Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010IP0142

EU:n ja Kanadan huippukokous Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2010 5. toukokuuta 2010 järjestettävästä EU:n ja Kanadan huippukokouksesta

OJ C 81E , 15.3.2011, p. 64–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2011   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 81/64


Keskiviikko 5. toukokuuta 2010
EU:n ja Kanadan huippukokous

P7_TA(2010)0142

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 20105. toukokuuta 2010 järjestettävästä EU:n ja Kanadan huippukokouksesta

2011/C 81 E/10

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EU:n ja Kanadan huippukokouksessa Prahassa 6. toukokuuta 2009 käynnistetyt neuvottelut, joilla pyritään kattavaan taloudellisen kauppasopimukseen,

ottaa huomioon 9. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten,

ottaa huomioon, että suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta osallistui 32:seen parlamenttien väliseen kokoukseen, joka pidettiin onnistuneesti marraskuussa 2009 Brysselissä,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklassa määrätyn hyväksyntämenettelyn,

ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

A.

ottaa huomioon, että Kanada on yksi Euroopan unionin vanhimmista ja läheisimmistä kumppaneista, jonka kanssa solmittiin viralliset suhteet jo vuonna 1959,

B.

ottaa huomioon, että meneillään olevat neuvottelut kattavasta taloudellisesta kauppasopimuksesta voisivat vahvistaa EU:n ja Kanadan suhteita,

C.

ottaa huomioon, että maaliskuun 2010 jälkeen ei ole laadittu perusteellista vaikutustenarviointia kattavan taloudellisen kauppasopimuksen sosiaalisista, ympäristöllisistä ja taloudellisista vaikutuksista,

D.

ottaa huomioon, että Kanada toimii vuonna 2010 G8-ryhmän puheenjohtajana ja isännöi seuraavaa G20-huippukokousta,

E.

ottaa huomioon, että 5. toukokuuta 2010 Brysselissä järjestettävän EU:n ja Kanadan huippukokouksen odotetaan keskittyvän vahvistamaan osapuolten jo entuudestaan tiiviitä poliittisia suhteita ja käsittelemään erityisesti sellaisia yhteisiä haasteita, kuten kattavaa taloudellista kauppasopimusta koskevat neuvottelut, ulko- ja turvallisuuspolitiikan haasteet ja erityisesti Afganistan/Pakistan, yhteinen suhtautumistapa Iraniin, ydinaseiden leviämisen estäminen, Haiti ja New Yorkin avunantajakonferenssin seuranta, kehitysyhteistyö, koordinoitu toiminta rahoitus- ja talouskriisissä, ilmastonmuutos ja energia sekä edistyminen maailmankauppaneuvottelujen Dohan kierroksella,

F.

ottaa huomioon, että EU:lla ja Kanadalla on yhteiset arvot ja molemmat ovat vahvasti sitoutuneet monenväliseen työhön keskeisten haasteiden ratkaisemiseksi,

1.

pitää tervetulleena komission lausuntoa, jossa edistyminen kattavaa taloudellista kauppasopimusta koskevissa neuvotteluissa mainitaan perustavanlaatuisena tekijänä EU:n ja Kanadan taloussuhteissa; uskoo tältä osin, että Brysselissä 5. toukokuuta 2010 järjestettävä EU:n ja Kanadan huippukokous tarjoaa oivan tilaisuuden näiden neuvottelujen vauhdittamiseen;

2.

panee merkille Kanadan kansantalouden ja erityisesti pankkisektorin vahvuuden talouskriisin aikana; on halukas tekemään Kanadan kanssa tiivistä yhteistyötä G20:n puitteissa, jotta voidaan saavuttaa koordinoitu maailmanlaajuinen menettelytapa suhteessa veropoliittisiin kannustimiin ja julkisen talouden vakauttamiseen, mihin liittyen maailmanlaajuisella tasolla tapahtuva pankkiveron tai transaktioveron käyttöönotto on yksi Torontossa pidettävän seuraavan G20-huippukokouksen painopisteistä;

3.

panee merkille, että sekä Kanada että EU ovat sitoutuneet koordinoituihin, johdonmukaisiin ja laaja-alaisiin toimiin Haitin välittömien ja pitkän aikavälin tarpeiden täyttämiseksi ja sitoutuneet jälleenrakentamaan Haitia tavalla, joka täyttää Haitin kansan oikeutetut ja pitkäaikaiset toiveet maansa suhteen siten, että samalla taataan jälleenrakennusprosessin säilyminen Haitin vastuulla;

