EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0878

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/878, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022, Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

ST/8670/2022/REV/1

OJ L 153, 3.6.2022, p. 15–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/878/oj

3.6.2022   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/15


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2022/878,

annettu 3 päivänä kesäkuuta 2022,

Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 269/2014 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä maaliskuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2014 asetuksen (EU) N:o 269/2014.

(2)

Unioni tukee edelleen määrätietoisesti Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja tuomitsee yhä Ukrainan alueellista koskemattomuutta heikentävät toimet ja politiikat.

(3)

Unioni tuomitsee mitä jyrkimmin julmuudet, joihin Venäjän federaation asevoimien on raportoitu syyllistyneen Butšassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa. Unioni tukee kaikkia toimia, joilla varmistetaan Venäjän federaation asevoimien asettaminen vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksista Ukrainassa.

(4)

Tilanteen vakavuus huomioon ottaen neuvosto katsoo, että 65 henkilöä ja 18 yhteisöä olisi lisättävä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Asetus (EU) N:o 269/2014 olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 269/2014 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä kesäkuuta 2022.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. COLONNA


(1)  EUVL L 78, 17.3.2014, s. 6.


LIITE

Lisätään seuraavat henkilöt ja yhteisöt asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä:

1.   HENKILÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1111

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(venäjäksi: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Eversti, Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin komentaja

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Osoite: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3.

Eversti Azatbek Asanbekovich Omurbekov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin komentaja. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimintaa ja oli suoraan vastuussa Butšassa tapahtuneista tapoista, raiskauksista ja kidutuksista, minkä johdosta hän sai kutsumanimen ”Butcher of Bucha” (Butšan teurastaja).

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(venäjäksi: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti

Syntymäaika: 7.1.1970

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 4615 949409

Kansallisen henkilökortin nro: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(venäjäksi: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti

Syntymäaika: 19.11.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 8001 142195

Kansallisen henkilökortin nro: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(venäjäksi: Александр Викторович ВИНС)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti

Syntymäaika: 24.1.1969

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0801 547363

Kansallisen henkilökortin nro: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(venäjäksi: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti

Syntymäaika: 14.1.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 3802 634927

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin eversti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(venäjäksi: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 25.9.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 6804 36337

Kansallisen henkilökortin numero: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(venäjäksi: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 30.10.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 6002 284996

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(venäjäksi: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 5.11.1972

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1202 583493

Kansallisen henkilökortin numero: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(venäjäksi: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 3.1.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 5003 593303

Kansallisen henkilökortin numero: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(venäjäksi: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 5.9.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 7600 562816

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(alias Dmitrii Ivanovich LVIV)

(venäjäksi: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 15.8.1975

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 7603 794013

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(venäjäksi: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 1.1.1977

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 8103 551489

Kansallisen henkilökortin numero: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(venäjäksi: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 19.9.1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0402 274319

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(venäjäksi: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 12.9.1977

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 5301 903199

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(venäjäksi: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 30.7.1977

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 9002 427497

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(venäjäksi: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 20.5.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1804 68726

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(venäjäksi: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 27.12.1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 2702 603048

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(venäjäksi: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 15.3.1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0802 576504

Kansallisen henkilökortin numero: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(venäjäksi: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 21.7.1977

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1002 570526

Kansallisen henkilökortin numero: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(venäjäksi: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti

Syntymäaika: 27.10.1972

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0502 898734

Kansallisen henkilökortin numero: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin everstiluutnantti. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(alias Faik Samaddin MAMMADOV)

(venäjäksi: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 24.11.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 9902 119102

Kansallisen henkilökortin numero: 802348

Faik Mamedov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(venäjäksi: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 9.12.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 6602 516592

Kansallisen henkilökortin numero: 845762

Igor Evgenievich Fedotov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(venäjäksi: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 29.3.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 6702 594036

Kansallisen henkilökortin numero: 949685

German Nikolaevich Kulemin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1134.

Roman Victorovich BURDO

(venäjäksi: Роман Викторович БУРДО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 26.11.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1003 651875

Kansallisen henkilökortin numero: 1083746

Roman Victorovich Burdo on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(venäjäksi: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 11.10.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0801 272127

Kansallisen henkilökortin numero: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(venäjäksi: Иван Александрович КУРКИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 17.1.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0804 232754

Kansallisen henkilökortin numero: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(venäjäksi: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 27.1.1985

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1005 944897

Kansallisen henkilökortin numero: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(venäjäksi: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 3.7.1965

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 1005 724322

Kansallisen henkilökortin numero: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(venäjäksi: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 10.12.1971

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0803 940939

Kansallisen henkilökortin numero: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(venäjäksi: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 29.9.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 7301 420589

Kansallisen henkilökortin numero: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(venäjäksi: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 8.10.1980

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0810 999451

Kansallisen henkilökortin numero: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(venäjäksi: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 16.8.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0810 953377

Kansallisen henkilökortin numero: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(venäjäksi: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 26.2.1981

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 2701 493476

Kansallisen henkilökortin numero: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(venäjäksi: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 19.1.1973

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0804 277244

Kansallisen henkilökortin numero: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(venäjäksi: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 25.11.1975

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0501 704733

Myöntämispäivä: 20.3.2002

Henkilökortin numero: У-360702

Yhteisön henkilökortti: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(venäjäksi: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 7.10.1975

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0801 524291

Myöntämispäivä: 14.3.2002

Henkilökortin numero: У-268570

Yhteisön henkilökortti: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(venäjäksi: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 14.12.1981

