EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0958

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/958, annettu 31 päivänä toukokuuta 2021, markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta

C/2021/3765

OJ L 211, 15.6.2021, p. 51–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/958/oj

15.6.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/51


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2021/958,

annettu 31 päivänä toukokuuta 2021,

markkinoille saatettuja kalastusvälineitä ja jäsenvaltioissa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan mukaisten tietojen toimittamismuodon vahvistamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä 5 päivänä kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot jäsenvaltiossa kunakin vuonna markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä sekä kerätystä kalastusvälinejätteestä komission vahvistamassa muodossa.

(2)

Direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin olisi liitettävä laaduntarkastusraportti. Laaduntarkastusraportin muodon olisi varmistettava, että toimitetut tiedot muodostavat riittävän perustan annettujen tietojen tarkkuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden todentamiseen jäsenvaltioiden välillä.

(3)

Direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava nämä tiedot komissiolle sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot kerättiin.

(4)

Jotta jäsenvaltiot voivat täyttää direktiivin (EU) 2019/904 mukaiset raportointivelvoitteensa ja jotta voidaan varmistaa ilmoitettujen tietojen oikeellisuus ja vertailukelpoisuus, markkinoille saatettuja muovia sisältäviä kalastusvälineitä ja jäsenvaltiossa kerättyä kalastusvälinejätettä koskevien tietojen toimittamismuoto on vahvistettava direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(5)

Tämän päätöksen liitteessä vahvistettu tietojen toimittamismuoto edellyttää, että markkinoille saatettujen kalastusvälineiden määrät ja kalastusvälinejätteiden määrät ilmoitetaan painon mukaan. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot toimitetaan vaaditussa muodossa.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (2) 39 artiklan mukaisesti perustetun jätteistä annettujen direktiivien mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen sekä direktiivien täytäntöönpanoa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut markkinoille saatettuja muovia sisältäviä kalastusvälineitä ja kerättyä kalastusvälinejätettä koskevat tiedot tämän päätöksen liitteessä 1 vahvistetussa muodossa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laaduntarkastusraportti tämän päätöksen liitteessä 2 vahvistetussa muodossa.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 31 päivänä toukokuuta 2021.

Komission puolesta

Virginijus SINKEVIČIUS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 155, 12.6.2019, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).


LIITE 1

Muoto, jota käytetään toimittaessa tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä ja kerätystä kalastusvälinejätteestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti

A.   Muoto, jota käytetään toimitettaessa tiedot markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä (1)

 

 

Paksusta langasta valmistetut verkkopaneelit (2)

(Ø> 1 mm)

Ohuesta langasta valmistetut verkkopaneelit

(Ø≤ 1 mm)

Muut muovipohjaiset kalastusvälineet ja niiden osat

Muut kuin muoviset kalastusvälineiden osat (3)

Poijut, kohot, köydet

Yhteensä (*1) =

(tonnia)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Muovit yhteensä =

A+B+C+D+E

A

B

C

 

F

Polypropeeni (PP)

 

 

 

 

 

 

Polyetyleeni (PE)

 

 

 

 

 

 

Suurimolekyylinen polyeteeni (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nailon

 

 

 

 

 

 

Muut (PET, PVC, PE-HD, EVA jne.)

 

 

 

 

 

 

Polymeeriyhdistelmä

 

 

 

 

 

 

Metallit yhteensä

G = I+J

 

 

 

I

J

Teräs

 

 

 

 

 

 

Alumiini

 

 

 

 

 

 

Lyijy

 

 

 

 

 

 

Muu metalli tai metalliseos

 

 

 

 

 

 

Kumi yhteensä

H = K+L

 

 

 

K

L

B.   Malli, jota käytetään toimitettaessa tiedot kerätystä kalastusvälinejätteestä (4)

 

Yhteensä

Paksusta langasta valmistetut verkkopaneelit (5)

(Ø> 1 mm)

Ohuesta langasta valmistetut verkkopaneelit

(Ø≤ 1 mm)

Muut muovipohjaiset kalastus-välineet ja niiden osat

Muut kuin muoviset kalastusvälineiden osat (6)

Poijut, kohot, köydet

Yhteensä (*2) =

(tonnia)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Muovit yhteensä =

A+B+C+D+E

A

B

C

 

F

Polypropeeni (PP)

 

 

 

 

 

 

Polyetyleeni (PE)

 

 

 

 

 

 

Suurimolekyylinen polyeteeni (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nailon

 

 

 

 

 

 

Muut (PET, PVC, PE-HD, EVA jne.)

