EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2291

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/2291, annettu 21 päivänä joulukuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2021/9890

EUVL L 458, 22.12.2021, p. 494–511 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2291/oj

22.12.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 458/494


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/2291,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2021,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteiden V ja XIV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevista kohdista niiden kolmansien maiden luetteloissa, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (1) ja erityisesti sen 230 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2016/429 edellytetään, että unioniin tulevien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten on tultava kolmannesta maasta tai alueelta tai tällaisen kolmannen maan tai alueen vyöhykkeeltä tai lokerosta, joka on kyseisen asetuksen 230 artiklan 1 kohdan mukaisesti merkitty luetteloon.

(2)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/692 (2) täsmennetään eläinterveysvaatimukset, joiden mukaisia tiettyihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden kolmansista maista tai alueilta tai niiden vyöhykkeiltä tai vesiviljelyeläinten ollessa kyseessä niiden lokeroista tulevien lähetysten on oltava unioniin saapumista varten.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2021/404 (3) vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä tai lokeroista, joista niihin lajeihin ja luokkiin kuuluvien eläinten ja niiden sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden, jotka kuuluvat delegoidun asetuksen (EU) 2020/692 soveltamisalaan, saapuminen unioniin on sallittua.

(4)

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteissä V ja XIV vahvistetaan luettelot kolmansista maista tai alueista tai niiden vyöhykkeistä, joista siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan lähetysten saapuminen unioniin on sallittua.

(5)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Barrow upon Soaria, Charnwoodissa, Leicestershiressa Englannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 30 päivänä marraskuuta 2021.

(6)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Thirskiä, Hambletonissa, North Yorkshiressa Englannissa sekä lähellä Tutburya, East Staffordshiressa, Staffordshiressa Englannissa ja lähellä Leominsteriä, North Herefordshiressa, Herefordshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 2 päivänä joulukuuta 2021.

(7)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin lähellä Gretnaa, Dumfriesshiressa, Dumfries and Gallowayssä Skotlannissa, lähellä Crickhowellia, Powysissa Walesissa ja lähellä Richmondia, Richmondshiressa, North Yorkshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 3 päivänä joulukuuta 2021.

(8)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin lähellä Newentia, Forest of Deanissa, Gloucestershirea Englannissa ja uudessa pitopaikassa lähellä Thirskiä, Hambletonissa, North Yorkshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 5 päivänä joulukuuta 2021.

(9)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Barrow upon Soaria, Charnwoodissa, Leicestershiressa Englannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 6 päivänä joulukuuta 2021.

(10)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Barrow upon Soaria, Charnwoodissa, Leicestershiressa Englannissa ja lähellä Pocklingtonia, East Yorkshiressa, East Riding of Yorkshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 7 päivänä joulukuuta 2021.

(11)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin lähellä Sudburya, Baberghissa, South Suffolkissa Englannissa ja uudessa pitopaikassa lähellä Thirskiä, Hambletonissa, North Yorkshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 8 päivänä joulukuuta 2021.

(12)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin lähellä Annania, Dumfriesshiressa, Dumfries and Gallowayssa Skotlannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 9 päivänä joulukuuta 2021.

(13)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksista siipikarjassa. Taudinpurkaukset havaittiin lähellä Moffattia, Dumfriesshiressa, Dumfries and Gallowayssa Skotlannissa, lähellä Highworthiä, Swindonissa, Wiltshiressa Englannissa ja lähellä Cliffordia, Hereford and South Herefordshiressa, Herefordshiressa Englannissa, ja ne vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 10 päivänä joulukuuta 2021.

(14)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Willingtonia South Derbyshiressa, Derbyshiressa, Englannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 11 päivänä joulukuuta 2021.

(15)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin lähellä Alfordia, East Lindseyssä, Lincolnshiressa Englannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 12 päivänä joulukuuta 2021.

(16)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksesta siipikarjassa. Taudinpurkaus havaittiin uudessa pitopaikassa lähellä Alfordia, East Lindseyssä, Lincolnshiressa Englannissa, ja se vahvistettiin laboratorioanalyysillä (RT-PCR) 13 päivänä joulukuuta 2021.

