Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0253

Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 215–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 184/215


Keskiviikko 22. huhtikuuta 2009
Väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa *

P6_TA(2009)0253

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. huhtikuuta 2009 ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä (5144/1999 – KOM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

2010/C 184 E/58

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (KOM(1998)0617),

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Turkmenistanin kauppaa ja kaupan liitännäistoimenpiteitä koskevan väliaikaisen sopimuksen (5144/1999),

ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2001 antamansa päätöslauselman Turkmenistanin tilanteesta (1),

ottaa huomioon 23. lokakuuta 2003 antamansa päätöslauselman Turkmenistanista, Keski-Aasia mukaan lukien (2),

ottaa huomioon 20. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselman EU:n Keski-Aasian strategiasta (3),

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 133 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C5-0338/1999),

ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A6-0085/2006),

1.

hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.

kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Turkmenistanin hallituksille ja parlamenteille.


(1)  EYVL C 343, 5.12.2001, s. 310.

(2)  EUVL C 82 E, 1.4.2004, s. 639.

(3)  Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0059.


Top