Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/133E/01

PÖYTÄKIRJA
Keskiviikko 22. kesäkuuta 2005

OJ C 133E , 8.6.2006, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

8.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

CE 133/1


PÖYTÄKIRJA

(2006/C 133 E/01)

ISTUNNON KULKU

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

1.   Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.10.

2.   Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

3.   Edellisten istuntojen äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Seuraavat jäsenet ovat ilmoittaneet halunneensa äänestää seuraavasti:

Istunto 8.6.2005

Mietintö: Reimer Böge — A6-0153/2005

tarkistus 34

lopullinen äänestys

tyhjää: Adeline Hazan

Mietintö: Dariusz Rosati — A6-0138/2005

tarkistus 9

tyhjää: Henri Weber

tarkistus 8

puolesta: Henri Weber

Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue (B6-0327/2005)

29 kohta, 2. osa

vastaan: Diamanto Manolakou, Athanasios Pafilis, Georgios Toussas

Istunto 9.6.2005

Mietintö: Ona Juknevičienė — A6-0109/2005

4 kohta

tyhjää: Henri Weber

4.   Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavan asiakirjan oikeaksi todistetun jäljennöksen:

pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen kyseisten maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

5.   Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

JURI-valiokunta: 4. kesäkuuta 2003 Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen hyväksymistä koskevan päätöksen muuttaminen (2005/2124(INI))

Lupa laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 112 artikla)

AFET-valiokunta: Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) 2004 (2005/2134(INI))

6.   Parlamentin kokoonpano

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Jean-Pierre Audy on nimitetty parlamentin jäseneksi Brice Hortefeux'n tilalle 11.6.2005 alkaen.

Puhemies muistutti työjärjestyksen 3 artiklan 5 kohdan määräyksistä.

7.   Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Sharon Margaret Bowles, Syed Salah Kamall ja Vincenzo Lavarra.

8.   Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti seuraavat nimitykset PPE-DE-, PSE- ja Verts/ALE-ryhmän ja sitoutumattomien ryhmän pyynnöstä:

ITRE-valiokunta: Pier Antonio Panzerin tilalle Vincenzo Lavarra.

IMCO-valiokunta: Giovanni Rivera.

JURI-valiokunta: Syed Salah Kamall.

Valtuuskunta EU:n ja Romanian välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa:

Heide Rühle ei ole enää valtuuskunnan jäsen.

9.   Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1)

neuvostolta ja komissiolta:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi väkivallan torjumista (Daphne) sekä huumetorjuntaa ja -tiedotusta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007—2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelma (KOM(2005)0122 [01] — C6-0095/2005 — 2005/0037(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: BUDG, ENVI, FEMM

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yksityisoikeutta koskevan erityisohjelman perustamisesta vuosiksi 2007—2013 osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 [04] — C6-0096/2005 — 2005/0040(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: BUDG, JURI

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008—2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 [01] — C6-0124/2005 — 2005/0046(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG, EMPL, CULT

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007—2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 [02] — C6-0125/2005 — 2005/0047(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan palauttamisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008—2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (KOM(2005)0123 [04] — C6-0126/2005 — 2005/0049(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: AFET, DEVE, BUDG

Esitys lisätalousarvioksi nro 2 varainhoitovuodeksi 2005 — Yleinen tulo- ja menotaulukko — Tulo- ja menotaulukko pääluokittain — Pääluokka I — Euroopan parlamentti — Pääluokka II — Neuvosto — Pääluokka III — Komissio — Pääluokka IV — Yhteisöjen tuomioistuin — Pääluokka V — Tilintarkastustuomioistuin — Pääluokka VI — Talous- ja sosiaalikomitea — Pääluokka VII — Alueiden komitea — Pääluokka VIII osa A — Euroopan oikeusasiamies — Pääluokka VIII osa B — Euroopan tietosuojavaltuutettu (09491/2005 — C6-0172/2005 — 2005/2045(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus neuvoston päätökseksi matkustajatietojen (API)/matkustajarekisteritietojen (PNR) käsittelemistä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välillä (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: AFET

Ehdotus neuvoston asetukseksi tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan (09538/2005 — C6-0185/2005 — 2005/0101(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

 

lausuntoa varten: DEVE, ECON

Määrärahasiirtoesitys DEC 18/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)0683 — C6-0186/2005 — 2005/2130(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)0684 — C6-0187/2005 — 2005/2131(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)0685 — C6-0188/2005 — 2005/2132(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Määrärahasiirtoesitys DEC 21/2005 — Pääluokka III — Komissio (SEC(2005)0757 — C6-0189/2005 — 2005/2133(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG

Ehdotus neuvoston direktiiviksi lihantuotantoa varten pidettävien kanojen suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

