EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0253

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/253, annettu 6 päivänä helmikuuta 2023, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

ST/5534/2023/INIT

OJ L 35, 7.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/253/oj

7.2.2023   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 35/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2023/253,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2023,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-714/20 antaman tuomion (2) johdosta asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevasta luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luettelosta olisi poistettava yksi merkintä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2023.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. ROSWALL


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.

(2)  Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto), 26.10.2022, Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov v. Euroopan unionin neuvosto, T-714/20, ECLI-tunnus: ECLI:EU:T:2022:674.


LIITE

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteen I ”Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” otsikon ”Henkilöt” alla oleva seuraavaa henkilöä koskeva merkintä:

161.

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.


Top