Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0610

Asia C-610/11 P: Valitus, jonka Centrotherm Systemtechnik GmbH on tehnyt 29.11.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.9.2011 antamasta tuomiosta

OJ C 80, 17.3.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 80/7


Valitus, jonka Centrotherm Systemtechnik GmbH on tehnyt 29.11.2011 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), 15.9.2011 antamasta tuomiosta

(Asia C-610/11 P)

2012/C 80/09

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Centrotherm Systemtechnik GmbH (edustajat: Rechtsanwalt A. Schulz ja Rechtsanwalt C. Onken)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-434/09 15.9.2011 antama tuomio on kumottava.

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 25.9.2009 asiassa T 6/2008-4 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä hyväksytään vaatimus yhteisön tavaramerkin nro 1 301 019 CENTROTHERM toteamisesta menetetyksi.

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) ja centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen tuomiota, jolla se hylkäsi valittajan kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valitusjaoston centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG:n ja Centrotherm Systemtechnik GmbH:n välisessä menettämismenettelyssä 25.8.2009 tekemästä päätöksestä.

Valittaja esittää valituksensa tueksi seuraavat valitusperusteet:

1)

Valituksenalainen tuomio on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (1) 51 artiklan 1 kohdan vastainen, koska siinä tulkitaan virheellisesti mitättömyysosastolle osoitetun, valittajan liikkeenjohtajan antaman juhlallisen lausunnon todistusarvoa. Toisin kuin valitusosasto ja unionin yleinen tuomioistuin katsovat, tämä juhlallinen lausunto on myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetuksi sallituksi selvitysaineistoksi.

2)

Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi tulkinnut yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 76 artiklan 1 kohtaa virheellisesti. Toisin kuin valitusosasto ja unionin yleinen tuomioistuin ovat katsoneet, yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 76 artiklan 1 kohdan yksiselitteisen sanamuodon sekä yhteisön tavaramerkkiasetuksen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan mukaan menettämistapauksiin liittyvän systematiikan mukaisesti virallisperiaate pätee.

3)

Valittajan valitusosastossa käydyssä menettelyssä esittämiä asiakirjoja ei olisi pitänyt jättää myöhästyneinä tutkimatta. Tämä käy ensinnäkin ilmi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen systematiikasta, erityisesti vertailtaessa menettämistä koskevassa menettelyssä voimassa olevia käyttöä koskevia sääntöjä väite- ja mitättömyysmenettelyssä voimassa oleviin ehdottomiin hylkäysperusteisiin, ja toiseksi todistustaakkaa koskevista yleisistä periaatteista. Tätä taustaa vasten asetuksen (EY) N:o 2868/95 (2) 40 säännön 5 kohtaa on teleologisesti rajoitettava.

4)

Jos unionin tuomioistuin ei kuitenkaan rajoita asetuksen (EY) N:o 2868/95 40 säännön 5 kohtaa teleologisesti, säännöstä ei voida soveltaa, koska se on ristiriidassa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen säännösten ja systematiikan kanssa ja loukkaa oikeusvaltiolle ominaista yleistä suhteellisuusperiaatetta.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78 s. 1).

(2)  Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1).


Top