(17)

Yhdistyneen kuningaskunnan eläinlääkintäviranomaiset muodostivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen ympärille 10 kilometrin valvontavyöhykkeen ja toteuttivat hävittämistoimenpiteitä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan esiintymisen rajoittamiseksi ja kyseisen taudin leviämisen estämiseksi.

(18)

Yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut komissiolle tietoja epidemiologisesta tilanteesta alueellaan ja toteuttamistaan toimenpiteistä korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi. Komissio on arvioinut nämä tiedot. Arvioinnin perusteella siipikarjan, siipikarjan sukusolujen ja alkioiden sekä siipikarjasta ja riistalinnuista saatavan tuoreen lihan saapumisen unioniin Yhdistyneen kuningaskunnan eläinlääkintäviranomaisten muodostamilta alueilta, joihin sovelletaan rajoituksia korkeapatogeenisen lintuinfluenssan äskettäisten taudinpurkausten vuoksi, ei pitäisi enää olla sallittua.

(19)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteitä V ja XIV olisi muutettava.

(20)

Kun otetaan huomioon korkeapatogeenisen lintuinfluenssan epidemiologinen tilanne Yhdistyneessä kuningaskunnassa, täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2021/404 tällä asetuksella tehtävien muutosten olisi tultava voimaan kiireellisesti.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2020/692, annettu 30 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 täydentämisestä tiettyjen eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden lähetysten unioniin saapumista ja saapumisen jälkeisiä siirtoja ja käsittelyä koskevien sääntöjen osalta (EUVL L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/404, annettu 24 päivänä maaliskuuta 2021, sellaisten kolmansien maiden, alueiden tai niiden vyöhykkeiden luetteloiden vahvistamisesta, joista eläinten, sukusolujen ja alkioiden ja eläinperäisten tuotteiden saapuminen unioniin on sallittua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 mukaisesti (EUVL L 114, 31.3.2021, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/404 liitteet V ja XIV seuraavasti:

1)

Muutetaan liite V seuraavasti:

a)

Lisätään 1 osassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä GB-2.40–GB-60 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.39 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.40

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

30.11.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

30.11.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

30.11.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

30.11.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

30.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

30.11.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

30.11.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

30.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

30.11.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

30.11.2021

 

GB-2.41

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.42

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.43

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

2.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

2.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

2.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.44

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.45

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.46

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

3.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

3.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

3.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.47

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021

 

GB-2.48

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

5.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

5.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

5.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

5.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

5.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

5.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021

 

GB-2.49

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

6.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

6.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

6.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

6.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

6.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

6.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

6.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

6.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

6.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

6.12.2021

 

GB-2.50

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

7.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

7.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

7.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

7.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

7.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

7.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

 

GB-2.51

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

7.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

7.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

7.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

7.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

7.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

7.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

 

GB-2.52

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

8.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

8.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

8.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

8.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

8.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

8.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

 

GB-2.53

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

8.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

8.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

8.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

8.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

8.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

8.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

 

GB-2.54

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

9.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

9.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

9.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

9.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

9.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

9.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

9.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

9.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

 

GB-2.55

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.56

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.57

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

10.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

10.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

10.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.58

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

11.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

11.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

11.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

11.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

11.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

11.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

11.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

11.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

 

GB-2.59

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

12.11.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

12.11.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

12.11.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

12.11.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

12.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

12.11.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

12.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

12.11.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.60

Muu siitossiipikarja kuin sileälastaiset linnut ja muu tuotantosiipikarja kuin sileälastaiset linnut

BPP

N, P1

 

13.12.2021

 

Jalostukseen tarkoitetut sileälastaiset linnut ja tuotantoon tarkoitetut sileälastaiset linnut

BPR

N, P1

 

13.12.2021

 

Muu teurastettavaksi tarkoitettu siipikarja kuin sileälastaiset linnut

SP

N, P1

 

13.12.2021

 

Teurastettaviksi tarkoitetut sileälastaiset linnut

SR

N, P1

 

13.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen untuvikot

DOC

N, P1

 

13.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen untuvikot

DOR

N, P1

 

13.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

POU-LT20

N, P1

 

13.12.2021

 

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunat

HEP

N, P1

 