 

lausuntoa varten: ENVI

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta eräiden määräaikojen osalta (KOM(2005)0253 — C6-0191/2005 — 2005/0111(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

 

lausuntoa varten: JURI

Ehdotus neuvoston asetukseksi raakatupakka-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 2075/92 muuttamisesta (KOM(2005)0235 — C6-0193/2005 — 2005/0105(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiointisopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin laajentumisen vuoksi (09617/2005 — C6-0194/2005 — 2005/0091(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi (KOM(2005)0171 [01] — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

 

lausuntoa varten: BUDG, ENVI

Ehdotus neuvoston päätökseksi tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta (KOM(2005)0171 [02] — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

 

lausuntoa varten: BUDG, ENVI

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä (KOM(2005)0131 — C6-0197/2005 — 2005/0031(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä, jotta niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa (KOM(2004)0594 — C6-0198/2005 — 2004/0205(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (09648/2005 — C6-0199/2005 — 2004/0265(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisestä assosioinnista tehtyyn Euro-Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (09649/2005 — C6-0200/2005 — 2004/0292(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3317/94 muuttamisesta kalastuslisenssihakemusten kolmansille maille toimittamisen osalta (KOM(2005)0238 — C6-0201/2005 — 2005/0110(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan väliseen Euro—Välimeri-assosiaatiosopimukseen liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (05092/2005 — C6-0202/2005 — 2004/0196(AVC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET

 

lausuntoa varten: INTA

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston pääjohtajan ja varapääjohtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [18] — C6-0203/2005 — 2005/0089(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

 

lausuntoa varten: LIBE

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen toiminnanjohtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [13] — C6-0204/2005 — 2005/0084(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

 

lausuntoa varten: ITRE

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1035/97 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [09] — C6-0205/2005 — 2005/0080(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

 

lausuntoa varten: LIBE

Ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2965/94 muuttamisesta johtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [08] — C6-0206/2005 — 2005/0079(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

 

lausuntoa varten: BUDG

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2100/94 muuttamisesta yhteisön kasvilajikeviraston pääjohtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [07] — C6-0207/2005 — 2005/0078(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

 

lausuntoa varten: ENVI

Ehdotus neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston pääjohtajan toimikauden osalta (KOM(2005)0190 [06] — C6-0208/2005 — 2005/0077(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

2)

parlamentin valiokunnilta:

2.1)

mietinnöt:

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (KOM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Sterckx Dirk (A6-0123/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi veturien ja junien kuljettamisesta yhteisön rautatieverkossa vastaavan junahenkilökunnan lupajärjestelmästä (KOM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Savary Gilles (A6-0133/2005)

Mietintö komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille kestävän kehityksen teknologioiden edistämisestä: ympäristöteknologioita koskeva Euroopan unionin toimintasuunnitelma (2004/2131(INI)) — Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.

Esittelijä: Myller Riitta (A6-0141/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (KOM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD)) — Liikenne- ja matkailuvaliokunta.

Esittelijä: Jarzembowski Georg (A6-0143/2005)

Mietintö naisten roolista Turkin yhteiskunnallisessa, taloudellisessa ja poliittisessa elämässä (2004/2215(INI)) — Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta.

Esittelijä: Bozkurt Emine (A6-0175/2005)

* Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä (KOM(2005)0071 — C6-0108/2005 — 2005/0013(CNS)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Gauzès Jean-Paul (A6-0181/2005)

*** I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi osallistumisesta yhteisön ulkoiseen apuun (KOM(2004)0313 — C6-0032/2004 — 2004/0099(COD)) — Kehitysyhteistyövaliokunta.

Esittelijä: Gahler Michael (A6-0182/2005)

2.2)

suositukset toiseen käsittelyyn:

** II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston yhteisestä kannasta neuvoston asetuksen antamiseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta (KOM(2005)0154 — C6-0119/2005 — 2005/0064(SYN)) — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Karas Othmar (A6-0204/2005)

3)

jäseniltä:

3.1)

päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 113 artikla):

Ortuondo Larrea Josu — Päätöslauselmaesitys sardellikannan tilanteesta Biskajanlahdella (B6-0383/2005)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

 

lausuntoa varten: ENVI

Garriga Polledo Salvador — Päätöslauselmaesitys yhteisön solidaarisuudesta maahanmuuttajien todellisuutta kohtaan (B6-0384/2005)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE

3.2)

kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 116 artikla):

Alessandra Mussolini ja Adriana Poli Bortone euron kurssin muuttamiseen (37/2005)

Amalia Sartori yhden ja kahden euron setelien käyttöönottoon (38/2005).

