Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TN0123

Asia T-123/09: Kanne 28.3.2009 — Ryanair v. komissio

OJ C 141, 20.6.2009, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/45


Kanne 28.3.2009 — Ryanair v. komissio

(Asia T-123/09)

2009/C 141/96

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ryanair Ltd (Dublin, Irlanti) (edustajat: asianajajat E. Vahida ja I-G. Metaxas-Maragkidis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on todettava EY 230 ja EY 231 artiklan mukaisesti, että komission 12.11.2008 tekemä päätös valtiontukiasiassa C26/2008 (300 miljoonan euron laina Alitalia S.p.A.:lle) on osittain pätemätön sikäli kuin siinä ei velvoiteta tuen takaisin perimiseen Alitalian seuraajilta ja annetaan Italialle lisäaikaa päätöksen täytäntöönpanoon

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on todettava EY 230 ja EY 231 artiklan mukaisesti, että 12.11.2008 tehty päätös valtiontukiasiassa N510/2008 (Alitalia S.p.A.:n omaisuuden myynti) on kokonaisuudessaan pätemätön

komission on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut ja

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on toteutettava muut asianmukaisiksi katsomansa toimenpiteet.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja riitauttaa komission 12.11.2008 tekemien kahden päätöksen laillisuuden, joista ensimmäinen tehtiin valtiontukiasiassa C26/2008 (ex NN 31/08), joka koskee Alitalialle myönnettyä 300 miljoonan euron lainaa ja joka annettiin tiedoksi numerolla C(2008)6743, (1) ja toinen valtiontukiasiassa N510/2008 N:o C(2008) 6745 lopullinen, joka koskee Alitalian omaisuuden myyntimenettelyä, sikäli kuin siinä katsottiin, että kyseinen menettely ei merkinnyt valtiontuen myöntämistä edellyttäen, että Italian viranomaiset noudattavat tiettyjä sitoumuksia.

Kanteensa tueksi kantaja esittää seuraavat perusteet:

Ensimmäisen riidanalaisen päätöksen osalta kantaja väittää, että se on osittain pätemätön, koska siinä ei velvoiteta takaisin perimiseen Alitalian seuraajilta ja koska siinä annetaan Italialle lisäaikaa lainan takaisinperimiseen.

Toisen riidanalaisen päätöksen osalta kantaja väittää, että kun komissio ei aloittanut muodollista tutkintamenettelyä vakavien vaikeuksien olemassaolosta huolimatta, se teki puutteellisen ja riittämättömän päätöksen ja loukkasi kantajan EY 88 artiklan 2 kohdan mukaisia menettelyllisiä oikeuksia. Kantaja väittää lisäksi, että komissiolla ei ollut toimivaltaa tehdä ehdollista päätöstä tuen puuttumisesta pelkän alustavan tutkimuksen jälkeen. Kantaja väittää myös, että komissio ei tutkinut toimenpiteiden kaikkia merkityksellisiä ominaisuuksia eikä niiden asiayhteyttä. Kantajan mukaan komissio ei erityisesti tutkinut, merkitsikö Italian erityishallintomenettely itsessään tuen myöntämistä ja oliko Italian hallitus käyttänyt hyväkseen lainsäädäntöä Compagnia Aerea Italianan suunnitelman suosimiseksi.

Kantaja väittää edelleen, että komissio teki ilmeisen arviointivirheen, kun se jätti huomiotta Alitalian omaisuuden myynnin mahdolliset vaihtoehdot, joihin kuuluu esimerkiksi pakkoselvitystila tai osakkeiden tai yhtiöosuuksien luovutus. Kantaja väittää myös, että komissio ei soveltanut markkinataloudessa toimivan sijoittajan periaatetta Alitalian omaisuuden myyntiin erityisesti, koska se ei arvioinut palvelun jatkuvuuden nimenomaisen edellytyksen ja Alitalian matkustajaliikenneliiketoiminnan ostajan italialaisen alkuperän implisiittisen edellytyksen vaikutusta hintaan, koska se ei katsonut, että Alitalian omaisuuden myyntimenettely oli selvästi riittämätön ja koska se ei arvioinut CAIn tarjoamaa todellista hintaa eikä määritellyt kriteerejä Alitalian omaisuuden markkinahinnan määrittämiseksi.

Kantaja väittää lisäksi, että komissio teki virheen sen osapuolen yksilöimisessä, jonka on maksettava laina takaisin, sillä tämän pitäisi olla CAI Alitalian ja Compagnia Aerea Italianan välisen jatkuvuuden vuoksi. Kantaja väittää lopuksi, että komissio laiminlöi perusteluvelvollisuutta.


(1)  EUVL 2009 L 52, s. 3


Top