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Passin numero: 6004 190824

Myöntämispäivä: 10.10.2003

Henkilökortin numero: Ф-142685

Yhteisön henkilökortti: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(venäjäksi: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 25.10.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0804 98883

Myöntämispäivä: 30.6.2003

Henkilökortin numero: У-268857

Yhteisön henkilökortti: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(venäjäksi: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 31.1.1970

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0802 562844

Myöntämispäivä: 27.5.2002

Henkilökortin numero: У-265899

Yhteisön henkilökortti: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(venäjäksi: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 25.10.1982

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 7503 78809

Myöntämispäivä: 2.3.2003

Henkilökortin numero: X-115531

Yhteisön henkilökortti: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(venäjäksi: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 8.5.1981

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 6603 808655

Myöntämispäivä: 29.4.2003

Henkilökortin numero: X-078567

Yhteisön henkilökortti: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(venäjäksi: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 26.3.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 8110 342164

Myöntämispäivä: 9.7.2010

Henkilökortin numero: Ф-594680

Yhteisön henkilökortti: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(venäjäksi: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 19.1.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0802 688231

Myöntämispäivä: 18.10.2015

Henkilökortin numero: Ф-866954

Yhteisön henkilökortti: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(venäjäksi: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 5.4.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 5004 572078

Myöntämispäivä: 28.8.2004

Kansallisen henkilökortin numero: Ф-879492

Yhteisön henkilökortti: 310256

Valentin Pavlovich Lutsak on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(venäjäksi: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri

Syntymäaika: 15.3.1978

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 0503 357858

Myöntämispäivä: 30.1.2003

Henkilökortin numero: У-268030

Yhteisön henkilökortti: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko on Venäjän federaation 35. usean aselajin armeijan 64. erillisen moottoroidun kivääriprikaatin majuri. Kyseinen prikaati tappoi, raiskasi ja kidutti siviilejä Butšassa Ukrainassa. Nämä julmuudet ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksia.

Hän johti sotilasyksikkönsä toimia.

Hän on näin ollen vastuussa sellaisista toimista tai politiikoista tai tukee tai panee täytäntöön sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(venäjäksi: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Syntymäaika: 17.5.1979

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat henkilöt:

Alexey Mordashov (aviomies)

Kirill Mordashov (poikapuoli)

Nikita Mordashov (poikapuoli)

Lähellä olevat yhteisöt:

Ondero Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret

Unifirm Limited, Kypros

Marina Mordashova on Severgroup-yhtiön puheenjohtajan Alexey Mordashovin vaimo. Alexey Mordashov on siirtänyt yhteensä yli 1,5 miljardin euron arvoiset osuutensa suuresta TUI-matkatoimistosta ja Nordgold-kultayhtiöstä vaimolleen Marina Mordashovalle eri offshore-yhtiöiden, mukaan lukien Unifirm Limited, Ondero Limited ja Ranel Assets Limited, kautta. Nämä yhtiöt ovat Marina Mordashovan omistuksessa tai määräysvallassa. Marina Alexandrovna Mordashova on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on lähellä luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä, ja taloudellisen ja aineellisen tuen antamisesta sekä hyötyy niistä venäläisistä päättäjistä, jotka ovat vastuussa Krimin liittämisestä tai Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

 

 

Ranel Assets Limited, Brittiläiset Neitsytsaaret

Rayglow Limited, Kypros

ServerGroup LLC (Venäjän federaatio)

KN-Holding LLC (Yhdysvallat)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(venäjäksi: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Venäjän federaation kansallisen puolustuksen valvontakeskuksen päällikkö, kenraalieversti

Syntymäaika: 10.9.1962

Syntymäpaikka: Averinskaya, Syamzhenskyn piiri, Vologdan alue.

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Kenraalieversti Mikhail Mizintsev on Venäjän federaation kansallisen puolustuksen valvontakeskuksen päällikkö. Mizintsev on saanut kutsumanimen ”the Butcher of Mariupol” (Mariupolin teurastaja), ja hänet on määritetty Mariupolin piiritystä valvovaksi komentajaksi. Johtaessaan Venäjän joukkojen pommituksia Mariupolissa hän on käyttänyt taktiikkoja, joita käytettiin aiemmin Aleppon piirityksessä Syyriassa. Mizintsevia syytetään erityisesti tuhansia siviilejä tappaneiden Mariupolin kaupungin pommitusten järjestämisestä. Pommituksissa tuhottiin muun muassa Mariupolin synnytyssairaala ja teatteri, ja niissä kuoli satoja lapsia. Mikhail Mizintsev on näin ollen luonnollinen henkilö, joka on vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(venäjäksi: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden kehittämissäätiön varapuheenjohtaja

Syntymäaika: 9.1.1998

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

Elizaveta Peskova on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin lehdistösihteerin Dmitry Peskovin tytär. Dmitry Peskov on merkitty luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla.

Elizaveta Peskova on venäläis-ranskalaisten historiallisten aloitteiden kehittämissäätiön varapuheenjohtaja ja viestintäyrityksen perustaja. Hän on päässyt näihin tuottoisiin tehtäviin ja viettänyt luksuselämää isänsä suhteiden ansiosta.

