Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0522(01)

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

OJ C 119, 22.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/05/2004

32002D0522(01)

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

Virallinen lehti nro C 119 , 22/05/2002 s. 0001 - 0003


Neuvoston päätös,

tehty 7 päivänä toukokuuta 2002,

työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä

(2002/C 119/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella 15 päivänä lokakuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68(1) ja erityisesti sen 26 ja 27 artiklan,

ottaa huomioon jäsenvaltioiden hallitusten neuvostolle esittämät ehdokasluettelot,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvosto on 17 päivänä joulukuuta 1999 tekemällään päätöksellä(2), nimennyt työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean jäsenet ja varajäsenet 17 päivästä joulukuuta 1999 alkaneeksi ja 16 päivänä joulukuuta 2001 päättyneeksi toimikaudeksi.

(2) On nimettävä kyseisen komitean varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt työntekijöiden vapaan liikkuvuuden neuvoa-antavan komitean varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi 7 päivänä toukokuuta 2002 alkavaksi ja 6 päivänä toukokuuta 2004 päättyväksi toimikaudeksi:

I HALLITUKSEN EDUSTAJAT

>TAULUKON PAIKKA>

II TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

>TAULUKON PAIKKA>

III TYÖNANTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT

>TAULUKON PAIKKA>

2 artikla

Neuvosto nimeää myöhemmin Italian, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan edustajat, joita asianomaiset hallitukset eivät ole vielä esittäneet.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan tiedoksi Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. de Rato y Figaredo

(1) EYVL L 257, 18.10.1968, s. 2.

(2) EYVL C 4, 7.1.2000, s. 1.

Top