Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CA0292

Asia C-292/07: Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Julkiset hankinnat — Direktiivi 2004/18/EY — Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt — Virheellinen tai puutteellinen täytäntöönpano — Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

OJ C 141, 20.6.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/5


Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2009 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-292/07) (1)

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen - Julkiset hankinnat - Direktiivi 2004/18/EY - Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyt - Virheellinen tai puutteellinen täytäntöönpano - Direktiivin määräajassa tapahtuvan täytäntöönpanon laiminlyönti)

2009/C 141/07

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: B. Stromsky, D. Kukovec ja M. Konstantinidis)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta (asiamiehet: D. Haven ja J.-C. Halleux)

Oikeudenkäynnin kohde

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Laiminlyönti toteuttaa säädetyssä määräajassa kaikki julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (EUVL L 134, s. 114) noudattamisen edellyttämät toimenpiteet

Tuomiolauselma

1)

Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY — sellaisena kuin se on muutettuna 19.12.2005 annetulla komission asetuksella N:o 2083/2005 — mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut tarvittavia lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä pannakseen täytäntöön tai pannakseen täydellisesti ja/tai asianmukaisesti täytäntöön kyseisen direktiivin 1 artiklan 2 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä direktiivin liitteen I kanssa, 9 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ja 8 kohdan a alakohdan i ja iii alakohdan, 23 artiklan 2 kohdan, 30 artiklan 2–4 kohdan, 31 artiklan 1 kohdan c alakohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 43 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdan, 44 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja 3 ja 4 kohdan, 46 artiklan ensimmäisen kohdan, 48 artiklan 2 kohdan f alakohdan, 55 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d ja e alakohdan ja kohdan, 67 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan, 68 artiklan a alakohdan ensimmäisen alakohdan, 72 artiklan ja 74 artiklan 1 kohdan.

2)

Kanne hylätään muilta osin.

3)

Belgian kuningaskunta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.


(1)  EUVL C 211, 8.9.2007.


Top