Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(10)

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

OJ C 111, 6.5.2008, p. 51–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/51


Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

(2008/C 111/17)

Tämä julkaiseminen antaa oikeuden vastustaa muutoshakemusta asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vastaväitteet on toimitettava Euroopan komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tästä julkaisemisesta.

MUUTOSHAKEMUS

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

Asetuksen 9 artiklan mukainen muutoshakemus

”GORGONZOLA”

EY-nro: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image SMMImage SAN

1.   Eritelmän otsake, johon muutos vaikuttaa

Image

Tuotteen nimi

Image

Tuotteen kuvaus

Image

Maantieteellinen alue

Image

Alkuperätodisteet

Image

Tuotantomenetelmä

Image

Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Image

Merkintä

Image

Kansalliset vaatimukset

Image

Muut

2.   Muutoksen/muutosten tyyppi

Image

Yhtenäisen asiakirjan tai yhteenvedon muutos

Image

Rekisteröidyn SAN:n tai SMM:n eritelmän muutos, kun yhtenäistä asiakirjaa tai yhteenvetoa ei ole julkaistu

Image

Eritelmän muutos, joka ei edellytä julkaistun yhtenäisen asiakirjan muutosta (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 3 kohta)

Image

Eritelmä väliaikainen muutos, joka johtuu viranomaisten asettamista pakollisista terveys- tai kasvinsuojelutoimista (asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 4 kohta)

3.   Muutos/muutokset

Tuotteen kuvaus

Voimassa olevassa eritelmässä juustotahkon painoksi on ilmoitettu 6–13 kg täsmentämättä erikokoisten lopputuotteiden aistinvaraisia ominaisuuksia.

Jotta kuluttajat saisivat mahdollisimman paljon tietoa tuotteesta, sen kokoon liittyviä aistinvaraisia ominaisuuksia täsmennetään:

”suuri” juustotahko, 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 50 päivää,

”keskikokoinen” juustotahko, 9–12 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 80 päivää,

”pieni” juustotahko, 6–8 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 60 päivää.

Lisäksi tahkon sivuja ja halkaisijaa koskevat tiedot päivitetään todellista tuotantoa vastaavasti seuraavalla tavalla:

suora sivu, vähimmäiskorkeus 13 cm,

tahkon halkaisija 20–32 cm.

Lisäksi katsottiin aiheelliseksi tehdä selväksi — kuluttajille suunnattujen selkeiden ohjeiden avulla — että kuorta ei ole tarkoitettu syötäväksi ja mainita sen olevan väriltään ”punertavan” sijasta ”vaaleanpunainen”, joka kuvaa tarkemmin tuotteen ulkonäköä.

Maantieteellinen alue

Lisätään Varesen maakunnan alue, joka oli jäänyt pois rekisteröintiasiakirjoista huolimatta siitä, että se täyttää historiallisesti dokumentoidut vaatimukset ja sen maaperä- ja ilmasto-ominaisuudet vastaavat rajatun alueen ominaisuuksia. Lisäksi Varesessa tuotetulla juustolla on Gorgonzola-juustoksi tunnustamiseen vaaditut ominaisuudet.

Lisäksi päivitetään luettelo tuotantoalueista. Tämä päivitys ei ole sinällään muutos, sillä uusi hallinnollinen rajaus ei aiheuta muutosta tuotantoalueeseen, joka määritellään Gorgonzolan SAN-tuotteeksi rekisteröintiä koskevassa asetuksessa (annettu komission asetus (EY) N:o 1107/96), vaan ainoastaan alueen nimitykseen.

Tästä syystä eritelmään on lisätty seuraavien maakuntien nimet, mutta olisi huomattava, että niiden alue kuului jo asetuksen (EY) N:o 1107/96 mukaiseen tuotantoalueeseen:

 

Biella, joka kuului jo Vercellin maakunnan alueeseen,

 

Lecco, Lodi ja Monza, jotka kuuluivat jo Milanon maakunnan alueeseen,

 

Verbano-Cusio-Ossola, joka kuului jo Novaran maakunnan alueeseen.

