EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0848

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/848, annettu 27 päivänä toukokuuta 2021, Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

ST/8574/2021/INIT

EUVL L 188, 28.5.2021, p. 18–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/848/oj

28.5.2021   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 188/18


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2021/848,

annettu 27 päivänä toukokuuta 2021,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta 18 päivänä tammikuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 36/2012 (1)ja erityisesti sen 32 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 toimenpiteiden uudelleentarkastelun perusteella asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevan luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien luettelon merkintöjä olisi päivitettävä 25 luonnollisen henkilön ja kolmen yhteisön osalta.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä II olevasta luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elimien luettelosta olisi poistettava viittä kuollutta henkilöä koskevat merkinnät.

(4)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä toukokuuta 2021.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. SIZA VIEIRA


(1)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 36/2012 liite II seuraavasti:

1)

Poistetaan A jaksossa (Henkilöt) olevat seuraavat kohdat:

115.

Kenraali Ali Habib MAHMOUD;

153.

Waleed AL MO’ALLEM;

180.

Ahmad AL-QADRI;

274.

Nader QALEI;

281.

Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN;

2)

Korvataan A jaksossa (Henkilöt) olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”14.

Prikaatikenraali Muhammad BILAL

(alias everstiluutnantti Muhammad Bilal)

Sukupuoli: mies

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun ylempänä upseerina tukee Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Lähellä luetteloon merkittyä SSRC:tä (Scientific Studies Research Centre).

21.10.2014

22.

Ihab MAKHLOUF

(alias Ehab, Iehab)

(ايهاب مخلوف)

Syntymäaika: 21.1.1973;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Passi nro: N002848852;

Sukupuoli: mies

Syyriassa toimiva merkittävä liikemies. Liiketaloudellisia intressejä useissa syyrialaisissa yhtiöissä ja yhteisöissä, mukaan lukien Ramak Construction Co ja Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku. Vuonna 2020 Ehab Makhlouf otti hoitaakseen Rami Makhloufin liiketoiminnan, ja Syyrian hallitus myönsi hänelle tullivapaiden markkinoiden ylläpitämistä ja hallinnointia koskevat sopimukset koko maassa.

23.5.2011

48.

Samir HASSAN

(سمير حسن)

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holding. Syyrian ja Venäjän yritysneuvoston puheenjohtaja.

Samir Hassan tukee Syyrian hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.

Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston luetteloon merkitsemiä ja Syyrian hallinnosta hyötyviä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa.

27.9.2014

61.

George CHAOUI

(جورج شاوي)

Sukupuoli: mies

Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

78.

Ali BARAKAT

(alias Barakat Ali Barakat)

( علي بركات; بركات علي بركات)

Sukupuoli: mies

Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa. Palvelee nykyisin tasavaltalaiskaartin 30. liikkuvassa jalkaväkidivisioonassa.

1.12.2011

96.

Prikaatikenraali Jamal YUNES

(alias Younes)

(جمال يونس)

Asema: 555. rykmentin komentaja;

Sukupuoli: mies

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo’adamiyehissa.

Sotilasturvallisuuskomitean johtaja Hamassa vuonna 2018.

23.1.2012

114.

Emad Abdul-Ghani SABOUNI

(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

(عماد عبدالغني صابوني)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Sukupuoli: mies

Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, joka on ollut virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Nimitetty heinäkuussa 2016 suunnittelun ja kansainvälisen yhteistyön viraston päälliköksi. Kyseessä on pääministerin alaisuudessa toimiva valtion virasto, joka laatii erityisesti viisivuotissuunnitelmat hallituksen talous- ja kehityspolitiikan laajoista suuntaviivoista.

27.2.2012

117.

Adnan Hassan MAHMOUD

(عدنان حسن محمود)

Syntymäaika: 1966;

Syntymäpaikka: Tartus, Syyria;

Sukupuoli: mies

Syyrian entinen Iranin-suurlähettiläs, vuoteen 2020 saakka. Entinen viestintäministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.9.2011

132.

