Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0191

Asia C-191/09 P: Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 29.5.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), aiemmin Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), aiemmin Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Euroopan unionin neuvosto, 10.3.2009 antamasta tuomiosta

OJ C 193, 15.8.2009, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 193/7


Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 29.5.2009 yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), aiemmin Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), aiemmin Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, v. Euroopan unionin neuvosto, 10.3.2009 antamasta tuomiosta

(Asia C-191/09 P)

2009/C 193/07

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J.-P. Hix ja Rechtsanwalt G. Berrisch)

Muut osapuolet: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), aiemmin Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT ja Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), aiemmin Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

on kumottava Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10.3.2009 antama tuomio siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 1) kumosi riidanalaisen asetuksen 1 artiklan siltä osin kuin polkumyyntitulli, joka on vahvistettu kantajien valmistamien tuotteiden Euroopan yhteisöön suuntautuvalle viennille, ylittää sen polkumyyntitullin, jota olisi sovellettava, jos vientihintaa ei olisi oikaistu palkkion perusteella, kun myynnit suoritettiin etuyhteydessä olevan kauppayhtiön, Sepco SA:n, välityksellä (riidanalaisen tuomion tuomiolauselman 1 kohta) ja 2) velvoitti neuvoston vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan neljänneksen kantajille aiheutuneista kuluista (riidanalaisen tuomion tuomiolauselman 3 kohta)

ratkaisee asian lopullisesti hylkäämällä kanteen kokonaisuudessaan

velvoittaa ensimmäisessä oikeusasteessa kantajina olleet korvaamaan muutoksenhakumenettelystä ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydystä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvosto väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

Teki oikeudellisen virheen, kun se sovelsi yhden ainoan taloudellisen yksikön käsitettä koskevaa oikeuskäytäntöä analogisesti polkumyyntiä koskevan perusasetuksen (1) 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan soveltamiseen, koska se ei ottanut huomioon, että normaaliarvon laskemista, vientihinnan laskemista ja kysymystä siitä, soveltuvatko oikaisut, koskevat erilliset säännöt. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin laiminlöi tältä osin myös perusteluvelvollisuuden.

Teki oikeudellisen virheen, kun se tulkitsi toimielimiltä edellytettävää todistustaakkaa, kun se teki perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan nojalla oikaisun siten, että se ei soveltanut polkumyyntiasioissa tavallisesti sovellettavaa todistustaakkaa, minkä vuoksi se teki oikeudellisen virheen, kun se ei soveltanut tuomioistuinvalvonnan asianmukaista tasoa toimielinten suorittamaan taloudelliseen arviointiin.

Teki oikeudellisen virheen, kun se arvioi oikeudelliselta kannalta virheellisesti toimielinten päätöstä siitä, että 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan mukainen oikaisu tehdään, koska se arvioi päätöstä sen olettaman perusteella, että yhden ainoan taloudellisen yksikön käsite soveltuu normaaliarvon ja vientihinnan vertailuun.

Teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että toimielimet tekivät ilmeisen arviointivirheen, kun se sovelsivat perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan ensimmäistä alakohtaa.

Teki oikeudellisen virheen, kun se tulkitsi liian suppeasti tietojen ilmaisemisedellytyksiä.

Teki oikeudellisen virheen, koska se ei arvioinut oikeudellisesti asianmukaisesti puolustautumisoikeuksien loukkausta, jonka se oli (asianmukaisesti) todennut.

Teki oikeudellisen virheen arvioidessaan väitetyn menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden vaikutuksia, koska se nojautui oikeudellisesti virheellisiin toteamuksiin 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan mukaisen oikaisun lainmukaisuudesta.


(1)  Polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 384/96 (EYVL L 56, s. 1).


Top