Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XC0921(02)

Luettelon julkaiseminen Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä toimenpiteistä, joita komissio pitää EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina voimassa olevina tukijärjestelminä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 227, 21.9.2006, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

21.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 227/6


Luettelon julkaiseminen Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä toimenpiteistä, joita komissio pitää EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina voimassa olevina tukijärjestelminä

(2006/C 227/03)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1)

Uudet jäsenvaltiot ovat Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’liittymissopimus’, 22 artiklan nojalla liitteessä IV olevan 3 luvun 1 kohdan c alakohdassa määrättyä menettelyä noudattaen vuonna 2003 ja 2004 esittäneet komissiolle ne toimenpiteet, joita ne haluavat pidettävän perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena mutta joista ei määrätä erityisesti liittymissopimuksessa.

(2)

Tämä menettely kattoi valtiontukitoimenpiteet kaikilla aloilla lukuun ottamatta liikennettä ja EY:n perustamissopimuksen liitteessä I lueteltujen tuotteiden tuotantoon, jalostukseen tai markkinointiin liittyvää maataloustoimintaa, joihin sovellettiin erillisiä säännöksiä.

(3)

Komissio on nyt julkaissut luettelon kaikista toimenpiteistä, joita se pitää perustamissopimuksen 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna voimassa olevana tukena ja joista se on saanut tiedon 1 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti, seuraavassa Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/. Kalastusalaa koskevat toimenpiteet on julkaistu seuraavassa Internet-osoitteessa: http://ec.europa.eu/fisheries/legislation/state_aid_en.htm.

(4)

Edellä 3 kohdassa tarkoitettu julkaisu kattaa yksinomaan ne toimenpiteet, joita pidettiin voimassa olevana tukena voimassa olevia tukia koskevassa väliaikaisessa menettelyssä (1). Tietyt toimenpiteet komissio hyväksyi voimassa olevaksi tueksi, ja ne on jo julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Nämä sisältyvät myös tähän julkaisuun.

(5)

Kyseisille uusille jäsenvaltioille on ilmoitettu komission niitä koskevista päätöksistä asianomaisten komission jäsenten kirjeillä.


(1)  Tällaisiksi toimenpiteiksi ei lueta seuraavia: toimenpiteet, joista komissio on aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn, joita ei aiota soveltaa liittymisen jälkeen tai jotka eivät tule voimaan ennen liittymistä, joita ei pidetty valtiontukena tai joita komissio piti ainoastaan osittain voimassa olevana tukena ja joita ei osittain sovelleta liittymisen jälkeen.

(2)  EUVL C 88, 8.4.2004, s. 2; EUVL C 87, 11.4.2006, s. 2 (CZ45/2004).


Top