Prikaatikenraali Abdul-Salam Fajr MAHMOUD

(عبدالسلام فجر محمود)

Syntymäaika: 1959

Sukupuoli: mies

Eteläisen alueen turvallisuuskomitean päällikkö joulukuusta 2020. Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun Bab Tuman osaston (Damaskos) entinen päällikkö. Ilmavoimien tiedustelupalvelun entinen päällikkö Mezzen lentoasemalla. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta. Kansainvälinen pidätysmääräys osallisuudesta kidutuksiin, osallisuudesta rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja osallisuudesta sotarikoksiin.

24.7.2012

134.

Eversti Qusay Ibrahim MIHOUB

(قصي إبراهيم ميهوب )

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Derghamo, Jableh, Latakia, Syyria;

Sukupuoli: mies

Korkea-arvoinen upseeri Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelussa. Ilmavoimien tiedustelupalvelun Daraan osaston entinen päällikkö (lähetetty Damaskoksesta Daraahan mielenosoitusten alettua Daraan kaupungissa). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta ja rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista eteläisellä alueella.

24.7.2012

137.

Prikaatikenraali Ibrahim MA’ALA

(alias Maala, Maale, Ma’la)

( معلى;معلا (ابراهيم

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos) päällikkö (tuli prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle vuoden 2011 lopulla). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

139.

Kenraalimajuri Hussam LUQA

(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)

(حسام لوقا)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Sukupuoli: mies

Eteläiseen alueen turvallisuuskomitean entinen päällikkö, 2018–2020. Yleisen turvallisuuden pääosaston entinen päällikkö. Kenraalimajuri. Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuun 2012 ja 2. joulukuuta 2018 välisenä aikana (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraaja). Poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö 3. joulukuuta 2018 alkaen. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

140.

Prikaatikenraali Taha TAHA

(طه طه)

Sukupuoli: mies

Poliittisen turvallisuuden osaston päällikön apulaisavustaja. Poliittisen turvallisuuden pääosaston Latakian osaston entinen paikallisvastaava. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

144.

Kenraalimajuri Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)

(احمد الجروشة)

Syntymäaika: 1957;

Sukupuoli: mies

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osasto) entinen päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedustelun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä.

24.7.2012

146.

Kenraali Ghassan Jaoudat ISMAIL

(alias Ismael)

(غسان جودت اسماعيل)

Syntymäaika: 1960;

Syntymäpaikka: Junaynat Ruslan, Darkoush, Tartusin alue, Syyria;

Sukupuoli: mies

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun päällikkö vuodesta 2019. Ilmavoimien tiedustelupalvelun entinen apulaispäällikkö ja aiemmin vastuussa ilmavoimien tiedustelupalvelun komennusosastosta, joka johtaa yhteistyössä erikoisoperaatioiden osaston kanssa ilmavoimien tiedustelupalvelun eliittijoukkoja, joilla on tärkeä rooli Syyrian hallinnon toteuttamissa tukahduttamistoimissa. Tässä ominaisuudessa Ghassan Jaoudat Ismail kuuluu tärkeimpiin sotilasjohtajiin, jotka toteuttavat suoraan opposition edustajiin kohdistuvia Syyrian hallinnon väkivaltaisia tukahduttamistoimia sekä siviilien katoamisiin liittyviä toimia.

24.7.2012

147.

Kenraalimajuri Amer AL-ACHI

(alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)

(عامر ابراهيم العشي)

Sukupuoli: mies

Entinen Sweidan hallintoalueen kuvernööri, jonka presidentti Bashar al-Assad nimitti tähän tehtävään heinäkuussa 2016. Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun tiedusteluosaston entinen päällikkö (2012–2016). Ilmavoimien tiedustelupalvelun jäsenenä Amer al-Achi on osallistunut Syyrian opposition tukahduttamiseen.

24.7.2012

156.

Hala Mohammad

(alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER

(هاله محمد الناصر)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Raqqa, Syyria;

Sukupuoli: nainen

Entinen matkailuministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

172.

Ali HADAR (alias HAIDAR)

Syntymäaika: 1962;

Sukupuoli: mies

Kansallisten sovintoasioiden viraston (National Reconciliation Agency) päällikkö ja entinen kansallisista sovintoasioista vastaava kansliaministeri. Syyrian kansallisen sosialistipuolueen Intifada-siiven puheenjohtaja. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

204.