 

 

 

 

 

 

Polymeeriyhdistelmä

 

 

 

 

 

 

Metallit yhteensä

G = I+J

 

 

 

I

J

Teräs

 

 

 

 

 

 

Alumiini

 

 

 

 

 

 

Lyijy

 

 

 

 

 

 

Muu metalli tai metalliseos

 

 

 

 

 

 

Kumi yhteensä

H = K+L

 

 

 

K

L


(1)  Tiedot on ilmoitettava painona (tonneina) – laaduntarkastusraportissa on ilmoitettava, onko muuntokertoimia käytetty (esim. tilavuudesta massaan).

(*1)  * Ainoastaan kalastusvälineiden ja niiden osien kokonaismäärien ilmoittaminen on pakollista (valkoisessa kohdassa).

Mustat kohdat voi jättää huomiotta.

(2)  ”Lanka” tarkoittaa kaikkia lankoja, naruja, kevyitä köysiä jne. riippumatta siitä, koostuvatko ne yhdestä filamentista (monofilamentti) vai useista filamenteista, jotka on kierretty tai punottu yhteen siten, että ne muodostavat yhden monisäikeisen langan.

(3)  Esimerkiksi metallipainot, kumitelat, muita kuin kohdelajeja vapauttavat laitteet tai ritilät.

(4)  Tiedot on ilmoitettava painona (tonneina) – laaduntarkastusraportissa on ilmoitettava, onko muuntokertoimia käytetty (esim. tilavuudesta massaan).

(*2)  Ainoastaan kalastusvälineiden ja niiden osien kokonaismäärien ilmoittaminen on pakollista (valkoisessa kohdassa). Näihin kuuluvat kaikki muovia sisältävät kalastusvälineet sekä kaikki erilliset osat, aineet tai materiaalit, jotka olivat muovia sisältävän kalastusvälineen osa tai siinä kiinni, kun kalastusväline heitettiin pois, katosi tai muutoin hylättiin. Mustat kohdat voi jättää huomiotta.

(5)  ”Lanka” tarkoittaa kaikkia lankoja, naruja, kevyitä köysiä jne. riippumatta siitä, koostuvatko ne yhdestä filamentista (monofilamentti) vai useista filamenteista, jotka on kierretty tai punottu yhteen siten, että ne muodostavat yhden monisäikeisen langan.

(6)  Esimerkiksi metallipainot, kumirullat, sivusaaliita vapauttavat laitteet tai ritilät.


LIITE 2

Liitteessä 1 tarkoitettujen tietojen mukana toimitettavan laaduntarkastusraportin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/904 13 artiklan 2 kohdan mukainen muoto

I   Raportin tavoitteet

Laaduntarkastusraportin tarkoituksena on kerätä tietoja tiedonkeruumenetelmistä ja toimitettujen tietojen laadusta. Raportin on tarkoitus auttaa ymmärtämään paremmin jäsenvaltioiden soveltamia tiedonkeruumenetelmiä ja mahdollistaa tietojen vertailu jäsenvaltioiden välillä. Se tukee jäsenvaltioiden tekemiä ilmoituksia markkinoille saatetuista muovia sisältävistä kalastusvälineistä ja kerätystä kalastusvälinejätteestä.

Laaduntarkastusraportin avulla voidaan arvioida tiedonkeruuprosessien laatua, mukaan luettuna hallinnollisten tietolähteiden laajuutta ja pätevyyttä sekä kyselytutkimukseen perustuvien lähestymistapojen tilastollista luotettavuutta.

Lisäksi laaduntarkastusraportissa on pohdittava syitä raportoitujen tietojen merkittäville eroille ja varmistettava luottamus kyseisten tietojen oikeellisuuteen.

