Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0193

Asia C-193/09 P: Valitus, jonka Kaul GmbH on tehnyt 1.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-402/07, Kaul GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) — Bayer AG, 25.3.2009 antamasta tuomiosta

OJ C 193, 15.8.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/8


Valitus, jonka Kaul GmbH on tehnyt 1.6.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-402/07, Kaul GmbH v. sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) — Bayer AG, 25.3.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-193/09 P)

2009/C 193/08

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Kaul GmbH (edustajat: Rechtsanwalt R. Kunze ja Solicitor, Rechtsanwalt G. Würtenberger)

Muut osapuolet: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit), Bayer AG

Vaatimukset

on kumottava Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-402/07, Kaul GmbH vastaan SMHV — Bayer, 25.3.2009 antama tuomio (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 1.8.2007 tekemästä päätöksestä, jolla pysytettiin väiteosaston päätös, jolla hylättiin yhteisön tavaramerkkihakemusta 000 195 370”ARCOL” koskeva väite

kirjallisen menettelyn jälkeen yhteisöjen tuomioistuimessa on pidettävä suullinen käsittely

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisussa rikotaan asetuksen (EY) N:o 40/94 (1) asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä, minkä lisäksi siinä rikotaan olennaisia menettelymääräyksiä. Näin ollen valitus ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 25.3.2009 antamasta tuomiosta on perusteltu sen vuoksi, että

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi virheellisesti yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 40/94/EY 74 artiklan 2 kohtaa, joten se rikkoi kyseistä säännöstä antaessaan valituksenalaisen tuomion

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisessa tuomiossa virheellisesti ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 61 artiklan 2 kohdan ja 73 kohdan vastaisesti, että sillä, että oikeutta tulla kuulluksi loukattiin, ei ollut merkitystä asian lopputuloksen kannalta ja

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pysytti virheellisesti valituslautakunnan arvion, joka koski yhteisön tavaramerkkiasetuksen 40/94/EY 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja sekaannusvaaraa koskevia arviointiperusteita.


(1)  Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1).


Top