4.

pitää tervetulleena Kanadan kenraalikuvernöörin Kanadan parlamentissa äskettäin pitämässä puheessa esitettyä aikomusta avata Kanadan televiestintäala ulkopuoliselle kilpailulle;

5.

panee merkille aikomuksen käynnistää Kanadan kalastuksenhallintajärjestelmän laajamittainen uudistaminen, johon osallistuu myös Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö NAFO; on pettynyt Kanadan hallituksen kantaan, jonka se esitti viimeisessä CITES-sopimuksen osapuolten konferenssissa CITES-sopimuksen liitteen 1 laajentamisesta sinievätonnikalaan;

6.

toistaa pitävänsä huolestuttavana, että Kanada vaatii edelleen viisumia Tšekin tasavallan, Romanian ja Bulgarian kansalaisilta, ja kehottaa poistamaan tämän vaatimuksen mahdollisimman nopeasti; panee merkille, että Kanadan hallitus otti Tšekin kansalaisia koskevan viisumivaatimuksen käyttöön, koska Kanadaan saapui suuri määrä romaneja, ja kehottaa siksi jäsenvaltioita aiheellisella tavalla puuttumaan romanien tilanteeseen Euroopassa; pitää tähän liittyen myönteisenä, että Kanadan Prahan-suurlähetystö on avannut viisumitoimiston ja että kysymystä käsittelemään on asetettu asiantuntijaryhmä, ja odottaa, että Kanadan pakolaisjärjestelmän suunnitteilla oleva kattava uudistus johtaa viisumivaatimuksen poistamiseen;

7.

korostaa, että EU ja Kanada ovat sitoutuneet kehittämään vähähiilistä maailmantaloutta, joka on turvallinen ja kestävä, ja vahvistamaan samalla kykyä mukautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin; korostaa, että EU:n ja Kanadan on jatkettava korkean tason vuoropuhelua ympäristökysymyksistä, kuten arktisen alueen ympäristö-, energia- ja merialan yhteistyöstä, ja mahdollisuuksista käynnistää kansainväliset neuvottelut arktisten alueiden kansainvälisen suojelusopimuksen tekemiseksi; pitää tervetulleena Kanadan kenraalikuvernöörin äskettäin pitämässä puheessa esitettyä sitoumusta investoida puhtaan energian teknologioihin, jotta voidaan taata maan asema puhtaan energian suurvaltana ja vihreiden työpaikkojen luomisen edelläkävijänä;

8.

on huolissaan siitä, miten öljyhiekan hyödyntäminen vaikuttaa ympäristöön maailmanlaajuisesti tuotantoprosessin aikana syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen korkean tason vuoksi, sekä paikallisen luonnon monimuotoisuudelle;

9.

muistuttaa neuvostoa ja komissiota siitä, että Lissabonin sopimuksen voimaantulosta lähtien Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä kansainvälisille sopimuksille ja osallistuttava välittömästi ja täysin kansainvälisten neuvottelujen kaikkiin vaiheisiin, ja odottaa komissiolta hyvissä ajoin ilmoitusta siitä, miten se aikoo huolehtia tästä; muistuttaa tässä yhteydessä, että sen tuntemaa huolta EU:n ja Kanadan välisestä matkustajarekisterisopimuksesta on käsiteltävä asianmukaisesti yhdessä ennen kuin parlamentti voi antaa hyväksyntänsä kyseiselle sopimukselle;

10.

toivoo, että Kanada tukee täysin EU:n vaatimusta tehdä ACTA-neuvotteluista julkisia – kuten parlamentti kehotti 10. maaliskuuta 2010 antamassaan päätöslauselmassa – ja käydä niitä kansainvälisen järjestön puitteissa, joista sopivin olisi WIPO;

11.

onnittelee Vancouverin järjestelykomiteaa vuoden 2010 talviolympialaisten ja paraolympialaisten onnistumisen johdosta;

12.

panee merkille, että EU:n ja Kanadan välisiä suhteita koskeva toimivalta on yksinomaan liittovaltion tasolla, mutta pitää tervetulleena provinssien ja territorioiden osallistumista kattavaa taloudellista kauppasopimusta koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä eräisiin muihin EU:n ja Kanadan välisten suhteiden osa-alueisiin;

13.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n kiertävälle puheenjohtajavaltiolle, komission varapuheenjohtajalle / ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Kanadan hallitukselle.


Top