II   Laatutarkastusraportin muoto: markkinoille saatetut muovia sisältävät kalastusvälineet

1.   Yleistiedot

Jäsenvaltio:

 

Tietojen toimittamisesta vastaava organisaatio:

 

Sähköposti:

 

Puhelinnumero:

 

Viitevuosi:

 

Toimituspäivä/versio:

 

Linkki jäsenvaltion julkaisemiin tietoihin (jos on):

 

2.   Kuvaus tiedonkeruuseen osallistuneista tahoista

Laitoksen nimi

Keskeiset vastuualueet

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

3.   Käytettyjen menetelmien kuvaus

3.1   Menetelmien ja lähteiden erittely

Tiedonkeruumenetelmät/tietolähde

Pakolliset tiedot

(menetelmä/lähde: kyllä/ei)

Vapaaehtoiset tiedot

(menetelmä/lähde: kyllä/ei)

Hallinnollinen raportointi (laskenta)

 

 

Tutkimukset (laskenta tai otanta)

 

 

Kauppatilastot (esim. käyttämällä Prodcomin tai Comextin tietoja)

 

 

Laajennetun tuottajavastuun järjestelmä

 

 

Kalastusvälineiden valmistajat / kauppiaat

 

 

Muu (täsmennä)

 

 

Lisää suluissa viitenumerot kohtiin, joissa vastauksesi on ”kyllä”, esim. kyllä (1).

Lisää viitenumeroita hyödyntäen alla olevaan taulukkoon yksityiskohtaisia selityksiä kohdille, joihin vastasit ”kyllä”. Ilmoita tiedonkeruun tiheys (esim. kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain, keskeytyksettä), jos mahdollista.

Viitenumero

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

3.2   Muuntokertoimien erittely

Jos vapaaehtoisten tietojen arvioinnissa on käytetty muuntokertoimia (1), ne on eriteltävä seuraavassa taulukossa.

 

Muovia sisältävät kalastusvälineet yhteensä (tonnia)

Paksusta langasta valmistetut verkkopaneelit

(Ø> 1 mm)

Ohuesta langasta valmistetut verkkopaneelit ja siimat

(Ø≤ 1 mm)

Muut muovipohjaiset kalastus-välineet ja niiden osat

Muut kuin muoviset kalastusvälineiden osat

Poijut, kohot, köydet

Kokonaismäärät materiaalityyppiä kohti

Yhteensä  (*1) (tonnia)

Pakollinen arvo

 

 

 

 

 

 

Muovit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Polypropeeni (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polyetyleeni (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Suurimolekyylinen polyeteeni (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nailon

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

Metallit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Teräs

 

 

 

 

 

 

 

Alumiini

 

 

 

 

 

 

 

Lyijy

 

 

 

 

 

 

 

Muu metalli tai metalliseos

 

 

 

 

 

 

 

Kumi yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärät kalastusvälineiden osia kohti

 

 

 

 

 

 

 

4.   Tietojen oikeellisuus

4.1   Markkinoille saatettujen kalastusvälineiden määriä koskevat tilastotutkimukset

Tutkimuksen ala

Vuosi

Tilastoyksiköt

Tutkitun populaation prosenttiosuus

Tiedot (t)

Luottamustaso

Virhemarginaali

Tiedot tutkimusvuoden ja meneillään olevan vuoden välillä tehdyistä mukautuksista

Muut tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää rivejä kullekin tehdylle tutkimukselle.

Lisää alla olevaan taulukkoon erityisiä selityksiä viittaamalla edellä olevan taulukon (numeroituihin) kohtiin.

Nro

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.2   Yleisimmät tarkkuusongelmat

Kuvaus tietojen oikeellisuuteen vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä, mukaan luettuina otantaan, kattavuuteen, mittaukseen, käsittelyyn ja vastauskatoon liittyvät virheet. Käytettyjen arvioiden kuvaus.

Nro

Tarkkuusongelma

Lisäselitys/kuvaus

1

Otanta

 

2

Kattavuus

 

3

Mittaus

 

4

Käsittely

 

5

Vastauskato

 

6

Arviot

 

7

Muu (täsmennä)

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.3   Erot edellisen vuoden tietoihin nähden

Meneillään olevaa viitevuotta varten laskentamenetelmään tehdyt merkittävät muutokset, jos on (ilmoitetaan etenkin jälkikäteen tehdyt tarkistukset, niiden luonne ja onko jollekin vuodelle kirjattava katkos aikasarjaan).

