EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1848

Neuvoston asetus (EU) 2022/1848, annettu 4 päivänä lokakuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta

ST/12481/2022/INIT

OJ L 257, 5.10.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1848/oj

5.10.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 257/1


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2022/1848,

annettu 4 päivänä lokakuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 692/2014 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta 23 päivänä kesäkuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2014 päätöksen 2014/386/YUTP ja asetuksen (EU) N:o 692/2014 (2) rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta.

(2)

Koska asetuksen (EU) N:o 692/2014 liitteessä I lueteltujen verkkosivustojen osoitteet, joilla annetaan tietoja jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista, sekä osoite ja muut yhteystiedot komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten voivat muuttua ajan mittaan, ja jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset asetuksen (EU) N:o 692/2014 täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä valta muuttaa sen liitettä I.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 692/2014 liite I olisi korvattava, koska siihen sisältyvät tiedot olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Kyseiset toimenpiteet kuuluvat perussopimuksen soveltamisalaan, ja sen vuoksi niiden täytäntöönpano edellyttää lainsäädäntöä unionin tasolla erityisesti sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(5)

Asetus (EU) N:o 692/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 692/2014 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan e alakohdassa ilmaisu ”liitteessä” ilmaisulla ”liitteessä I”.

2)

Korvataan 9 artiklan 1 ja 3 kohdassa ilmaisu ”liitteessä” ilmaisulla ”liitteessä I”.

3)

Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Siirretään komissiolle valta muuttaa liitettä I jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.”

4)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä lokakuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Z. STANJURA


(1)  EUVL L 183, 24.6.2014, s. 70.

(2)  Neuvoston asetus (EU) N:o 692/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 9).


LIITE

Korvataan asetuksen (EU) N:o 692/2014 liite I seuraavasti:

”LIITE I

Verkkosivut, joilla ilmoitetaan toimivaltaiset viranomaiset, ja osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TŠEKKI

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

TANSKA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

SAKSA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

VIRO

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANTI

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/

KYPROS

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNKARI

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

ALANKOMAAT

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ITÄVALTA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

PUOLA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALI

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SUOMI

https://um.fi/pakotteet

RUOTSI

https://www.regeringen.se/sanktioner

Osoite Euroopan komissiolle tehtäviä ilmoituksia varten:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top