13.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen siitosmunat

HER

N, P1

 

13.12.2021

 

Alle 20 yksilöä muuta siipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja

HE-LT20

N, P1

 

13.12.2021”

 

b)

Lisätään 2 osassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeiden GB-2.40–GB-2.60 kuvaukset vyöhykkeen GB-2.39 kuvauksen jälkeen seuraavasti:

”Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.40

Lähellä Barrow upon Soaria, Charnwood, Leicestershire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.77 ja W1.12 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.41

Lähellä Thirskiä, Hambleton, North Yorkshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N54.22 ja W1.42 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.42

Lähellä Tutburya, East Staffordshire, Staffordshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.87 ja W1.76 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.43

Lähellä Leominsteriä, North Herefordshire, Herefordshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.25 ja W2.86 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.44

Lähellä Gretnaa, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, Skotlanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N55.03 ja W3.11 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.45

Lähellä Crickhowellia, Powys, Wales:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N51.86 ja W3.23 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.46

Lähellä Richmondia, Richmondshire, North Yorkshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N54.47 ja W1.79 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.47

Lähellä Newentiä, Forest of Dean, Gloucestershire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N51.91 ja W2.33 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.48

Lähellä Thirskiä, Hambleton, North Yorkshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N54.2 ja W1.43 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.49

Lähellä Barrow upon Soaria, Charnwood, Leicestershire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.76 ja W1.11 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.50

Lähellä Barrow upon Soaria, Charnwood, Leicestershire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.77 ja W1.08 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.51

Lähellä Pocklingtonia, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire, Englanti

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N53.91 ja W0.72 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.52

Lähellä Sudburya, Babergh, South Suffolk, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.02 ja E0.78 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.53

Lähellä Thirskiä, Hambleton, North Yorkshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N54.19 ja W1.32 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.54

Lähellä Annania, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, Skotlanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N55.05 ja W3.21 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.55

Lähellä Moffatia, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway, Skotlanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N55.24 ja W3.40 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.56

Lähellä Highworthiä, Swindon, Wiltshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N51.66 ja W1.79 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.57

Lähellä Cliffordia, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.11 ja W3.10 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.58

Lähellä Willingtonia, South Derbyshire, Derbyshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N52.86 ja W1.52 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.59

Lähellä Alfordia, East Lindsey, Lincolnshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N53.28 ja E0.21 ilmaistun keskipisteen ympärillä

GB-2.60

Lähellä Alfordia, East Lindsey, Lincolnshire, Englanti:

alue, joka sijaitsee kymmenen kilometrin säteellä WGS84-desimaalikoordinaateilla N53.26 ja E0.19 ilmaistun keskipisteen ympärillä”

2)

Lisätään liitteessä XIV olevassa 1 osassa Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevaan kohtaan vyöhykkeitä GB-2.40–GB-2.60 koskevat rivit vyöhykettä GB-2.39 koskevan rivin jälkeen seuraavasti:

GB

Yhdistynyt kuningaskunta

GB-2.40

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

30.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

30.11.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

30.11.2021

 

GB-2.41

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.42

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.43

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

2.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

2.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

2.12.2021

 

GB-2.44

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.45

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.46

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

3.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

3.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

3.12.2021

 

GB-2.47

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

5.12.2021

 

GB-2.48

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

5.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

5.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

5.12.2021

 

GB-2.49

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

6.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

6.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

6.12.2021

 

GB-2.50

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

7.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

7.12.2021

 

GB-2.51

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

7.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

7.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

7.12.2021

 

GB-2.52

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

8.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

8.12.2021

 

GB-2.53

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

8.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

8.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

8.12.2021

 

GB-2.54

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

9.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

9.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

9.12.2021

 

GB-2.55

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.56

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.57

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

10.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

10.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

10.12.2021

 

GB-2.58

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

11.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

11.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

11.12.2021

 

GB-2.59

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

12.11.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

12.11.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

12.11.2021

 

GB-2.60

Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen tuore liha

POU

N, P1

 

13.12.2021

 

Sileälastaisten lintujen tuore liha

RAT

N, P1

 

13.12.2021

 

Riistalintujen tuore liha

GBM

N, P1

 

13.12.2021”

 


Top