Emad HAMSHO

(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)

(حمشو عماد)

Osoite: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damascus, Syria;

Sukupuoli: mies

Kuuluu Hamsho Tradingin ylempään johtoon. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa neuvoston Hamsho Internationalin tytäryhtiössä Hamsho Tradingissä, joka on neuvoston luetteloon merkitsemä yhteisö, hän tukee Syyrian hallintoa. Hän on myös lähellä Hamsho Internationalia, joka on luetteloon merkitty yhteisö. Hän on myös Syyrian rauta- ja teräsalan neuvoston varapuheenjohtaja yhdessä luetteloon merkittyjen hallinnon liikemiesten, kuten Ayman Jaberin, kanssa. Hän on myös presidentti Bashar al-Assadin liittolainen.

7.3.2015

241.

Salam Mohammad AL-SAFFAF

Syntymäaika: 1979;

Sukupuoli: nainen

Hallinnon kehittämisen ministeri. Nimitetty maaliskuussa 2017.

30.5.2017

265.

Mohamad Amer MARDINI

(alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)

Syntymäaika: 1959;

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria;

Sukupuoli: mies

Entinen korkeakoulutusministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

268.

Ghassan Ahmed GHANNAM

(alias kenraalimajuri Ghassan Ghannan, prikaatikenraali Ghassan Ahmad Ghanem)

Sotilasarvo: kenraalimajuri

Asema: 155. ohjusprikaatin komentaja

Sukupuoli: mies

Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on eversti tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; Kenraalimajuri ja 155. ohjusprikaatin komentaja. Lähellä Maher al-Assadia asemassaan 155. ohjusprikaatissa. Tukee 155. ohjusprikaatin komentajana Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Vastuussa Scud-ohjusten ampumisesta eri siviilikohteisiin tammi–maaliskuussa 2013.

21.10.2014

285.

Samer FOZ

(alias Samir Foz /Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)

(سامر فوز)

Syntymäaika: 20. toukokuuta 1973;

Syntymäpaikka: Homs, Syyria / Latakia, Syyria;

Kansalaisuudet: syyrialainen ja turkkilainen;

Turkin passin numero: U 09471711 (myöntämispaikka: Turkki, voimassaolon päättymispäivä: 21.7.2024);

Syyrian kansallinen henkilönumero: 06010274705

Osoite: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE

Asema: Aman Group -yhtymän toimitusjohtaja;

Sukupuoli: mies

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla, myös hallinnon tukemassa yhteisyrityksessä, joka osallistuu ylellisen asuin- ja liikerakennuksia käsittävän Marota Cityn rakentamiseen. Samer Foz antaa Syyrian hallinnolle rahoitusta ja muuta tukea, muun muassa rahoittaa Syyrian Military Security Shield Forces -joukkoja ja toimii välittäjänä viljakaupoissa. Lisäksi hän saa taloudellista hyötyä vehnäkaupan ja jälleenrakennusprojektien yhteydessä hänelle tarjoutuvista kaupallisista mahdollisuuksista, jotka ovat seurausta hänen yhteyksistään hallintoon.

21.1.2019

 

 

Muita tietoja:

Aman Group -yhtymän johtokunnan puheenjohtaja. Tytäryhtiöt: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Aman Group -yhtymä on yksityisen sektorin kumppani Damascus Cham Holding -yhtiön kanssa muodostetussa Joint Venture Aman Damascus JSC -yhteisyrityksessä, jonka yksittäinen osakkeenomistaja Foz on. Emmar Industries -yhtiö on Aman Group -yhtymän ja Hamisho Group -yhtymän yhteisyritys, jossa Fozilla on enemmistöosakkuus ja jonka puheenjohtaja hän on.

 

 

291.

Amer FOZ

(alias Amer Zuhair Fawz)

(عامر فوز)

Syntymäaika: 11.3.1976;

Kansalaisuus: syyrialainen; Saint Kitts ja Nevis

Kansallinen numero: 06010274747;

Passin nro: 002-14-L169340

Arabiemiirikuntien oleskelukortti: 784-1976-7135283-5

Merkittävä liikemies, jolla on omaan liiketoimintaansa ja perheensä liiketoimintaan liittyviä intressejä ja toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hän hyötyy taloudellisesti kaupallisista mahdollisuuksista ja tukee Syyrian hallintoa. Vuosina 2012–2019 hän oli ASM International Trading LLC -yhtiön toimitusjohtaja.