Alkuperätodisteet

Tuotantoeritelmään lisätään alkuperää koskeva kohta, josta ei ollut säädetty annetun neuvoston neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/72 17 artiklan nojalla hyväksyttyjen Gorgonzolan kaltaisten tuotteiden osalta.

Tuotantomenetelmä

Koska nykyisessä eritelmässä ei mainita, onko tuotteen valmistukseen käytettävä raakamaitoa vai pastöroitua maitoa, katsottiin aiheelliseksi täsmentää (myös riittävän valvonnan varmistamiseksi), että siihen on käytettävä pastöroitua lehmän täysmaitoa. Gorgonzola on itse asiassa aina valmistettu tällä tavoin.

Lisäksi eritelmässä mainitaan nyt maidon pastörointia koskevan viittauksen jälkeen, että maitoon lisätään maitohappoentsyymejä sekä valikoituja Penicillium-mikrobeja ja hiivoja.

Kun maitohappoentsyymejä käytetään happamoitumisen käynnistäjinä, juustomassaan muodostuu reikiä, jotka edistävät Penicillium-homeitiöiden kasvua, jolloin juustoon muodostuu sille ominaisia sinivihreitä juovia. Tämä vaatimus on lisätty, jotta estetään reikien mekaaninen muodostaminen juustomassaa sekoittamalla, mikä Penicillium-mikrobien kasvun edistämisen ohella lisäisi myös Listeria-saastumisen riskiä.

Sen sijaan, että nykyisessä eritelmässä oleva yleinen 2–3 kuukauden kypsytysaikaan viittaava sanamuoto olisi jätetty ennalleen, kypsytysajat katsottiin aiheelliseksi vahvistaa tuotteen tyypin mukaan.

Maidon juoksettumisen enimmäislämpötila, joka voimassa olevassa eritelmässä on 32 °C, on nostettu 36 °C:seen Gorgonzolan ominaisuuksien säilyttämiseksi. Näin ollen myös kuivasuolauksen enimmäislämpötila on nostettu 20 °C:sta 24 °C:seen.

Juustojen kypsytystilojen lämpötiloja on lisäksi alennettu hieman, nykyisen eritelmän 5–8 °C:sta 2–7 °C:seen. Tämä on johdonmukaista muiden haettujen muutosten kanssa, joiden tavoitteena on hidastaa kypsymisen biokemiallisia reaktioita ja estää juuston liiallisen pistävä maku.

Uutena elementtinä lisätään maininta suhteellisesta kosteuspitoisuudesta (85–99 %), jota ei mainittu tuotteen hyväksynnän pohjana olevassa eritelmässä mutta joka on hyvin tärkeä tieto.

Voimassa olevan eritelmän kohta, joka koskee tuotteen merkitsemistä, on muotoiltu uudelleen, koska on haluttu selventää, että tuotteeseen kiinnitetään kaksi merkintää — toinen tuotantovaiheessa ja toinen kohopainetun alumiinipaperin avulla kulutukseen saattamishetkellä — ja täsmentää, että merkintöjä ei kiinnitetä ennen kuin valvontaelin on varmistanut, että tuotteella on eritelmässä vaaditut aistinvaraiset ja laatuun liittyvät ominaisuudet.

Merkintä

Jotta kuluttajat voivat tehdä aiempaa tietoisempia valintoja, on otettu käyttöön mahdollisuus lisätä etikettiin täsmennys tyyppiä ”mieto” (dolce) tai ”voimakas” (piccante).

