Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52002XG0522(01)

Neuvoston päätelmät komission Valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" jatkotoimista

OJ C 119, 22.5.2002, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XG0522(01)

Neuvoston päätelmät komission Valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" jatkotoimista

Virallinen lehti nro C 119 , 22/05/2002 s. 0006 - 0006


Neuvoston päätelmät

komission Valkoisen kirjan "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" jatkotoimista

(2002/C 119/04)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

katsoo, että

(1) Komission Valkoinen kirja "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet" on tulosta vuoden 1999 lopulla käynnistetystä laajasta kuulemisprosessista. Aloitteessa, jota jäsenvaltiot, peräkkäiset puheenjohtajavaltiot vuorollaan ja Euroopan parlamentti ovat varauksetta tukeneet, hahmotellaan uusia puitteita eurooppalaiselle nuorisoalan yhteistyölle.

(2) Belgian puheenjohtajakaudella 29 päivänä marraskuuta 2001 kokoontunut neuvosto (koulutus ja nuoriso) suhtautui hyvin ilahtuneesti valkoisen kirjan julkaisemiseen sekä siihen sisältyviin ehdotuksiin ja ilmoitti jatkavansa asian perusteellisempaa käsittelyä tulevan yhteistyön puitteiden määrittelemiseksi.

(3) Valkoinen kirja esiteltiin 26-28 päivänä marraskuuta 2001 Gentissä pidetyssä seminaarissa, jossa varsinkin nuoret korostivat kirjan merkitystä laajemman, johdonmukaisen ja monialaisen nuorisopolitiikan alkuvaiheena.

(4) Pääjohtajien kokouksessa 10 päivänä joulukuuta 2001 edistyttiin valkoisessa kirjassa ehdotettuja painopisteitä ja menetelmiä koskevissa keskusteluissa, nuorten kuulemismenettelyssä ja pyrkimyksissä ottaa ehdokasvaltiot mukaan keskusteluun, ja esille tuotiin myös tarve määritellä kantoja ja tehdä päätöksiä siinä määrin kuin se on mahdollista kunkin jäsenvaltion kansallisten kuulemismenettelyjen puitteissa,

ja OTTAEN HUOMIOON jäsenvaltioiden vastaukset puheenjohtajavaltion laatimaan kyselyyn valkoisen kirjan keskeisistä kysymyksistä:

1. MYÖNTÄÄ, että komission Valkoinen kirja "EU:n nuorisopolitiikan uudet tuulet", joka laadittiin nuorisoalan kaikkien asianomaisten toimijoiden laaja-alaisen kuulemisen jälkeen ja johon 29 päivänä marraskuuta 2001 kokoontunut neuvosto (koulutus ja nuoriso) suhtautui myönteisesti, edellyttää uuden eurooppalaisen yhteistyön luomista nuorisoasioissa ja antaa perustan alan puitteiden kehittämiselle.

2. KATSOO, että komission ehdottama lähestymistapa eli nuorisoalan yhteistyö, jossa käytetään avointa koordinointimenetelmää erityisesti mukautetulla tavalla ja ottamalla huomioon nuorisoulottuvuus muissa alakohtaisissa politiikoissa, on sekä asianmukainen että toteuttamiskelpoinen valtioiden välisen yhteistyön tehostamiseksi ja nuorisoulottuvuuden tekemiseksi näkyvämmäksi ja avoimemmaksi nuorten keskuudessa kaikkialla Euroopassa.

3. ON YHTÄ MIELTÄ valkoisessa kirjassa ehdotettujen nuorisoalan painopisteiden eli osallistumisen, vapaaehtoistyön, valistamisen ja tutkimuksen tärkeästä merkityksestä.

4. TOTEAA TYYTYVÄISENÄ, että nuorisoalaan sovelletaan valkoisessa kirjassa ehdotettua avointa koordinointimenetelmää, jonka soveltaminen neuvoston on vielä määriteltävä samalla kunnioittaen kaikilta osin jäsenvaltioiden toimivaltaa ja noudattaen toissijaisuusperiaatetta yhteistyöpolitiikan lujittamiseksi nuorisoasioissa käyttäen joustavaa lähestymistapaa.

5. KOROSTAA, että on tarpeen sisällyttää nuorisoulottuvuus alakohtaisiin politiikkoihin ja ohjelmiin sekä kansallisella että Euroopan tasolla valkoisen kirjan painopisteiden mukaisesti ja tutkia edelleen kysymystä nuorten itsenäisyydestä asianomaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

6. MYÖNTÄÄ, että nuorilla on tärkeä asema yhteistyöprosessiin osallistumisessa sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

7. VAHVISTAA lisäksi, että ehdokasvaltiot otetaan mukaan yhteistyöprosessiin valkoisessa kirjassa ehdotetuissa nuorisoasioissa.

8. SITOUTUU jatkamaan työtä puitteiden laatimiseksi (yhteiset tavoitteet, aikataulu, työmenetelmät ja seuranta) nuorisoasioita koskevalle yhteistyölle, jotta ne voidaan hyväksyä neuvoston (koulutus ja nuoriso) tulevassa istunnossa 30 päivänä toukokuuta 2002.

Top