Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0166

Asia T-166/09 P: Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009 antamasta määräyksestä

OJ C 141, 20.6.2009, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/56


Valitus, jonka Luigi Marcuccio on tehnyt 27.4.2009 virkamiestuomioistuimen asiassa F-70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009 antamasta määräyksestä

(Asia T-166/09 P)

2009/C 141/114

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Valittaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Muu osapuoli: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

kumoaa virkamiestuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa F-70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009 antaman määräyksen kokonaisuudessaan

toteaa, että virkamiestuomioistuimessa nostettu kanne täyttää kaikilta osin tutkittavaksi ottamisen edellytykset

toteaa tarvittaessa, että virkamiestuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen luonnehtiessaan virkamiestuomioistuimessa nostetussa kanteessa esitetyn vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen vahvistamista koskevaksi vaatimukseksi (ks. valituksenalaisen määräyksen 16 kohta)

toteaa tarvittaessa, että virkamiestuomioistuin oli toimivaltainen lausumaan ensimmäisenä asteena asiaa käsittelevänä tuomioistuimena kaikista kantajan kanneperusteista asiassa, joka on nyt valituksen kohteena, ja ensisijaisesti:

hyväksyy kanteen kaikilta osin sellaisena kuin se on tässä valituksessa toistettu

velvoittaa vastaajaan korvaamaan kanteen käsittelystä virkamiestuomioistuimessa ja valituksen käsittelystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa valittajalle aiheutuneet ja aiheutuvat kulut, ja toissijaisesti:

palauttaa nyt valituksen kohteena olevan asian virkamiestuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta se ratkaisee pääasiakysymyksen uudelleen eri kokoonpanossa.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valituksen kohteena olevan asian siirtäminen osittain ensimmäisen oikeusasteen käsiteltäväksi on perusteeton muun muassa siksi, että Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien sääntöjen 90 artiklaa (jäljempänä henkilöstösäännöt) on tulkittu ja sovellettu väärin ja siksi ettei tätä päätöstä ole millään tavoin perusteltu.

Lailla perustetun tuomioistuimen periaatetta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklaa on loukattu, tulkittu ja sovellettu väärin.

Ne vaatimukset on perusteettomasti hylätty — perusteluja esittämättä ja tosiseikkojen virheelliseen luonnehdintaan syyllistyen — tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen vuoksi, jotka eivät olleet perusteena virkamiestuomioistuimen toteamukselle oman toimivaltansa puuttumisesta, joka perustui henkilöstösääntöjen 90 artiklan sekä niiden käsitteiden väärään tulkintaan ja soveltamiseen, jotka koskevat yhteisön toimielimen toimeen kohdistettuun kumoamisvaatimukseen liittyvää vahingonkorvausvaatimusta.

Asiassa on syyllistytty menettelyvirheeseen, joka on omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa valittajan intresseille ja joka perustuu sen velvollisuuden laiminlyöntiin, jonka mukaan valituksenalaisen määräyksen 11 kohdassa tarkoitetun kaltaista kannetta ei oteta huomioon, koska se on nostettu liian myöhään, ja siihen, että asianosaisia oli pyydetty toimittamaan asian käsittelyn ulkopuolisia asiakirjoja, jotka oli liitetty asian oikeudenkäyntiaineistoon virkamiestuomioistuimessa ja jotka olivat omiaan aiheuttamaan vakavaa vahinkoa kantajan intresseille.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatetta, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa ja perusoikeuskirjan 47 artiklaa on loukattu.


Top