Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0250

Asia T-250/09: Kanne 23.6.2009 — Cesea Group v. SMHV — Mangini & C. (mangiami)

OJ C 193, 15.8.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/31


Kanne 23.6.2009 — Cesea Group v. SMHV — Mangini & C. (mangiami)

(Asia T-250/09)

2009/C 193/49

Kannekirjelmän kieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Cesea Group Srl (Rooma, Italia) (edustajat: asianajajat D. De Simone, D. Demarinis ja J. Wrede)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Vastapuoli valituslautakunnassa: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italia)

Vaatimukset

Cesea Group Srl vaatii SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.4.2009 asiassa R 982/2008-2 tekemän sellaisen päätöksen kumoamista, joka on annettu tiedoksi 24.4.2009 ja jolla päätettiin Mangini & C. Srl:n vaatimasta mitättömyysmenettelystä N:o 2063 C, tai toissijaisesti kyseisen päätöksen muuttamista ja rajaamista siten kuin kanteen perusteluista ilmenee.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Rekisteröity yhteisön tavaramerkki, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu: kuviomerkki, joka sisältää termin ”mangiami” (hakemus nro 3 113 933) luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten

Yhteisön tavaramerkin haltija: kantaja

Yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä: Mangini & C. Srl

Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän tavaramerkkioikeus: sanamerkin ”MANGINI” italialainen rekisteröinti nro 819 926 luokkiin 30 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten; italialainen kuviomerkki nro 668 388, joka sisältää termin ”Mangini”, luokkiin 30 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten; italialainen kuviomerkki nro 648 507, joka sisältää termin ”Mangini”, luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten; sanamerkin ”MANGINI” kansainvälinen rekisteröinti nro 738 072 luokkiin 30 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten; Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetulla tavalla Italiassa yleisesti tunnettu sanamerkki ”MANGINI””leivonnaisten, kahvin, jäätelöiden ja ylipäätään makeisten sekä baari-, kahvio- ja catering-palveluiden tuotantoa varten”; Italian elinkeinotoiminnassa käytettävä kauppanimitys ”MANGINI””leivonnaisten, kahvin, jäätelöiden ja ylipäätään makeisten sekä baari-, kahvio- ja catering-palveluiden tuotantoa varten”.

Mitättömyysosaston ratkaisu: mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen hylkääminen

Valituslautakunnan ratkaisu: oikeudenkäynnin kohteena olevan päätöksen kumoaminen ja mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen osittainen hyväksyminen

Kanneperusteet:

Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2868/95 (1) 40 säännön 6 kohtaa on rikottu, koska valituslautakunta perusti päätöksensä asiakirjoihin, joita ei ollut esitetty mitättömyysosastossa, vaikka kyse on asiakirjoista, jotka eivät ole saatavilla ja joita ei ollut esitetty mitättömyysosastossa asetetun määräajan kuluessa.

Mitättömäksi julistaminen on tapahtunut lainvastaisesti luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden osalta, koska Mangini & C. Srl:n kansainvälinen tavaramerkki ei kata kyseiseen luokkaan kuuluvia tuotteita, sekä luokkaan 30 kuuluvien tuotteiden osalta, koska kyseiset tuotteet eivät ole samankaltaisia makeisten kanssa.


(1)  EYVL L 303, 15.12.1995, s. 1.


Top