Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CN0494

Asia C-494/07: Kanne 12.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

OJ C 8, 12.1.2008, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 8/10


Kanne 12.11.2007 — Euroopan yhteisöjen komissio v. Helleenien tasavalta

(Asia C-494/07)

(2008/C 8/17)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: M. Patakia ja D. Recchia)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Helleenien tasavalta ei ole noudattanut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (1) 6 artiklan 4 kohdan, 12 artiklan ja 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut toimia, jotka ovat tarpeen kyseisiin säännöksiin (kun niitä luetaan yhdessä liitteen IV kanssa) perustuvien velvoitteiden asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta.

Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio on tutkinut, ovatko Helleenien tasavallan direktiivin 92/43/ETY täytäntöönpanemiseksi toteuttamat toimet sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.

Tässä valvonnassa on ilmennyt, että tiettyjä kyseisen direktiivin säännöksiä ei ole pantu täytäntöön täysimääräisesti tai/ja että niitä ei ole pantu täytäntöön asianmukaisesti.

Komissio katsoo erityisesti, että se, että Kreikan lainsäädännössä käytetään edellytystä, joka koskee ”olennaista yleistä etua koskevia syitä”, sen sijaan, että käytettäisiin ”erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavia syitä” koskevaa edellytystä, jota käytetään direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa, merkitsee kyseisen säännöksen huonoa täytäntöönpanoa, koska sillä laajennetaan mahdollisuutta käyttää säädettyä poikkeusta ja koska se ei ole sopusoinnussa kyseisen poikkeuksen suppean tulkinnan kanssa.

Komissio katsoo myös, että se, että Kreikan lainsäädännössä lisätään direktiivin 6 artiklan 4 kohtaan sisältyviin ”erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottaviin syihin””erityistä taloudellista merkitystä” omaavat syyt tässä säännöksessä säädetyn poikkeuksen soveltamiseksi, merkitsee direktiivin 6 artiklan 4 kohdan huonoa täytäntöönpanoa, koska sillä lisätään entisestään poikkeusmahdollisuuksia.

Lopuksi komissio esittää, että kuten Kreikan viranomaiset myöntävät, Kreikan lainsäädännön säännöksissä, joilla pannaan täytäntöön direktiivin 12 ja 13 artikla, ei viitata liitteeseen, jolla täsmennetään näiden säännösten soveltamisalaa, joten direktiivin näitä säännöksiä ei ole pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Komissio katsoo näin ollen, että Helleenien tasavalta ei ole pannut luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 4 kohtaa, 12 artiklaa ja 13 artiklaa asianmukaisesti täytäntöön.


(1)  EYVL L 206, 22.7.1992.


Top