TIIVISTELMÄ

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”GORGONZOLA”

EY-nro: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

SAN ( X ) SMM ( )

Tämä tiedostustarkoituksiin laadittu yhteenveto sisältää tärkeimmät tiedot eritelmän pääkohdista.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen:

Nimi:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Osoite:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Puhelin:

(39) 06 481 99 68

Faksi:

(39) 06 420 31 26

Sähköposti:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Hakijaryhmittymä:

Nimi:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Osoite:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Puhelin:

(39) 0321 62 66 13

Faksi:

(39) 0321 39 09 36

Sähköposti:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Kokoonpano:

Tuottaja/jalostaja ( X ) muu ( )

3.   Tuotelaji:

Luokka 1.3 — Juustot

4.   Eritelmä:

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi: ”Gorgonzola”

4.2   Kuvaus: Gorgonzola on pehmeä, rasvainen, yksinomaan lehmän täysmaidosta valmistetusta raa'asta juustomassasta tuotettu juusto.

Lopputuotteen ominaisuudet ovat seuraavat:

Muoto: lieriön muotoinen, tasapohjainen, korkea- ja suorasivuinen.

Mitat: tahkon sivun vähimmäiskorkeus 13 cm; halkaisija 20–32 cm.

Painot:

suuri juustotahko, tyyppiä mieto: 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku,

keskikokoinen juustotahko, tyyppiä voimakas: 9–12 kg, erittäin voimakas maku,

pieni juustotahko, tyyppiä voimakas: 6–8 kg, erittäin voimakas maku,

Kuori: harmaan ja/tai vaaleanpunaisen värinen, ei syötävä.

Juustomassa: tasalaatuinen, valkoinen tai vaaleankeltainen massa, jossa on homejuustolle ominaisia sinivihreitä homejuovia.

Rasvapitoisuus kuiva-aineesta: vähintään 48 %.

4.3   Maantieteellinen alue: Tuotanto- ja kypsytysalue kattaa seuraavat maakunnat kokonaisuudessaan:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola ja Vercelli.

Alessandria: ainoastaan seuraavat kunnat: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino ja Frassineto Po.

4.4   Alkuperätodisteet: Kaikkia tuotantoprosessin vaiheita on valvottava rekisteröimällä kaikkien tuotteiden osalta tulevat ja lähtevät määrät. Tällä tavoin ja merkitsemällä valvontaelimen asianmukaisesti ylläpitämiin rekistereihin kasvattajat, meijerit ja kypsyttäjät sekä ylläpitämällä tuotantoa ja pakkaamista koskevia rekistereitä ja ilmoittamalla valvontaelimelle tuotetut määrät varmistetaan tuotteen jäljitettävyys. Valvontaelin valvoo tarkoin itse raaka-ainetta kaikissa tuotannon vaiheissa. Valvontaelin valvoo tuotantoeritelmän ja siihen liittyvän valvontasuunnitelman määräysten mukaisesti kaikkien rekistereihin merkittyjen fyysisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden toimintaa.

Suojattu alkuperänimitys ”Gorgonzola” osoitetaan selvästi kahdella merkinnällä, jotka kiinnitetään tuotanto- ja kypsytysalueella, jotta valvontaelin voi varmistaa ennen edellä mainittujen merkintöjen kiinnittämistä, että tuotteella on 4.2 kohdassa vaaditut aistinvaraiset ja laatuun liittyvät ominaisuudet.

Mainitut kaksi merkintää ovat seuraavat:

tuotantopaikassa juustotahkon molemmille tasaisille sivuille tehty merkintä, josta käy ilmi meijerin tunnistusnumero, joka painetaan maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta muodostetulta hakijaryhmittymältä saatujen muottien avulla,

kun tuotteella on kulutukseen saattamiseksi vaaditut ominaisuudet, siihen kiinnitetään merkintä, joka koostuu kohopainetusta alumiiniminipaperista, joka kääritään koko juustotahkon ympärille tai puolittain sen ympärille sen jälkeen, kun se on leikattu vaakatasoon, siten, että alkuperämerkintä ja meijerin tunnistusnumero näkyvät selvästi juuston tasaisella sivulla ja toisella sivulla on kohopainettu tunnistemerkki vakuutena tuotteen aitoudesta ja jäljitettävyydestä.