10.   Määrärahojen siirrot

Budjettivaliokunta käsitteli komission määrärahasiirtoesitystä DEC 17/2005 (C6-0136/2005 — SEC(2005)0591 lopullinen).

Neuvoston lausunnon saatuaan budjettivaliokunta päätti 25. kesäkuuta 2002 annetun varainhoitoasetuksen 24 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksyä siirron kokonaisuudessaan.

11.   Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän totesi kuluneen 65 vuotta siitä, kun Neuvostoliitto miehitti Baltian maat.

12.   Esityslista

Käsittelyjärjestys on vahvistettu (istunnon pöytäkirja 6.6.2005, kohta 10) ja esityslistaa koskeva oikaisu on jaettu (PE 357.269/OJ/COR).

Hans-Peter Martin käytti puheenvuoron, jossa hän pyysi työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan perusteella, että Garganin mietintö (A6-0189/2005 — OJ/COR:n kohta 89) poistetaan esityslistalta (puhemies totesi, että tätä pyyntöä ei voida hyväksyä).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

13.   Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005) — Luxemburgin puheenjohtajakauden tulokset (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston kertomus ja komission julkilausuma: Eurooppa-neuvoston kokous (Bryssel, 16. ja 17. kesäkuuta 2005)

Neuvoston julkilausuma: Luxemburgin puheenjohtajakauden tulokset

Jean-Claude Juncker (neuvoston puheenjohtaja) esitteli Eurooppa-neuvoston kertomuksen ja antoi neuvoston julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi komission julkilausuman.

Puheenvuorot: Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta, Martin Schulz PSE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Jens-Peter Bonde IND/DEM-ryhmän puolesta.

Puhetta johti Dagmar ROTH-BEHRENDT

varapuhemies

Puheenvuorot: Guntars Krasts UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Koenraad Dillen, Jean Spautz, Robert Goebbels, Lapo Pistelli, Claude Turmes, Erik Meijer, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Irena Belohorská, Alain Lamassoure, Magda Kósáné Kovács, Cecilia Malmström, Johannes Voggenhuber, Dimitrios Papadimoulis, Bastiaan Belder, Alessandro Battilocchio, Gerardo Galeote Quecedo, Bárbara Dührkop Dührkop, Kyösti Tapio Virrankoski, Bernat Joan i Marí, Miguel Portas, Nils Lundgren, Andreas Mölzer, Struan Stevenson, Jo Leinen ja Paolo Costa.

Puhetta johti Pierre MOSCOVICI

varapuhemies

Puheenvuorot: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Graham Booth, James Hugh Allister, Konstantinos Hatzidakis, Catherine Guy-Quint, Alfonso Andria, Marianne Thyssen, Edite Estrela, Othmar Karas, Pervenche Berès, Hartmut Nassauer, Inger Segelström, Camiel Eurlings, Borut Pahor, Íñigo Méndez de Vigo, Carlos Carnero González, Jacques Toubon, Panagiotis Beglitis, Timothy Kirkhope, Proinsias De Rossa, Rihards Pīks, Lasse Lehtinen, Josef Zieleniec ja Libor Rouček.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT

varapuhemies

Puheenvuorot: Alexander Stubb, Neena Gill, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Etelka Barsi-Pataky, Jacek Protasiewicz, Ioannis Kasoulides, James Elles, Maria da Assunção Esteves, Malcolm Harbour, Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Graham Watson, Anne E. Jensen, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Andrew Duff ALDE-ryhmän puolesta 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B6-0386/2005)

Francis Wurtz GUE/NGL-ryhmän puolesta Brysselissä 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetystä Eurooppaneuvoston kokouksesta (B6-0387/2005)

Martin Schulz ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetyn Eurooppaneuvoston kokouksen tuloksista (B6-0388/2005)

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Wojciech Roszkowski ja Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen johtopäätöksistä (B6-0389/2005)

Hans-Gert Poettering PPE-DE-ryhmän puolesta Brysselissä 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetyn Eurooppaneuvoston kokouksen tuloksista (B6-0390/2005)

Monica Frassoni, Daniel Marc Cohn-Bendit, Johannes Voggenhuber ja Kathalijne Maria Buitenweg Verts/ALE-ryhmän puolesta Brysselissä 16.—17. kesäkuuta 2005 pidetystä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (B6-0391/2005).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.13.

Puhetta johti Josep BORRELL FONTELLES

puhemies

14.   Jäsenten asemaa koskevat säännöt: 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttaminen (keskustelu)

Mietintö: Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen vahvistamisesta 4. kesäkuuta 2003 tehdyn päätöksen muuttaminen [2005/2124(INI)] — Oikeudellisten asioiden valiokunta.

