Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0522(02)

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Irlantia edustavan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä työnantajajärjestöjen edustajien ryhmään Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostoon

OJ C 119, 22.5.2002, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2004

32002D0522(02)

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, Irlantia edustavan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä työnantajajärjestöjen edustajien ryhmään Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostoon

Virallinen lehti nro C 119 , 22/05/2002 s. 0004 - 0004


Neuvoston päätös,

tehty 7 päivänä toukokuuta 2002,

Irlantia edustavan varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä työnantajajärjestöjen edustajien ryhmään Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostoon

(2002/C 119/02)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta 26 päivänä toukokuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1365/75(1), jota on viimeksi muutettu asetuksella (ETY) N:o 1947/93(2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

ottaa huomioon komission toimittaman ehdokasluettelon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto nimesi 8 päivänä marraskuuta 2001 tekemällään päätöksellä(3) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet Irlannin työnantajajärjestöjen edustajia lukuunottamatta.

(2) On aiheellista nimetä Irlantia edustava varsinainen jäsen ja varajäsen työnantajajärjestöjen edustajien ryhmään mainittuun hallintoneuvostoon jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 18. lokakuuta 2004 saakka,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvoston varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi 7. toukokuuta 2002 alkavaksi ja 18. lokakuuta 2002 päättyväksi toimikaudeksi:

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. de Rato y Figaredo

(1) EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2) EYVL L 181, 23.7.1993, s. 13.

(3) EYVL C 327, 22.11.2001, s. 1.

Top