EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0261

Neuvoston päätös (YUTP) 2023/261, annettu 6 päivänä helmikuuta 2023, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

ST/5529/2023/INIT

OJ L 35, 7.2.2023, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/261/oj

7.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 35/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2023/261,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2023,

rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/145/YUTP (1).

(2)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-714/20 antaman tuomion (2) johdosta päätöksen 2014/145/YUTP liitteessä olevasta henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta olisi poistettava yksi merkintä.

(3)

Päätös 2014/145/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2014/145/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  Neuvoston päätös 2014/145/YUTP, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta (EUVL L 78, 17.3.2014, s. 16).

(2)  Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto), 26.10.2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov v. Euroopan unionin neuvosto, T-714/20, ECLI-tunnus: ECLI:EU:T:2022:674.


LIITE

Poistetaan päätöksen 2014/145/YUTP liitteen ”Luettelo 1 ja 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” otsikon ”Henkilöt” alla oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.


Top