Esittelijä: Giuseppe Gargani (A6-0189/2005)

Giuseppe Gargani esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Margot Wallström (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Maria Berger PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Monica Frassoni Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmuth Markov GUE/NGL-ryhmän puolesta, Hélène Goudin IND/DEM-ryhmän puolesta, Umberto Pirilli UEN-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Luigi Cocilovo, Nicolas Schmit ja Giuseppe Gargani.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 7.1.

(Istunto keskeytettiin klo 20.25 ja sitä jatkettiin klo 21.05.)

Puhetta johti Antonios TRAKATELLIS

varapuhemies

15.   Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 144 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Bogusław Sonik, Jörg Leichtfried, Bairbre de Brún (koska puhuja aloitti puheenvuoronsa gaelin kielellä, puhemies ilmoitti hänelle, että kyseisestä kielestä ei ole tulkkausta), Urszula Krupa, Zita Pleštinská ja Kartika Tamara Liotard.

16.   Rajanylitystä koskeva yhteisön säännöstö *** I (keskustelu)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä [KOM(2004)0391 — C6-0080/2004 — 2004/0127(COD)] — Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta.

Esittelijä: Michael Cashman (A6-0188/2005)

Puheenvuorot: Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) ja Franco Frattini (komission varapuheenjohtaja).

Michael Cashman esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Alessandro Battilocchio (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Manuel Medina Ortega (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Stefano Zappalà PPE-DE-ryhmän puolesta, Inger Segelström PSE-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Claude Moraes.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.2.

17.   Turvallisuutta koskeva tutkimus (keskustelu)

Mietintö: Turvallisuutta koskeva tutkimus — Seuraavat toimenpiteet [2004/2171(INI)] — Ulkoasiainvaliokunta.

Esittelijä: Bogdan Klich (A6-0103/2005)

Bogdan Klich esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Jordan Cizelj PPE-DE-ryhmän puolesta, Panagiotis Beglitis PSE-ryhmän puolesta ja Georgios Karatzaferis IND/DEM-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.15.

18.   Tietoyhteiskunta (keskustelu)

Mietintö: Tietoyhteiskunta [2004/2204(INI)] — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta.

Esittelijä: Catherine Trautmann (A6-0172/2005)

Catherine Trautmann esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: María Badía i Cutchet (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij PPE-DE-ryhmän puolesta, David Hammerstein Mintz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reino Paasilinna PSE-ryhmän puolesta, Paul Rübig, Francisca Pleguezuelos Aguilar, András Gyürk, Ljudmila Novak, Bogusław Sonik ja Malcolm Harbour.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.16.

19.   Lloyd's-vetoomukset (keskustelu)

Suullinen kysymys: Marcin Libicki PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Lloyd's-vetoomukset: muusta ensivakuutuksesta kuin henkivakuutuksesta annetun direktiivin täytäntöönpano (B6-0245/2005)

Marie Panayotopoulos-Cassiotou (laatijan sijainen) esitteli suullisen kysymyksen.

Charlie McCreevy (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Robert Atkins PPE-DE-ryhmän puolesta, Manuel Medina Ortega PSE-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Paul van Buitenen Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Proinsias De Rossa ja Charlie McCreevy.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Marcin Libicki PETI-valiokunnan puolesta Lloyd'sin yksittäisten sijoittajien (”Names”) vetoomuksista (B6-0385/2005)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.14.

20.   Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostaminen ** II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn: Neuvoston yhteinen kanta neuvoston asetuksen antamiseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [9817/2005 — C6-0192/2005 — 2005/0064(SYN)] — Talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Esittelijä: Othmar Karas (A6-0204/2005).

Othmar Karas esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Charlie McCreevy (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Alexander Radwan PPE-DE-ryhmän puolesta, Ieke van den Burg PSE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sergej Kozlík, Cristobal Montoro Romero, Manuel António dos Santos ja Charlie McCreevy.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.6.2005, kohta 12.9.

21.   Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. ”Esityslista” PE 357.269/JE).

22.   Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Julian Priestley

Pääsihteeri

Josep Borrell Fontelles

Puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Adamou, Agnoletto, Allister, Alvaro, Andersson, Andria, Andrikienė, Antoniozzi, Arnaoutakis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cercas, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Cirino Pomicino, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Cornillet, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Crowley, Ryszard Czarnecki, Daul, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ehler, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Robert Evans, Fajmon, Farage, Fatuzzo, Fazakas, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Jelko Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lavarra, Lax, Lechner, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Lichtenberger, Lienemann, Liotard, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Peillon, Pęk, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Ingo Schmitt, Pál Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Wise, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka.


Top