ C 153, 21.5.2014, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 153/3


VANHENTUNEIDEN KOMISSION EHDOTUSTEN PERUUTTAMINEN

(2014/C 153/03)

Luettelo peruutetuista ehdotuksista

Asiakirja

Toimielinten välinen menettely

Nimi

KOM(2009) 395

2009/0111/CNS

Ehdotus neuvoston asetukseksi tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

KOM(2009) 195

2009/0058/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vakautusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1717/2006 muuttamisesta

KOM(2011) 336

2011/0147/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta

KOM(2003) 624

2003/0246/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa

KOM(2006) 232

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta

KOM(2011) 335

2011/0146/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rikosturvallisuustilastoista

KOM(1973) 1929

 

Ehdotus neuvoston asetukseksi yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta, jakamisesta ja hallinnoinnista Libanonista peräisin olevien, yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 55.09 kuuluvien muiden kudottujen puuvillakankaiden osalta (vuodelta 1974)

KOM(1980) 662

 

Ehdotus asetukseksi niiden Euroopan talousyhteisön sekä Algerian, Marokon, Tunisian, Egyptin, Libanonin, Jordanian ja Syyrian yhteistyöneuvostojen tekemien päätösten soveltamisesta, jotka koskevat laskentayksikön korvaamista Euroopan laskentayksiköllä Euroopan talousyhteisön ja näiden maiden välisten sopimusten pöytäkirjassa N:o 2

KOM(1983) 303

 

Ehdotukset neuvoston asetuksiksi Euroopan talousyhteisön sekä Algerian, Egyptin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Syyrian ja Tunisian välillä tehtyihin yhteistyösopimuksiin liitetyn, käsitteen ”alkuperätuotteet” määritelmästä ja hallinnollisen yhteistyön menettelyistä tehdyn pöytäkirjan 6 ja 17 artiklan muuttamisesta edelleen

KOM(1985) 534

 

Ehdotus neuvoston asetukseksi (ETY) tiettyjen tuotteiden tuontiin ja vientiin sovellettavien järjestelmien muuttamisesta tiettyjen Etelä-Afrikan kanssa toteutettavien toimintojen osalta

KOM(1989) 19

 

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyihin Yhdysvaltojen alkuperätuotteisiin sovellettavien tullimyönnytysten keskeyttämisestä ja yhdistetyn nimikkeistön tullien korottamisesta

KOM(2008) 663, sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksilla KOM(2011) 633 ja KOM(2012) 48

2008/0256/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta

KOM(2008) 662, sellaisena kuin se on muutettuna ehdotuksilla KOM(2011) 0632 ja KOM(2012) 0049

2008/0255/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta ihmisille tarkoitettuja reseptilääkkeitä koskevan yleisölle tiedottamisen osalta

KOM(2005) 190

2005/0072/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1210/90 muuttamisesta toiminnanjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/2

2005/0073/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 337/75 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/3

2005/0074/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta johtajan ja apulaisjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/4

2005/0075/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan koulutussäätiön perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1360/90 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/5

2005/0076/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 302/93 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/6

2005/0077/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston pääjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/7

2005/0078/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/8

2005/0079/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/9

2005/0080/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/10

2005/0081/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 178/2002 muuttamisesta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnanjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/11

2005/0082/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 851/2004 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/12

2005/0083/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston toimitusjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/13

2005/0084/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen toiminnanjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/14

2005/0085/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2062/94 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/15

2005/0086/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta pääjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/16

2005/0087/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta Euroopan lentoturvallisuusviraston pääjohtajan ja johtajien toimikauden osalta

KOM(2005) 190/17

2005/0088/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rautatieviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 881/2004 muuttamisesta pääjohtajan toimikauden osalta

KOM(2005) 190/18

2005/0089/COD

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajan ja varapääjohtajan toimikauden osalta

KOM(2004) 582

2004/0203/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta annetun direktiivin 98/71/EY muuttamisesta

KOM(2010) 350

2010/0198/CNS

Ehdotus neuvoston asetukseksi (EU) kääntämistä koskevista järjestelyistä Euroopan unionin patentin osalta

KOM(2008) 396

2008/0130/APP

Ehdotus neuvoston asetukseksi yksityisen eurooppayhtiön säännöistä

KOM(2011) 710

2011/0327/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta kuljettajakortin toiminteet sisältävien ajokorttien osalta

KOM(2007) 497

2007/0183/CNS

Ehdotus neuvoston päätökseksi pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen muuttamisesta Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

KOM(2002) 64

2002/0041/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta matkatoimistoja koskevan erityisjärjestelmän osalta

KOM(2003) 78/2

2003/0057/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä välillisen verotuksen (ALV) alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 218/92 muuttamisesta matkapalvelujen suorituksia koskevien lisätoimenpiteiden osalta

KOM(2004) 728/1

2004/0261/CNS

Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäverovelvoitteiden yksinkertaistamiseksi

KOM(2008) 497

2008/0164/ACC

Ehdotus neuvoston asetukseksi TIR-carnet'isiin merkittyjen tavaroiden kansainvälistä kuljetusta koskevan Genevessä 14 päivänä marraskuuta 1975 tehdyn tulliyleissopimuksen tekemisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2112/78 muuttamisesta

KOM(2007) 755

2007/0256/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön tilastollisesta toimialaluokituksesta

KOM(2008) 99

2008/0037/COD

Ehdotus neuvoston direktiiviksi eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa (kodifikaatio)

KOM(2008) 351

2008/0115/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden kuljettajan istuimesta (kodifikaatio)

KOM(2008) 697

2008/0204/COD

Ehdotus neuvoston direktiiviksi afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä (kodifikaatio)

KOM(2009) 299

2009/0080/COD

Ehdotus neuvoston direktiiviksi …/…/EY siemenperunoiden pitämisestä kaupan

KOM(2010) 359

2010/0194/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan

KOM(2010) 508

2010/0261/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta ja pakojärjestelmästä (kodifikaatio)

KOM(2010) 510

2010/0264/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio)

KOM(2010) 610

2010/0302/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (kodifikaatio)

KOM(2010) 635

2010/0309/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta (kodifikaatio)

KOM(2010) 717

2010/0348/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- tai metsätraktoreiden hallintalaitteiden asentamisesta, sijainnista, toiminnasta ja merkitsemisestä (kodifikaatio)

KOM(2010) 729

2010/0349/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden jarrulaitteista (kodifikaatio)

KOM(2010) 746

2010/0358/COD

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden ohjaustilasta, pääsystä ohjauspaikalle sekä ovista ja ikkunoista (kodifikaatio)


Top