Sen vuoksi hän on lähellä sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(alias Nikolay Dmitriyevich CHOLES/CHOULZ)

(venäjäksi: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(alias Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Syntymäaika: 3.2.1990

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Passin numero: 721123760

Myöntämispäivä: 12.9.2012

Voimassaolon päättymispäivä: 12.9.2022

Kansallisen henkilökortin numero: 4516913332

Lähellä olevat henkilöt: Dmitry Peskov (isä)

Nikolay Peskov on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn Dmitry Peskovin poika.

Nikolay Peskov käyttää isänsä varallisuutta ja rahaa, joten hän hyötyy suoraan läheisestä yhteydestään isäänsä. Hän on näin ollen lähellä sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(venäjäksi: Татьяна Александровна НАВКА)

Syntymäaika: 13.4.1975

Syntymäpaikka: Ukraina

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Tatiana Navka on Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin lehdistösihteerin, luetteloon päätöksen 2014/145/YUTP nojalla merkityn Dmitry Peskovin vaimo.

Tatiana Navka omistaa osuuden muun muassa Venäjän federaatioon laittomasti liitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevista yrityksistä ja omaisuudesta. Hän tukee näin ollen toimia, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi hän on lähellä sellaista luetteloon merkittyä henkilöä, joka on tukenut aktiivisesti toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(venäjäksi: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Moskovan kaupungin duuman jäsen.

Syntymäaika: 22.8.1984

Syntymäpaikka: Lyubertsy, Moskovan alue, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Sergey Savostyanov on venäläinen valtiomies ja poliitikko. Hänet valittiin edustajaksi Moskovan kaupungin duumaan 8. syyskuuta 2019.

Kieltämällä itsenäisten maiden alueellisen koskemattomuuden ja edistämällä entisen Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton rajojen palauttamista hän tukee julkisesti Venäjän federaation toimia Ukrainassa. Näin ollen hän on vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(venäjäksi: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja massaviestinnän valvontaviraston (Roskomnadzor) päällikkö

Syntymäaika: 23.11.1969

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Andrei Lipov on Venäjän federaation viestinnän, tietotekniikan ja massaviestinnän valvontaviraston (Roskomnadzor) päällikkö. Roskomnadzor on keskeinen väline sensuurin täytäntöönpanossa ja vapaiden tiedotusvälineiden tukahduttamisessa Venäjällä.

Roskomnadzorin johtajana Lipov on vastuussa päätöksistä, jotka ovat johtaneet riippumattomien venäläisten tiedotusvälineiden sensurointiin ja sulkemiseen.

Näillä toimilla luodaan sensuroitu tiedotustila, joka edistää ja tukee Venäjän aseellista hyökkäystä Ukrainaa vastaan ja pitää sitä hyväksyttävänä.

3.6.2022

 

 

 

Lisäksi Lipovin johdon alaisuudessa Roskomnadzor on aktiivisesti heikentänyt Ukrainan alueellista koskemattomuutta tukemalla Ukrainan separatistien alueita, niin kutsuttuja Donbassin ”tasavaltoja” ja erityisesti niin kutsutun ”Donetskin kansantasavallan” päällikköä Denis Pushilinia.

Lipov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen aktiivisesta tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(ukrainaksi: Володимир Васильович САЛДО)

Hersonin kaupunginvaltuuston jäsen, Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation Committee for Peace and Order) jäsen

Hersonin entinen pormestari (2002–2012) ja entinen parlamentin jäsen (Alueiden puolue, 2012–2014).

Syntymäaika: 12.6.1956

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Volodymir Saldo ryhtyi maaliskuussa 2022 tukemaan Venäjän Ukrainaan kohdistamaa hyökkäystä ja osallistui sen jälkeen niin kutsutun rauhaa ja järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella. Saldo on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(ukrainaksi: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation Committee for Peace and Order) puheenjohtaja

Syntymäaika: 1976

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Kyrylo Stremousov osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.

Stremousov on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(ukrainaksi: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation Committee for Peace and Order) jäsen, Hersonin entinen apulaispormestari

Syntymäaika: 11.8.1975

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: mies

Serhiy Cherevko osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.

Cherevko on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

1166.

Tetiana KUZMICH

(ukrainaksi: Тетяна КУЗЬМIЧ)

Hersonin rauhan ja järjestyksen komitean (Salvation Committee for Peace and Order) jäsen.

Hersonin entinen apulaispormestari.

Venäjän kansallisen ”Rusich”-kansalaisjärjestön puheenjohtaja.

Syntymäaika: 10.4.1968

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Tetiana Kuzmich osallistui maaliskuussa 2022 niin kutsutun rauhan ja järjestyksen komitean perustamiseen. Kyseessä on elin, joka tekee yhteistyötä Venäjän miehitysjoukkojen kanssa Hersonin alueella.

Kuzmich on tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(ukrainaksi: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Venäjän miehitysjoukkojen nimittämä Melitopolin vt. pormestari

Syntymäaika: 1964

Kansalaisuus: ukrainalainen

Sukupuoli: nainen

Galina Danilchenko on Melitopolin kaupungin vt. pormestari.

Venäjän joukot sieppasivat Melitopolin laillisen pormestarin 4. maaliskuuta 2022, ja Danilchenko nimitettiin hänen tilalleen. Lisäksi hän on esittänyt useita julkilausumia tukeakseen Venäjän läsnäoloa kaupungissaan ja kehottanut väestöä olemaan vastustamatta miehittäjää.

Tässä ominaisuudessa hän on näin ollen tukenut ja edistänyt politiikkoja, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

1168.

