Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/094/20

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa) — Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ C 94, 28.4.2007, p. 117–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 94/117


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa)

Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 94/20)

1.

Komissio vastaanotti 20. huhtikuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen sen käsiteltäväksi asetuksen 4 artiklan 5 kohdan nojalla siirretystä ehdotetusta yrityskeskittymästä, jolla suomalaiseen yhtymään CapMan kuuluva suomalainen yritys Ramvais Oy hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun määräysvallan suomalaisessa yrityksessä Walki Wisa Oy, saksalaisessa yrityksessä Walki Wisa GmbH ja brittiläisessä yrityksessä Walki Wisa Ltd (yhteiseltä nimeltään Walki Wisa) ostamalla osakkeita.

2.

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

CapMan: pääomarahastojen hallinnointi (yhtymällä on yhteinen määräysvalta yrityksessä A&R Carton, joka toimii taitettavien pakkauskartonkien jalostuksen alalla),

Walki Wisa: kääreiden ja komposiittimateriaalien, myös päällystettyjen kartonkien, tuotanto teolliseen käyttöön.

3.

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua asetuksen (EY) N:o 139/2004 soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin. Asia soveltuu mahdollisesti käsiteltäväksi menettelyssä, joka on esitetty komission tiedonannossa yksinkertaistetusta menettelystä tiettyjen keskittymien käsittelemiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 nojalla (2).

4.

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautukset voidaan lähettää komissiolle faksitsea (numeroon (32-2) 296 43 01 tai 296 72 44) tai postitse viitteellä COMP/M.4604 — CapMan/Walki Wisa seuraavaan osoitteeseen:

Euroopan komissio

Kilpailun PO (DG COMP)

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL C 56, 5.3.2005, s. 32.


Top