Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XC0522(04)

Komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 458) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ C 119, 22.5.2002, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 004 P. 45 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 110 - 110

52002XC0522(04)

Komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 458) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro C 119 , 22/05/2002 s. 0022 - 0022


Komission ilmoitus valtiontuen sääntöjenvastaisuuden arvioinnissa sovellettavien sääntöjen määräytymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 458)

(2002/C 119/12)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Useissa komission vuosien mittaan hyväksymissä välineissä on määräys, jonka mukaan valtiontuen sääntöjenvastaisuutta eli sitä, onko tuki otettu käyttöön EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan vastaisesti, arvioidaan tuen myöntämisajankohtana voimassa olevien sääntöjen perusteella. Tällainen määräys on esimerkiksi yhteisön suuntaviivoissa valtiontuesta ympäristönsuojelulle(1) ja monialaisissa puitteissa alueellisesta tuesta suurille investointihankkeille(2).

Avoimuuden ja oikeusvarmuuden vaatimusten mukaisesti komissio ilmoittaa täten jäsenvaltioille ja kolmansille osapuolille päätöksestään soveltaa samaa sääntöä kaikkiin välineisiin (kuten puitteisiin, suuntaviivoihin tai tiedonantoihin), joissa on määräyksiä komission harkintavallan käytöstä sen arvioidessa valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Siten komissio arvioi aina valtiontuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille tuen myöntämisajankohtana voimassa olevissa säännöissä asetettujen aineellisten perusteiden pohjalta.

Tällä ilmoituksella ei rajoiteta niiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamista, jotka sisältyvät yhteisön suuntaviivoihin valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi(3).

Tällä ilmoituksella ei rajoiteta valtiontukia koskevien neuvoston ja komission asetusten tulkintaa.

(1) EYVL C 37, 3.2.2001, s. 3.

(2) EYVL C 70, 19.3.2002, s. 8.

(3) EYVL C 288, 9.10.1999, s. 2.

Top