Petr AKOPOV

(venäjäksi: Петр АКОПОВ)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA Novostin kolumnisti

Syntymäaika: 7.10.1968

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Petr Akopov on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA Novostissa. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on kirjoittanut artikkeleita, joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

Petr Akopov on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(venäjäksi: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA Novostin kolumnisti

Syntymäaika: 3.11.1963

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: mies

Timofey Sergeytsev on Venäjän propagandan levittäjä ja kolumnisti RIA Novostissa. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen hahmo, joka on kirjoittanut artikkeleja, joissa kielletään Ukrainan oikeus olla valtio ja peräänkuulutetaan maan ”denatsifikaatiota” ja myös ”deukrainisaatiota” sekä kannatetaan ajatusta, että Ukrainan olisi oltava erottamaton osa Venäjää.

Timofey Sergeytsev on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(venäjäksi: Виктория НИКИФОРОВА)

Asema: Venäjän propagandan levittäjä: RIA Novostin työntekijä

Syntymäaika: 12.6.1971

Syntymäpaikka: Moskova, Venäjän federaatio

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Victoria Nikiforova on Venäjän propagandan levittäjä ja RIA Novostin kolumnisti. RIA Novosti on Venäjän valtion omistama kotimainen uutistoimisto, joka on Rossiya Segodnyan tosiasiallisessa valtiollisessa määräysvallassa. Hän on hallituksen propagandan keskeinen levittäjä, joka on kieltänyt Ukrainan olemassaolon oikeuden ja todennut, ettei Ukrainan kansa kykene päättämään kohtalostaan. Hän kuvailee Ukrainan kansalaisten olevan ”aivopestyjä” ja ”panttivankeja” ja edistää näin myönteistä kuvaa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Victoria Nikiforova on näin ollen vastuussa sellaisten toimien tai politiikkojen tukemisesta tai täytäntöönpanosta, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä tai Ukrainan vakautta tai turvallisuutta.

3.6.2022

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(alias Alina Maratovna KABAYEVA)

(venäjäksi: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Asema: National Media Groupin (NMG) hallituksen puheenjohtaja

Syntymäaika: 12.5.1983

Syntymäpaikka: Taškent, Uzbekistan

Kansalaisuus: venäläinen

Sukupuoli: nainen

Lähellä oleva yhteisö: National Media Group (NMG)

Alina Kabajeva on National Media Groupin (NMG) hallituksen puheenjohtaja. NMG omistaa suuria osuuksia lähes kaikissa tärkeimmissä Venäjän liittovaltion tiedotusvälineissä, jotka levittävät Venäjän hallituksen propagandaa. Hän on entinen venäläinen voimistelija ja entinen valtionduuman jäsen. Hänellä on läheiset suhteet presidentti Vladimir Putiniin.

Hän on sen vuoksi vastuussa sellaisten toimien ja politiikkojen tukemisesta ja täytäntöönpanosta, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta. Hän on lisäksi lähellä luetteloon merkittyä henkilöä, joka on vastuussa sellaisista toimista ja kannattaa aktiivisesti sellaisia toimia, jotka heikentävät Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(serbiaksi: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Syntymäaika: 21.4.1977

Syntymäpaikka: Belgrad, Serbia

Lähellä oleva henkilö: Andrey Igorevich Melnichenko (aviomies)

Kansalaisuus: serbialainen, kroatialainen

Sukupuoli: nainen

Passin numero: Kroatian passi nro 094949450 (voimassaolon päättymispäivä: 23.12.2023)

Aleksandra Melnichenko on Andrey Igorevich Melnichenkon vaimo. Andrey Igorevich Melnichenko on venäläinen teollisuusalan toimija, joka omistaa suuren lannoitetuottajan EuroChem Groupin ja kivihiiliyhtiö SUEK:n. Aleksandra Melnichenko hyötyy huomattavasti aviomiehensä omaisuudesta ja varallisuudesta. Hän omistaa yhdessä aviomiehensä kanssa kaksi kattohuoneistoa, joiden arvo on yli 30 miljoonaa dollaria. Maaliskuussa 2022 Aleksandra Melnichenko korvasi aviomiehensä Firstline Trustin tosiasiallisena omistajana ja edunsaajana. Firstline Trustia hallinnoi Linetrust PTC Ltd, joka edustaa EuroChem Groupin tosiasiallista omistajaa.

Näin ollen hän on lähellä johtavaa liike-elämän edustajaa, joka toimii talouden aloilla, jotka tarjoavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä Venäjään ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Andrey Igorevich Melnichenko tukee tai toteuttaa sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä sekä Ukrainan vakautta ja turvallisuutta.

3.6.2022

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич Худайнатов)

Syntymäaika: 11.9.1960

Syntymäpaikka: Šymkent, Neuvostoliitto (nykyinen Kazakstan)

Kansalaisuus: venäläinen

Passin numero: 753296761 (venäläinen)

Sukupuoli: mies

Eduard Yurevich Khudaynatov on energia-alalla toimiva venäläinen liike-elämän edustaja. Hän omistaa Independent Oil and Gas Company -yhtiön (NOC, JSC Neftegazholding), joka on yksi Venäjän suurimmista yksityisistä yrityksistä ja yksi suurimmista öljyntuottajista. Se harjoittaa öljy- ja kaasukenttien etsintää, hyödyntämistä ja kehittämistä, öljynjalostusta sekä öljytuotteiden tuotantoa ja kauppaa. Vuonna 2015 yrityksen tulot olivat 2,2 miljardia dollaria.