Nro

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.4   Tietojen todentaminen

 

Ristiintarkastus

(kyllä/ei)

Aikasarjatarkastus

(kyllä/ei)

Tarkastus

(kyllä/ei)

Todentamisprosessi

(kyllä/ei)

Pakolliset tiedot

 

 

 

 

Vapaaehtoiset tiedot

 

 

 

 

Lisätiedot menetelmistä ja käytetyistä menetelmien yhdistelmistä.

 

Yksityiskohtainen kuvaus varmennusmenetelmistä

Pakolliset tiedot

 

Vapaaehtoiset tiedot

 

5.   Luottamuksellisuus

5.1   Täsmennä numeroitu kohta kerrallaan, miten luottamuksellisuus on varmistettu (esimerkki: toimenpiteet tai menettelyt, joilla estetään tietojen luvaton luovuttaminen jne.).

Nro

Kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

5.2   Tietojen julkaisemiseen liittyvät luottamuksellisuuskysymykset

Nro

Kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

6.   Tiedon levittäminen: tärkeimmät kansalliset verkkosivut ja julkaisut

Alla luetellut aiheet liittyvät tiedon levittämiseen.

Nro

Luettelo verkkosivustoista, asiakirjoista ja julkaisuista

 

 

7.   Metatiedot

Luettelo tiedonkeruumenetelmiin, tietojenkäsittelyyn ja laadunvalvontaan liittyvistä asiakirjoista.

Aihe

Asiakirja on olemassa (kyllä/ei)

Asiakirjan viite (nimi, vuosi, mahdollinen verkkolinkki)

Tiedonkeruu

 

 

Tietojenkäsittely

 

 

Laadunvalvonta

 

 

III   Laatutarkastusraportin muoto: kerätyt kalastusvälinejätteet

1.   Yleistiedot

Jäsenvaltio:

 

Tietojen toimittamisesta vastaava organisaatio:

 

Sähköposti:

 

Puhelinnumero:

 

Viitevuosi:

 

Toimituspäivä/versio:

 

Linkki jäsenvaltion julkaisemiin tietoihin (jos on):

 

2.   Kuvaus tiedonkeruuseen osallistuneista tahoista

Laitoksen nimi

Keskeiset vastuualueet

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

3.   Käytettyjen menetelmien kuvaus

3.1   Menetelmien ja lähteiden erittely

Tiedonkeruumenetelmät/tietolähde

Pakolliset tiedot

(menetelmä/lähde: kyllä/ei)

Vapaaehtoiset tiedot

(menetelmä/lähde: kyllä/ei)

Hallinnollinen raportointi (laskenta)

 

 

Tutkimukset (laskenta tai otanta)

 

 

Satamat

 

 

Laajennetun tuottajavastuun järjestelmä

 

 

Kalastusvälineiden valmistajat / kauppiaat

 

 

Jätehuoltotoimijat

 

 

Muu (täsmennä)

 

 

Lisää suluissa viitenumerot kohtiin, joissa vastauksesi on ”kyllä”, esim. kyllä (1).

Lisää viitenumeroita hyödyntäen alla olevaan taulukkoon yksityiskohtaisia selityksiä kohdille, joihin vastasit ”kyllä”. Ilmoita tiedonkeruun tiheys (esim. kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain, keskeytyksettä), jos mahdollista.

Viitenumero

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

3.2   Muuntokertoimien erittely

Jos vapaaehtoisten tietojen arvioinnissa on käytetty muuntokertoimia (2), ne on eriteltävä seuraavassa taulukossa.

 

Muovia sisältävät kalastusvälineet yhteensä (tonnia)

Paksusta langasta valmistetut verkkopaneelit

(Ø> 1 mm)

Ohuesta langasta valmistetut verkkopaneelit ja siimat

(Ø≤ 1 mm)

Muut muovipohjaiset kalastusvälineet ja niiden osat

Muut kuin muoviset kalastusvälineiden osat

Poijut, kohot, köydet

Kokonaismäärät materiaalityyppiä kohti

Yhteensä  (*2) (tonnia)

Pakollinen arvo

 

 

 

 

 

 

Muovit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Polypropeeni (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polyetyleeni (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Suurimolekyylinen polyeteeni (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nailon

 

 

 

 

 

 

 

Muu

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistelmä

 

 

 

 

