EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0962

Neuvoston päätös (YUTP) 2022/962, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2022, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta

ST/9326/2022/INIT

OJ L 165, 21.6.2022, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/962/oj

21.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 165/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2022/962,

annettu 20 päivänä kesäkuuta 2022,

rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta annetun neuvoston päätöksen 2014/386/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä kesäkuuta 2014 päätöksen 2014/386/YUTP (1).

(2)

Unioni ei tunnusta Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjän federaatioon ja tuomitsee sen edelleen kansainvälisen oikeuden rikkomisena. Unioni on edelleen vakaasti sitoutunut Ukrainan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä tunnustamattomuuspolitiikkansa tinkimättömään täytäntöönpanoon.

(3)

Päätöksen 2014/386/YUTP uudelleentarkastelun perusteella kyseisessä päätöksessä säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 23 päivään kesäkuuta 2023.

(4)

Päätös 2014/386/YUTP olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2014/386/YUTP 5 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Tätä päätöstä sovelletaan 23 päivään kesäkuuta 2023."

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 20 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Neuvoston päätös 2014/386/YUTP, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014, rajoittavista toimenpiteistä Krimin ja Sevastopolin laittoman liittämisen johdosta (EUVL L 183, 24.6.2014, s. 70).


Top