Independent Oil and Gas Company on viime vuosina hankkinut valtion omistamalta Rosneftilta merkittäviä osuuksia energia-alalla toimivista yrityksistä sekä niiden louhintalupia. Lisäksi NOC osallistuu yhdessä Rosneftin kanssa Vostok Oil -hankkeeseen. Viime vuosina Rosneft on myös maksanut Khudaynatoville 9,6 miljardia dollaria yrityksestä, joka omistaa öljykentän Taimyrissä.

3.6.2022

 

 

 

Vuonna 2019 NOC ja Rosneft pyysivät ja saivat presidentti Putinilta etuuksia arktisella alueella tapahtuvaa louhintatoimintaansa varten.

Khudaynatov on lähellä venäläistä oligarkkia Igor Sechiniä ja presidentti Vladimir Putinia.

Khudaynatov ja Sechin tekivät yhteistyötä Rosneftissa, ja heidän yrityksensä harjoittavat yhdessä liiketoimintaa energia-alalla.

Hän osallistui Putinin ensimmäiseen presidentinvaalikampanjaan vuonna 2000 ja vastasi kampanjan hallinnoinnista Tjumenin alueella. Khudaynatov oli toiminut kyseisen alueen jäsenenä duumassa vuodesta 1997.

 

 

 

 

Hän on saanut isänmaan ansiokkaasta palvelusta myönnettävän kunniamerkin ”Venäjän aseman vahvistamisesta maailman energiamarkkinoilla ja sen investointinäkymien parantamisesta”.

Eduard Yurevich Khudaynatov on näin ollen johtava liike-elämän edustaja, joka toimii sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle. Hän hyötyy Venäjän federaation hallituksesta ja on lähellä luetteloon merkittyjä henkilöitä.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Syntymäaika: 1996

Kansalaisuus: venäläinen

Verotunniste-numero: 780103765308

Lähellä olevat henkilöt: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (isä), Lyubov Valentinovna Prigozhina (äiti), Polina Evgenievna Prigozhina (sisar)

Lähellä olevat yhteisöt: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Sukupuoli: mies

Pavel Prigozhinon merkittävän venäläisen liikemiehen Yevgeniy Prigozhinin poika. Yevgeniy Prigozhinilläon läheiset yhteydet presidentti Putiniin ja Venäjän puolustusministeriöön. Hän on Venäjällä sijaitsevan rekisteröimättömän sotilasyhteisön Wagner Groupin, joka on vastuussa palkkasotilaiden lähettämisestä Ukrainaan, rahoittaja ja epävirallinen johtaja.

Yevgeniy Prigozhinin perustama ja hänen omistuksessaan marraskuuhun 2019 saakka ollut Concord-yritys (joka tunnetaan myös nimellä KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) ja ryhmä muita yrityksiä, joilla on yhteyksiä häneen, kuten Concord Management and Consulting LLC ja Megaline LLC, ovat saaneet suuria julkisia hankintasopimuksia Venäjän puolustusministeriöltä sen jälkeen, kun Krim liitettiin laittomasti Venäjän federaatioon ja Venäjän tukemat separatistit miehittivät Ukrainan itäosan.

3.6.2022

 

 

 

Pavel Prigozhin omistaa viisi yritystä, jotka olivat aiemmin hänen äitinsä Lyubov Valentinovna Prigozhinan omistuksessa: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC ja Lakhta Plaza LLC.

Hän on näin ollen yhteydessä johtaviin liike-elämän edustajiin tai oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Asema: Yksi Yandex N.V.:n perustajista ja sen toimitusjohtaja

Syntymäaika: 11.2.1964

Syntymäpaikka: Atyrau, Kazakstanin neuvostotasavalta, Neuvostoliitto (nykyinen Kazakstan)

Kansalaisuudet: venäläinen, maltalainen

Sukupuoli: mies

Arkady Jurievich Volozhon venäläinen liikemies, jolla on liiketaloudellisia intressejä tietotekniikan ja teknologian alalla. Hän on Yandexin perustaja ja toimitusjohtaja. Yandex on Venäjän suurin internetyritys, joka ylläpitää Venäjän suosituinta hakukonetta.

Venäläiset valtion omistamat pankit, kuten Sberbank ja VTB, ovat Yandexin osakkeenomistajia ja siihen sijoittajia.

Yandex suostui vuonna 2019 rakenneuudistukseen, joka antoi ”kultaosakkeen” vastaperustetulle yleishyödylliselle säätiölle, joka perustettiin ”puolustamaan Venäjän federaation etuja”. Venäjän federaation hallituksella on yleishyödyllisen säätiön kautta veto-oikeus tietyissä kysymyksissä, kuten aineellisten teollis- ja tekijänoikeuksien myynti ja venäläisten käyttäjien henkilötietojen myynti tai siirto ulkomaisille yrityksille. Näiden kysymysten katsotaan vaikuttavan Venäjän ”kansalliseen etuun”. Yandex on myös vastuussa valtion tiedotusvälineiden ja narratiivien edistämisestä hakutuloksissaan sekä Venäjän hallitusta kritisoivan sisällön, kuten Venäjän Ukrainaa vastaan käymään hyökkäyssotaan liittyvän sisällön, sijoittamisesta esitysjärjestyksessä alemmaksi ja sen poistamisesta.

