Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/041/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 41, 15.2.2008, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 41/21


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/C 41/10)

1.

Komissio vastaanotti 6. helmikuuta 2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla saksalainen yritys Hermes Logistik GmbH & Co. KG (Hermes) hankkii kokonaan omistamansa saksalaisen tytäryhtiön Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH:n (HLS) välityksellä yhdessä sveitsiläisen yrityksen Swiss Post International Holding AG:n (Swiss Post) kanssa asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yhteisen määräysvallan italialaisessa yrityksessä Swiss Post Porta a Porta S.p.A. (PaP) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

Hermes: logistiikka- ja postipalvelut Saksassa ja Itävallassa segmenteillä B2C (lähetykset yrityksiltä kuluttajille) ja C2C (kuluttajien väliset lähetykset), mukaan lukien pakettipalvelut, kodinkone- ja huonekalulähetykset sekä postipalvelut (kirjeet, suoramainonta, luettelot),

PaP: posti- ja logistiikkapalvelut Italiassa,

Swiss Post: kirjeiden suurpostituspalvelut Sveitsissä ja ulkomailla, tulliselvitykset, pakettiposti sekä lähetti- ja pikapalvelut.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitse (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top