Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007H0508(01)

Neuvoston suositus, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007 , Euroopan kehitysrahaston (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

OJ C 103, 8.5.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

8.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 103/1


NEUVOSTON SUOSITUS,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007,

Euroopan kehitysrahaston (kuudes EKR) toimenpiteiden toteuttamisesta komissiolle myönnettäväksi vastuuvapaudeksi varainhoitovuodelta 2005

(2007/C 103/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Loméssa 8 päivänä joulukuuta 1984 allekirjoitetun kolmannen AKT–EY-yleissopimuksen (1),

ottaa huomioon yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta tehdyn sisäisen sopimuksen 86/126/ETY (2), ja erityisesti sen 29 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon 11 päivänä marraskuuta 1986 annetun kuudenteen Euroopan kehitysrahastoon, jäljempänä ’kuudes EKR’, (3) sovellettavan varainhoitoasetuksen ja erityisesti sen 66–73 artiklan,

on tutkinut kuudennen EKR:n toimiin liittyvät tulostilin ja taseen, jotka on päätetty 31 päivänä joulukuuta 2005, sekä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen varainhoitovuodelta 2005 (4) siihen liitettyine komission vastauksineen,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Sisäisen sopimuksen 29 artiklan 3 kohdan nojalla Euroopan parlamentti antaa neuvoston suosituksesta komissiolle vastuuvapauden kuudennen EKR:n varainhoidosta.

2)

Komissio on pannut kuudennen EKR:n toimet täytäntöön varainhoitovuoden 2005 aikana kokonaisuudessaan tyydyttävällä tavalla,

SUOSITTELEE Euroopan parlamentille, että tämä myöntää komissiolle vastuuvapauden kuudennen EKR:n toimien täytäntöönpanosta varainhoitovuodelta 2005.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  EYVL L 86, 31.3.1986, s. 3.

(2)  EYVL L 86, 31.3.1986, s. 210, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 86/281/ETY (EYVL L 178, 2.7.1986, s. 13).

(3)  EYVL L 325, 20.11.1986, s. 42.

(4)  EUVL C 263, 31.10.2006, s. 205.


Top