3.6.2022”

 

 

 

Volozh on yksi johtavista liike-elämän edustajista, jotka toimivat sellaisilla talouden aloilla, jotka muodostavat merkittävän tulonlähteen Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Lisäksi Yandexin perustajana ja toimitusjohtajana hän tukee aineellisesti tai taloudellisesti Venäjän federaation hallitusta ja on tukenut sellaisia toimia tai politiikkoja, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

2.   YHTEISÖT

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”84.

JSC GARNIZON

(venäjäksi: АО Гарнизон)

soite: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Russia 115035; building 1.

OPostiosoite: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Russia 115035

Puh.: + 7 (499) 790-92-12

Verkkosivut: http://ao-garnizon.ru

Sähköposti: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon on Venäjän federaation puolustusministeriön alainen holdingyhtiö. Sen rakenteeseen kuuluu yli 60 yhteisöä. Se hoitaa puolustusministeriön asettamia tehtäviä ja suojelee Venäjän federaation asevoimien etuja. Se toimi hankintaviranomaisena julkisissa tarjouskilpailuissa puolustusministeriön edun mukaisesti.

Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

85.

JSC OBORONENERGO

(venäjäksi: АО Оборонэнерго)

Osoite: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Russia

Puh.: + 7 (495) 532-13-06

Verkkosivut: https://oboronenergo.su

Sähköposti: info@oen.su

JSC Oboronenergo on sotilasvoimien sähköntoimittaja, joka tarjoaa julkisten sopimusten nojalla sähkönjakelupalveluja Venäjän sotilasyksiköille ja muille puolustusministeriön alaisille yksiköille. Se osallistui Korenovskin sotilaslentotukikohdan nykyaikaistamiseen. Venäjän federaation asevoimat käyttivät kyseistä tukikohtaa käynnistääkseen iskuja Ukrainassa sijaitseviin kohteisiin Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(venäjäksi: ООО ”Ульяновский автомобильный завод” ( УАЗ))

Osoite: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Puh.: + 7 (8422) 40-91-09

Verkkosivut: https://uaz.global/

Sähköposti: mm.medvedev@dnd.team

UAZ on venäläinen autonvalmistaja. Se toimittaa Venäjän federaation asevoimille UAZ Patriot -ajoneuvoja, joita Venäjän armeija käytti provosoimattomassa ja perusteettomassa sotilaallisessa hyökkäyksessä Ukrainaan.

Näin ollen se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä. Se on vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(venäjäksi: АО ”Воентелеком”)

Osoite: 107014, Russia, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Puh.: +7 (495) 609-50-05, +7 (985) 900-50-05

Verkkosivut: https://voentelecom.ru

Sähköposti: info@voentelecom.ru

Voentelecom on Venäjän federaation puolustusministeriön johtava televiestintäpalvelujen tarjoaja. Venäjän federaation hallitus tunnusti Voentelecomin liittovaltion kannalta merkittäväksi yritykseksi. Se huolehtii Venäjän federaation asevoimien tietoteknisen infrastruktuurin, sotilaallisten viestintälaitteiden, viestintälinjojen ja elektronisten sotilaslaitteiden ylläpidosta ja korjauksesta, myös laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella. Se on kehittänyt yhtenäisen automatisoidun digitaalisen viestintäjärjestelmän Venäjän armeijaa varten. Se tarjoaa Venäjän merivoimille turvallisen laajakaistaisen radioviestinnän, myös laittomasti liitetyn Krimin niemimaan alueella. Voentelecom teki Rostecin kanssa yhteistyötä LTE-standardin kehittämiseksi laittomasti liitetyn Krimin ja Sevastopolin alueella.

3.6.2022

 

 

 

Näin ollen se antoi aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyi siitä. Se antoi myös aineellista tukea toimille, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

 

88.

JSC VOENTORG

(venäjäksi: АО ”Военторг”)

Osoite: Russia, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Puh.: +7 (495) 609-5200

Verkkosivut: http://www.oaovoentorg.ru

Sähköposti: info@oaovoentorg.ru

Lähellä olevat yhteisöt: alisteisessa asemassa olevat yhtiöt:

 

JSC 'Voentorg-West';

 

JSC 'Voentorg-South';

 

JSC 'Voentorg-Center';

 

JSC 'Voentorg-Vostok';

 

JSC 'Voentorg-Moscow';

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg on Venäjän federaation puolustusministeriön toimeksisaaja. Se tarjoaa ateria- ja pesulapalveluja sekä sotilasunivormuja Venäjän federaation asevoimille. Lisäksi Voentorgin tytäryhtiö Voentorg Retail möi ”Venäjän armeija” -t-paitoja, joihin oli painettu sotilaallinen Z-symboli, jota Venäjän propagandakoneisto on käyttänyt tukiessaan Venäjän provosoimatonta ja perusteetonta sotilaallista hyökkäystä Ukrainaa vastaan.

Näin ollen se antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea toimille, jotka heikentävät tai uhkaavat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(venäjäksi: ООО ВоенТекстильПром)

Osoite: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Russia

Puh.: 8-499-444-32-84;

Faksi: 8-499-611-90-46

Verkkosivut: https://voentekstilprom.ru/

Sähköposti: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom valmistaa vaatteita Venäjän federaation hallituksen tarpeisiin. Se on toimittanut vaatetarvikkeita Venäjän armeijalle osana valtion puolustusmääräystä. Se valmistaa Venäjän kansalliskaartin kenttäunivormuja ja paitoja Venäjän merivoimien ja Venäjän kansalliskaartin sotilaille.

