Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0125

Asia C-125/09: Kanne 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

OJ C 141, 20.6.2009, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/31


Kanne 2.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Kyproksen tasavalta

(Asia C-125/09)

2009/C 141/53

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Zavvos ja A. Nijenhaus)

Vastaaja: Kyproksen tasavalta

Vaatimukset

on todettava, että Kyproksen tasavalta ei ole noudattanut puitedirektiivin 2002/21/EY 11 artiklan 1 kohdan ja valtuutusdirektiivin 2002/20/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole huolehtinut siitä, että julkisessa omistuksessa olevan omaisuuden osalta myönnettävät käyttöoikeudet voidaan taata ilman viivytyksiä ja syrjintää ja avoimesti

Kyproksen tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1)

Komission virkamiehille toimitetuista tiedoista ilmenee, ettei toiseksi suurimmalla matkapuhelinoperaattorilla ollut mahdollisuutta asentaa tosiasiallisesti omaa verkkoaan tarjotakseen sähköisen viestinnän palveluja kilpailussa jo asennetun verkon operaattorin, eli ATIKin (Archi Tilepikinonion Kyprou), kanssa, Kyproksella käytössä olevien sellaisten menettelyjen vuoksi, jotka ovat aikaa vieviä ja joita ei ole sovitettu yhteen.

2)

Komissio arvostelee Kyprosta siitä, että Kyproksen kansallisten viranomaisten (kunnat ja/tai hallintopiirit) toiminta on aiheuttanut sen, ettei toiseksi suurimmalla matkapuhelinoperaattorilla ole nykyään kansallisessa lainsäädännössä edellytettyä rakennuslupaa ja että näin ollen sen nykyisen verkon, jonka on täytettävä kyseisen operaattorin toimilupaan kirjattu maantieteellistä peittoa koskeva tiukka vaatimus, voidaan katsoa toimivan Kyproksen lain vastaisesti.

3)

Komissio katsoo, että tämä tilanne synnyttää merkittäviä haittoja toiseksi suurimman matkapuhelinoperaattorin toimintojen kannalta. Niiltä osin kuin se ei ole saanut verkkonsa asentamista päätökseen, se voi tarjota käyttäjilleen täysimääräisen maantieteellisen peiton ainoastaan tukeutumalla ATIKin tukkuhinnoin tarjoamaan kansalliseen sijainnin seurantaa koskevaan palveluun (roaming). Tästä seuraa se, että toiseksi suurin operaattori on riippuvainen ATIKin kansallisesta sijainnin seurantaa koskevasta palvelusta siltä osin kuin kyse on 20 prosentista sen kokonaisliikenteestä. Koska toiseksi suurimman operaattorin oma verkko ei tarjoa täysimääräistä maantieteellistä peittoa, se on pakotettu suorittamaan sellaisia tosiasiallisia ulkopuolisia kustannuksia, joita sille aiheutuu ATIKin sijainnin seurantaa koskevan palvelun käyttämisestä, ja se on myös riippuvainen kyseisestä palvelusta.

4)

Komission mukaan tämä huomattava viivästys, joka on ilmennyt julkisessa omistuksessa olevan omaisuuden osalta myönnettävien sellaisten käyttöoikeuksien myöntämisessä toiseksi suurimmalle matkapuhelinoperaattorille, joiden perusteella julkisessa omistuksessa olevan omaisuuden yhteyteen asennetaan mastoja ja antenneja, merkitsee puitedirektiivin 11 artiklan 1 kohdan — jonka mukaan toimivaltaisten viranomaisten on toimittava sellaisten selkeiden ja yleisesti saatavilla olevien menettelyjen pohjalta, joita sovelletaan syrjimättömästi ja viivytyksettä — rikkomista.

5)

Kyproksen tasavalta väittää, että asetuksen, joka oli tarkoitus antaa heti lakiehdotuksen hyväksymisen jälkeen, piti kattaa myös muita kyseiseen lainsäädäntöön liittyviä tärkeitä seikkoja, kuten kuuden viikon säännön ja kaikki kyseisen lain 4 §:n säännökset. Edellä mainittua asetusta ei kuitenkaan ole koskaan julkaistu, joten tilanne on lähtökohtaisesti ennallaan. Komissio katsoo myös, ettei Kypros nykyisellään sovella puitedirektiiviä ja valtuutusdirektiiviä asianmukaisesti niiltä osin kuin on kyse kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvistä luvista.

6)

Näin ollen valtuutusdirektiivin 4 artiklan 1 kohdan ja puitedirektiivin 11 artiklan 1 kohdan säännösten täysimääräistä täytäntöönpanoa ei voida taata ennen kuin kyseisen lain täytäntöönpanoa varten suunnitellut toimenpiteet tulevat virallisesti voimaan, koska niin kauan kuin edellytettyä menettelyä ei saateta päätöksen ja asetusta anneta, rakennuslupiin sovellettava uusi järjestelmä ei voi tulla voimaan.


Top