Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0355

Lisätalousarvio nro 4/2009 Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 258–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 212/258


Keskiviikko 6. toukokuuta 2009
Lisätalousarvio nro 4/2009

P6_TA(2009)0355

Euroopan parlamentin päätöslauselma 6. toukokuuta 2009 esityksestä Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2009 varainhoitovuodeksi 2009, Pääluokka III – Komissio (9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

2010/C 212 E/38

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 177 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 37 ja 38 artiklan,

ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 lopullisesti vahvistetun Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2009 (2),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3),

ottaa huomioon komission 8. huhtikuuta 2009 esittämän alustavan esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2009 varainhoitovuodeksi 2009 (SEC(2009)0496),

ottaa huomioon neuvoston 27. huhtikuuta 2009 laatiman esityksen lisätalousarvioksi nro 4/2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan ja liitteen IV,

ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6-0281/2009),

A.

ottaa huomioon, että vuoden 2009 yleiseen talousarvioon tehdyssä lisätalousarvioesityksessä nro 4/2009 käsitellään monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeiden 1 a ja 2 enimmäismäärien tarkistamista,

B.

ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksen nro 4/2009 tarkoituksena on ottaa nämä mukautukset virallisesti vuoden 2009 talousarvioon,

1.

panee merkille alustavan lisätalousarvioesityksen nro 4/2009;

2.

hyväksyy lisätalousarvioesityksen nro 4/2009 sellaisenaan;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 69, 13.3.2009.

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top