 

 

 

Metallit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Teräs

 

 

 

 

 

 

 

Alumiini

 

 

 

 

 

 

 

Lyijy

 

 

 

 

 

 

 

Muu metalli tai metalliseos

 

 

 

 

 

 

 

Kumi yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

Kokonaismäärät kalastusvälineiden osia kohti

 

 

 

 

 

 

 

4.   Tietojen oikeellisuus

4.1   Kerättyjen kalastusvälinejätteiden määrää koskevat tilastolliset tutkimukset

Tutkimuksen ala

Vuosi

Tilastoyksiköt

Tutkitun populaation prosenttiosuus

Tiedot (t)

Luottamustaso

Virhemarginaali

Tiedot tutkimusvuoden ja meneillään olevan vuoden välillä tehdyistä mukautuksista

Muut tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää rivejä kullekin tehdylle tutkimukselle.

Lisää alla olevaan taulukkoon erityisiä selityksiä viittaamalla edellä olevan taulukon (numeroituihin) kohtiin.

Nro

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.2   Yleisimmät tarkkuusongelmat

Kuvaus tietojen oikeellisuuteen vaikuttavista tärkeimmistä tekijöistä, mukaan luettuina otantaan, kattavuuteen, mittaukseen, käsittelyyn ja vastauskatoon liittyvät virheet. Käytettyjen arvioiden kuvaus.

Nro

Tarkkuusongelma

Lisäselitys/kuvaus

1

Otanta

 

2

Kattavuus

 

3

Mittaus

 

4

Käsittely

 

5

Vastauskato

 

6

Arviot

 

7

Muu (täsmennä)

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.3   Erot edellisen vuoden tietoihin nähden

Mahdolliset meneillään olevaa viitevuotta varten laskentamenetelmään tehdyt merkittävät muutokset (ilmoita etenkin jälkikäteen tehdyt tarkistukset, niiden luonne ja onko jollekin vuodelle kirjattava katkos aikasarjaan).

Nro

Lisäselitys/kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

4.4   Tietojen todentaminen

 

Ristiintarkastus

(kyllä/ei)

Aikasarjatarkastus

(kyllä/ei)

Tarkastus

(kyllä/ei)

Todentamisprosessi

(kyllä/ei)

Pakolliset tiedot

 

 

 

 

Vapaaehtoiset tiedot

 

 

 

 

Lisätiedot menetelmistä ja käytetyistä menetelmien yhdistelmistä.

 

Yksityiskohtainen kuvaus varmennusmenetelmistä

Pakolliset tiedot

 

Vapaaehtoiset tiedot

 

5.   Luottamuksellisuus

5.1   Täsmennä numeroitu kohta kerrallaan, miten luottamuksellisuus on varmistettu (esimerkki: toimenpiteet tai menettelyt, joilla estetään tietojen luvaton luovuttaminen jne.).

Nro

Kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

5.2   Tietojen julkaisemiseen liittyvät luottamuksellisuuskysymykset

Nro

Kuvaus

 

 

Lisää rivejä tarvittaessa

6.   Tiedon levittäminen: tärkeimmät kansalliset verkkosivut ja julkaisut

Alla luetellut aiheet liittyvät tiedon levittämiseen.

Nro

Luettelo verkkosivustoista, asiakirjoista ja julkaisuista

 

 

7.   Metatiedot

Luettelo tiedonkeruumenetelmiin, tietojenkäsittelyyn ja laadunvalvontaan liittyvistä asiakirjoista.

Aihe

Asiakirja on olemassa (kyllä/ei)

Asiakirjan viite (nimi, vuosi, mahdollinen verkkolinkki)

Tiedonkeruu

 

 

Tietojenkäsittely

 

 

Laadunvalvonta

 

 


(1)  Muuntokerroin on aritmeettinen kerroin, jolla yhtenä yksikkönä ilmaistu määrä muunnetaan toisena yksikkönä ilmaistuksi vastineeksi.

(*1)  Mustattuja kohtia ei oteta huomioon.

(2)  Muuntokerroin on aritmeettinen kerroin, jolla yhtenä yksikkönä ilmaistu määrä muunnetaan toisena yksikkönä ilmaistuksi vastineeksi.

(*2)  Mustattuja kohtia ei oteta huomioon.


Top