Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0506(02)

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

OJ C 111, 6.5.2008, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 111/18


Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta

(2008/C 111/07)

Tuen numero

XA 7051/07

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Região Autónoma dos Açores

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 70/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 364/2004 ja (EY) N:o 1857/2006.

Azorien autonomisen alueen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide 1.7 perustuu asetuksen (EY) N:o 1698/2005 28 artiklaan, ja kansalliset säännökset sen täytäntöönpanosta annetaan, kun komissio on hyväksynyt edellä tarkoitetun ohjelman

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tuki-järjestelmä

Vuosittainen kokonaismäärä

85 000 EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen (EY) N:o 70/2001 4 artiklan 2–6 kohdan mukainen

Kyllä

Tuen määrä on rajoitettu enintään 75 %:iin tukikelpoisista investointikustannuksista

Täytäntöönpanoajankohta

2007

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013 saakka

Tuen tarkoitus

Metsätalousyritysten tukeminen alan tuotteiden arvonnousun lisäämiseksi. Tuki kattaa ainoastaan metsätaloustuotteiden jalostamisen ja kaupan pitämisen

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Ei

Hallintoviranomainen

(Fátima Amorim)

Tuen numero

XA 7052/07

Jäsenvaltio

Portugali

Alue

Região Autónoma dos Açores

Tukijärjestelmän nimike tai yksittäistä tukea saavan yrityksen nimi

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 70/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksilla (EY) N:o 364/2004 ja (EY) N:o 1857/2006.

Azorien autonomisen alueen maaseudun kehittämisohjelman toimenpide 1.8 perustuu asetuksen (EY) N:o 1698/2005 29 artiklaan, ja kansalliset säännökset sen täytäntöönpanosta annetaan, kun komissio on hyväksynyt edellä tarkoitetun ohjelman

Tukijärjestelmän arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tuki-järjestelmä

Vuosittainen kokonaismäärä

672 269 EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen (EY) N:o 70/2001 5 artiklan mukainen

Kyllä

Tuen intensiteetti vaihtelee 45 %:sta 100 %:iin tukikelpoisista kustannuksista, ja tukitaso riippuu tutkimus- ja kehittämisvaiheesta, johon kustannukset liittyvät. Jos hankkeeseen sisältyy useita eri tutkimus- ja kehittämisvaiheita, sallittu tuki-intensiteetti vahvistetaan asianomaisten tukikelpoisten kustannusten perusteella laskettujen tuki-intensiteettien painotetun keskiarvon perusteella

Täytäntöönpanoajankohta

2007

Tukijärjestelmän tai yksittäisen tuen kesto

31.12.2013 asti

Tuen tarkoitus

Alakohtaisten toimijoiden ja julkisten/yksityisten kumppaneiden välisen yhteistyön edistäminen uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi ja levittämiseksi

Alat, joita tuki koskee

Elintarvikeala, metsätalous

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Ei

Hallintoviranomainen

(Fátima Amorim)

Tuen numero

XA 7057/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Galicia

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Oikeusperusta

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

Vuosi 2007

0,2 miljoonaa EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

24.8.2008

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

1.1.2007–31.12.2013

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

Ei

Rajattu tiettyihin aloihin

 

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


Tuen numero

XA 7060/07

Jäsenvaltio

Espanja

Alue

Cataluña

Tukiohjelman nimike tai yksittäistä tukea saaneen yrityksen nimi

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Oikeusperusta

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Tukiohjelman arvioidut vuosikustannukset tai yritykselle myönnetyn yksittäisen tuen kokonaismäärä

Tukiohjelma

Vuotuinen kokonaismäärä

0,478 miljoonaa EUR

Taatut lainat

Yksittäinen tuki

Tuen kokonaismäärä

Taatut lainat

Tuen enimmäisintensiteetti

Asetuksen 4 artiklan 2–6 kohdan ja 5 artiklan mukainen

Kyllä

Täytäntöönpanopäivä

30.10.2007

Tukiohjelman tai yksittäisen tuen kesto

30.6.2008 saakka

Tuen tarkoitus

Tuki pk-yrityksille

Kyllä

Alat, joita tuki koskee

Kaikki alat, joilla voidaan myöntää tukea pk-yrityksille

 

Rajattu tiettyihin aloihin

Kyllä

Hiiliteollisuus

 

Kaikki teollisuusalat

 

tai

 

Teräs

 

Laivanrakennus

 

Synteettikuidut

 

Moottoriajoneuvot

 

Muut teollisuusalat

 

Maataloustuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen (1)

Kyllä

Kaikki palvelut

 

tai

 

Liikennepalvelut

 

Rahoituspalvelut

 

Muut palvelut

 

Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Suurten yksittäisten tukien myöntäminen

Yhdenmukaista asetuksen 6 artiklan kanssa

Kyllä


(1)  Sellaisena kuin se määritellään tämän asetuksen 2 artiklan k kohdassa.


Top