EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2103

Neuvoston päätös (EU) 2022/2103, annettu 13 päivänä lokakuuta 2022, kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyn luokan poistamiseen oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen liitteestä B

ST/12545/2022/INIT

EUVL L 283, 3.11.2022, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2103/oj

3.11.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2022/2103,

annettu 13 päivänä lokakuuta 2022,

kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyn luokan poistamiseen oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen liitteestä B

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva vuoden 2015 kansainvälinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, allekirjoitettiin unionin puolesta neuvoston päätöksen (EU) 2016/1892 (1) mukaisesti 18 päivänä marraskuuta 2016 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan päätökseen myöhemmin. Sopimus tuli sen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti väliaikaisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

(2)

Sopimus tehtiin 17 päivänä toukokuuta 2019 neuvoston päätöksellä (EU) 2019/848 (2).

(3)

Sopimuksen 7 artiklan 1 kohdan mukaan kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvosto, jäljempänä ’jäsenneuvosto’, tekee sopimuksen muuttamista koskevat päätökset.

(4)

Jäsenneuvoston on määrä hyväksyä 28 päivän marraskuuta ja 2 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana pidettävässä 116. istunnossaan tai jäsenneuvoston kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätösten hyväksymismenettelyssä päätös ”yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyn” luokan poistamisesta sopimuksen liitteestä B.

(5)

Päätöksestä tulee sitova kansainvälisen oikeuden nojalla sopimuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän vuoksi on aiheellista määrittää kanta, joka otetaan unionin puolesta jäsenneuvostossa, sillä hyväsyttävällä päätöksellä tulee olemaan oikeusvaikutuksia unioniin.

(6)

Koska luokkaa ”yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljy” ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1308/2013 (3), jäsenneuvoston päätöstä olisi kannatettava.

(7)

Tässä päätöksessä esitetty kanta olisi otettava unionin puolesta jäsenneuvoston 116. istunnossa tai sopimuksen 10 artiklan 6 kohdan mukaisessa jäsenneuvoston kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätösten hyväksymismenettelyssä. Kirjeenvaihdolla tapahtuva hyväksymismenettely olisi aloitettava ennen marraskuussa 2022 pidettävää jäsenneuvoston seuraavaa sääntömääräistä istuntoa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa 28 päivän marraskuuta ja 2 päivän joulukuuta 2022 välisenä aikana pidettävässä 116. istunnossa tai jäsenneuvoston kirjeenvaihdolla tapahtuvassa päätösten hyväksymismenettelyssä, joka aloitetaan ennen sen marraskuussa 2022 pidettävää seuraavaa sääntömääräistä istuntoa, unionin puolesta otettava kanta on tukea ”yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyn” luokan poistamista oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan kansainvälisen sopimuksen liitteestä B 1 päivästä tammikuuta 2026 alkaen.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. BLAŽEK


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2016/1892, annettu 10 päivänä lokakuuta 2016, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/848, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 139, 27.5.2019, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671).


Top