Näin ollen se on oikeushenkilö, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

3.6.2022

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(venäjäksi: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Osoite: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Puh.: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Faksi: +7 (495) 788-81-16

Verkkosivut: www.nsg-ins.ru

Sähköposti: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd on Venäjän puolustusteollisuusyritysten vakuutuksenantaja. Se sisältyy luetteloon vakuutuksenantajista, jotka tarjoavat vakuutuspalveluja sotilastarvikkeiden kansainväliseen kuljetukseen. Se tekee yhteistyötä venäläisten valtionyhtiöiden kanssa ja vakuuttaa niitä erityisesti sotilas- ja puolustusalalla. Independent Insurance Group Ltd on ollut Venäjän valtion omistaman, puolustusteollisuuden konglomeraatin Rostecin tärkein riskivakuutuksen antaja. Yritys kuuluu Venäjän federaation puolustusministeriön järjestämän kansainvälisen sotilasteknisen foorumin ”Army2022” sponsoreihin ja osallistujiin.

3.6.2022

 

 

 

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

 

91.

PJSC KAMAZ alias KAMAZ PTC

(venäjäksi: ПАО ”КАМАЗ”)

Osoite: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Puh.: +7 (800) 555-00-99

Verkkosivut: https://kamaz.ru/en

Sähköposti: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ on venäläinen ajoneuvojen ja sotilaskaluston kehittäjä ja valmistaja. Se valmisti KAMAZ-5350-, KAMAZ-6350- ja KAMAZ-6560-ajoneuvoja, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(venäjäksi: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Osoite: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Russia / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Puh.: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moskova);

+7 (812) 449-90-90 (Pietari)

Verkkosivut: https://kronshtadt.ru

Sähköposti: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii on venäläinen sotilasalan toimeksisaaja, joka kehittää ja valmistaa laitteita, ohjelmistoja ja integroituja ratkaisuja miehittämättömiä ilma-aluksia ja Venäjän puolustusteollisuutta varten. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Kronshtadt Tekhnologiin valmistamia miehittämättömiä Orion-mallisia ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(venäjäksi: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Osoite: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Russia

Puh.: +7(8555) 49-73-42 , +7(8555) 49-75-86,

Faksi: + 7(8555) 49-75-86

Verkkosivut: www.neftehim.tatneft.ru

Sähköposti: nhk@tnnh.tatneft.ru

Lähellä olevat yhteisöt:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant);

TD 'Kama' Trading House;

LLC 'Kama' Scientific & Technical Center;

Management Company Tatneft-Neftekhim hallinnoi ja koordinoi Tatneftin alaisuudessa toimivia rengasyhtiöitä, joihin kuuluvat TD KAMA, Nizhnekamskshina ja Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Kaikki Tatneftin rengasliiketoimintaan liittyvät yritykset toimivat sen alaisuudessa, ja se hallinnoi niiden tuotantoa, suunnitteluprosessia, liiketoimintaa sekä henkilöstöasioita ja suhdetoimintaa.

TD KAMA, joka on Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija, toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation kansalliskaartille. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 Typhoon-VDV -mallin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat KAMA NU402 -renkaat, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja ajoneuvoja, Tigr-mallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(venäjäksi: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Osoite: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Russia

Puh.: +7 (8555) 49-73-40

Verkkosivut: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

Sähköposti: nkastp@tatneft.ru

Lähellä olevat yhteisöt:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant valmistaa teräsrenkaita. Se on Tatneftin alainen yhtiö. Sen tuotteita toimitetaan Venäjän federaation puolustusministeriölle.

Se valmistaa KAMA NU402 -renkaita, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Tigr-mallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(venäjäksi: ПАО ”Нижнекамскшина”)

Osoite: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Russia

Puh.: +8 555 49-79-30,

faksi: + 8 555 24-15-70

Verkkosivut: https://shinakama.tatneft.ru

Sähköposti: nksh@tatneft.ru

Lähellä olevat yhteisöt:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina on Venäjän johtava rengasvalmistaja. Se on Tatneftin alainen yhtiö. Se valmistaa KAMA- ja Viatti-tuotemerkin renkaita. Sen tuotteisiin kuuluvat Venäjän federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja maastoajoon soveltuvat sekä sotilasajoneuvojen renkaat. Se valmistaa K4386 Typhoon-VDV -mallisiin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Venäjän federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -ajoneuvoja Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

3.6.2022

96.

LLC TD KAMA

(venäjäksi: ООО ТД ”КАМА”)

Osoite: 423570, Russia, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Puh.: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Verkkosivut: https://www.td-kama.com

Sähköposti: info@td-kama.com

TD KAMA on Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plantin ja Nizhnekamskshinan valmistamien Tatneftin rengasliiketoiminnan tuotteiden yleinen jakelija. Se toimittaa renkaita Venäjän federaation asevoimille ja Venäjän federaation kansalliskaartille.