4.5   Valmistusmenetelmä:

Tuotanto: SAN-merkinnän saaneen Gorgonzola-juuston tuotannossa noudatetaan seuraavaa toimintatapaa:

Tuotantoalueelta saatu lehmän täysmaito pastöroidaan.

Juoksutus: pastöroituun lehmän täysmaitoon lisätään maitohappoentsyymejä sekä valikoituja penicillium-mikrobeja ja hiivoja, minkä jälkeen siihen lisätään vasikan mahalaukusta saatua luonnollista juoksutetta 28–36 celsiusasteen lämpötilassa.

Juustomassa siirretään lieriönmuotoisiin muotteihin (fasceruoli), ja molemmille tasaisille sivuille painetaan alkuperämerkintä, joka sisältää meijerin tunnistusnumeron.

Saatua juustotahkoa kuivasuolataan muutaman päivän ajan 18–24 celsiusasteen lämpötilassa.

Kypsytyksen aikana kehittyy Gorgonzola-juustolle ominaisia penisilliinilajikkeita ja -kantoja, jotka saavat aikaan homejuuston sinivihreät värijuovat.

Kypsytys: kypsytyksen vähimmäiskesto on 50 päivää.

Suuri juustotahko — tyyppiä mieto: 10–13 kg, mieto tai keskivahva maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 50 päivää.

Keskikokoinen juustotahko — tyyppiä voimakas: 9–12 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 80 päivää.

Pieni juustotahko — tyyppiä voimakas: 6–8 kg, erittäin voimakas maku, kypsytyksen vähimmäiskesto 60 päivää.

Kaikkien juustotyyppien kypsytys tapahtuu tiloissa, joiden lämpötila on 2–7 celsiusastetta ja kosteuspitoisuus 85–99 prosenttia.

Kypsytyksen aikana juustomassaan tehdään useaan otteeseen reikiä Gorgonzola-juustolle ominaisten penisilliinilajikkeiden ja -kantojen kehittymisen edistämiseksi (marmoroituminen).

Kypsytyksen lopussa valvontaelin varmistaa, että tuotteella on kulutukseen saattamiseksi vaaditut ominaisuudet, ja tuotteen ympärille kääritään kohopainettu alumiinipaperi, jossa on kohopainettu tunnistemerkki.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään: Luontotekijät liittyvät tuotantoalueen ilmasto-oloihin, jotka edistävät lypsylehmien ravinnoksi tarkoitetun rehun kasvua ja laatua sekä niiden mikrobiologisten tekijöiden kehittymistä, jotka määrittelevät juuston aistinvaraiset ominaisuudet ja värin.

Ihmiseen liittyvien tekijöiden osalta on korostettava, että tuotteella on hyvin laaja markkina-alue erityisesti sen vuoksi, että sitä käytetään alkuperäalueelle ominaisissa perinteisissä viljapohjaisissa ruokalajeissa.

4.7   Valvontaelin:

Nimi:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Osoite:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Puhelin:

(39) 0445 36 60 94

Faksi:

(39) 0445 38 26 72

Sähköposti:

csqa@csqa.it

Valvontaelin täyttää standardin EN 45011 vaatimukset.

4.8   Juustotahkoissa on oltava hakijaryhmittämältä saadut tunnistusmerkit: Merkintä

Suuriin juustotahkoihin, jotka voidaan luokitella miedonmakuisiksi (”dolce”), ja keskikoisiin ja pieniin juustotahkoihin, jotka voidaan luokitella voimakkaanmakuisiksi (”piccante”), voidaan tehdä päällysmerkinnät, joissa ”Gorgonzola”-nimityksen rinnalla tai alla on asianomainen maininta selvästi pienemmin kirjaimin.


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12.


Top