Nizhnekamskshinan tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat Venäjän federaation hallitukselle toimitettavat tie- ja maastoajoon soveltuvat sekä sotilasajoneuvojen renkaat. Nizhnekamskshina valmistaa K4386 Typhoon-VDV -mallin panssaroituihin ajoneuvoihin asennettavia renkaita. Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plantin tuotteisiin kuuluvat TD KAMAn jakelemat KAMA NU402 -renkaat, jotka asennetaan Tigr-mallisiin jalkaväen kuljetusajoneuvoihin, joissa kuljetetaan Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia. Venäjän federaation asevoimat käyttivät K4386 Typhoon-VDV -mallisia panssaroituja ajoneuvoja, Tigr-mallisia jalkaväen kuljetusajoneuvoja ja Kornet-mallisia liikuteltavia panssarintorjuntaohjuksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022

 

 

 

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(venäjäksi: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

alias OJSC BLMZ

(venäjäksi: ОАО БЛМЗ)

Osoite: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Russian Federation

Puh.: + 7 (495) 639-94-94

Verkkosivut: https://www.blmz.ru

Sähköposti: info@blmz.ru

BLMZ on venäläinen valu- ja teollisuuslaitos. Se toimittaa aseiden tuotannossa käytettäviä materiaaleja venäläisille sotilaskaluston toimittajille, joille unioni määräsi pakotteita Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta.

Se on Venäjän federaation asevoimien sopimustoimittaja. Se toimittaa laitteistoa ja materiaaleja useiden ilma-alusten ja helikopterien valmistukseen, kuten Ka-52-mallin valmistukseen, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

3.6.2022

 

 

 

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Lisäksi se antaa aineellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, ja hyötyy siitä.

 

98.

JSC REMDIZEL

(venäjäksi: АО ”Ремдизель”)

Osoite: 423800, Republic of Tatarstan , Naberezhnye Chelny , Menzelinsky tract, 40, Russia

Puh.: 7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Verkkosivut: http://www.remdizel.com

Sähköposti: remdizel@kamaz.ru

Lähellä olevat yhteisöt:

KAMAZ

Remdizel valmistaa ja korjaa pyörillä ja telaketjuilla kulkevia ajoneuvoja. Se valmistaa Typhoon K-63968 -mallisia miinan ja väijytyksen kestäviä ajoneuvoja, joita Venäjän federaation asevoimat käyttivät Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

99.

JSC SUKHOI Company

(venäjäksi: ПАО Компания ”Сухой”)

Osoite: 125284, Russia, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Puh.: + 7 (499) 550-01-06

Verkkosivut: https://www.sukhoi.org

Sähköposti: info@sukhoi.org

Lähellä olevat yhteisöt:

United Aircraft Corporation (emoyhtiö)

Sukhoi on venäläinen ilma-alusten valmistaja. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Sukhoin valmistamia taistelulentokoneita Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tai taloudellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä.

3.6.2022

100.

JSC ”121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(venäjäksi: Акционерное общество ”121 авиационный ремонтный завод”)

Osoite: Russia, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Puh.: +7(498) 677-95-11

Verkkosivut: https://121arz.ru

Sähköposti: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant korjaa Su-25-, Su-27- ja MiG-29-ilma-aluksia. Se on ainoa Venäjällä toimiva yritys, joka samanaikaisesti korjaa ja päivittää Su-25-ilma-aluksia Su-25 SM -malliin. Venäjän federaation asevoimat käyttivät Su-25 SM-ilma-aluksia Venäjän provosoimattoman ja perusteettoman Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen aikana.

Se on näin ollen vastuussa sellaisten toimien aineellisesta tukemisesta, jotka heikensivät tai uhkasivat Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä. Se antaa myös aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta, tai hyötyy siitä.

3.6.2022

101.

National Settlement Depository (NSD)

(venäjäksi: Национальный расчетный депозитарий)

Osoite: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Yhteisötyyppi: Pankkisektorin ulkopuolinen luottolaitos, osakeyhtiö

Rekisteröintipäivä: 27.6.1996

Kansallinen rekisterinumero: 3294

Ensisijainen kansallinen rekisterinumero: 1027739132563

Verotunnistenumero 7702165310/770101001

Päätoimipaikka: Venäjän federaatio

NSD on venäläinen pankkisektorin ulkopuolinen rahoituslaitos ja Venäjän arvopaperikeskus. Se on oman pääoman ja velkapaperien markkina-arvon perusteella Venäjän suurin arvopaperikeskus ja ainoa, jolla on pääsy kansainväliseen rahoitusjärjestelmään.

Venäjän hallitus ja keskuspankki pitävät sitä järjestelmän kannalta merkittävänä venäläisenä rahoituslaitoksena. Sillä on keskeinen rooli Venäjän rahoitusjärjestelmän toiminnassa ja sen yhdistämisessä kansainväliseen rahoitusjärjestelmään, joten se mahdollistaa suoraan ja välillisesti Venäjän hallituksen toiminnan, politiikan ja resurssit.

3.6.2022”

 

 

Lähellä olevat yhteisöt: pääosakas/emoyhtiö (99,997 % osingoista, ei ole merkitty luetteloon erikseen):

julkinen osakeyhtiö Moscow Exchange MICEX-RTS (Moscow Exchange tai MOEX) Virallinen osoite: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Verotunnistenumero: 7702077840,

Ensisijainen kansallinen rekisterinumero: 1027739387411

Sen omistaa lähes kokonaan Moscow Exchange, jonka tehtävänä on tarjota kattava pääsy Venäjän rahoitusmarkkinoille. Moscow Exchange puolestaan on asemansa ja osakkeenomistajiensa kautta Venäjän hallituksen määräysvallassa. Näin ollen NSD on yhteisö tai elin, joka antaa aineellista tai taloudellista tukea Venäjän federaation hallitukselle, joka on vastuussa Krimin liittämisestä ja Ukrainan vakauden horjuttamisesta.

 


Top