Hän on myös lähellä veljeään Samer Fozia, jonka neuvosto on merkinnyt luetteloon tammikuusta 2019 alkaen Syyriassa toimivana johtavana liikemiehenä ja hallinnon tukijana tai siitä hyötyjänä. Hän toteuttaa yhdessä veljensä kanssa useita kaupallisia hankkeita, erityisesti Adra al-Ummaliyyan alueella (Damaskosin esikaupunkialue). Näihin hankkeisiin kuuluu kaapeleita ja niiden lisätarvikkeita valmistava tehdas sekä aurinkovoimaa käyttävä sähköntuotantohanke. He osallistuvat myös erilaisiin Assadin hallinnon puolesta toteutettuihin toimiin ISILin (Da’esh) kanssa, myös toimittamalla aseita ja ammuksia vehnää ja öljyä vastaan.

17.2.2020

 

 

Asema: District 6-yrityksen perustaja; Easy life -yrityksen perustajaosakas;

Sukulaisia/liikekumppaneita tai yhtiökumppaneita/yhteyksiä: Samer Foz; Varapuheenjohtaja yrityksissä Asas Steel Company; Aman Holding;

Sukupuoli: mies

 

 

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)

(عادل أنور العلبي)

Syntymäaika: 1976;

Kansalaisuus: syyrialainen;

Asema: Damascus Cham Holding -yhtiön (DCHC) puheenjohtaja; Damaskoksen kuvernööri;

Sukupuoli: mies

Merkittävä liikemies, joka hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. Damascus Cham Holding -yhtiön (DCHC) puheenjohtaja; DCHC vastaa Damaskoksen hallintoalueen investointitoiminnasta, varojen hoidosta ja Marota City -hankkeen toteutuksesta.

Adel Anwar al-Olabi on myös Damaskoksen kuvernööri, jonka presidentti Bashar al-Assad nimitti marraskuussa 2018. Damaskoksen kuvernöörinä ja DCHC:n puheenjohtajana hän on vastuussa toimista, joilla on pantu täytäntöön hallinnon määräämää pakkolunastettujen maa-alueiden kehittämistä Damaskoksessa (mukaan lukien asetus nro 66 ja laki nro 10) erityisesti Marota City -hankkeen avulla.

17.2.2020”

3)

korvataan B jaksossa (Yhteisöt) olevat vastaavat kohdat seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”1.

Bena Properties

Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O.Box 9525

Rami Makhloufin määräysvallassa. Syyrian suurin kiinteistöyhtiö, vastaa Cham Holding -yhtiön kiinteistö- ja investointitoiminnasta; rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)

(مجموعة/شركة قاطرجي)

Yhteisötyyppi: yksityinen yritys;

Liiketoiminta-ala: tuonti/vienti; rekkakuljetukset; öljyn ja perushyödykkeiden toimittaminen;

Johtajan nimi / Johtoporras: Hussam al-Qatirji, toimitusjohtaja (neuvosto merkinnyt luetteloon);

Merkittävä yhtiö, jolla on toimintaa monilla Syyrian talouden aloilla. Helpottamalla polttoaineen, aseiden ja ampumatarvikkeiden kauppaa hallinnon ja eri toimijoiden, kuten ISILin (Daesh), välillä elintarvikkeiden tuonnin ja viennin varjolla, tukemalla hallinnon rinnalla taistelevia puolisotilaallisia joukkoja ja hyödyntämällä yhteyksiään hallintoon kaupallisen toimintansa laajentamiseksi Al Qatarji -yhtiö – jonka johtokunnan johdossa on luetteloon merkitty Syyrian kansankokouksen jäsen Hussam al- Qatirji – tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

17.2.2020

 

 

Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Hussam al-Qatirji (neuvosto merkinnyt luetteloon);

Virallinen osoite: Mazzah, Damaskos, Syyria;

Sukulaisia/liike-kumppaneita tai yhtiökumppaneita/ yhteyksiä: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

 

 

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)

(القابضة الشام دمشق)

Yhteisötyyppi: julkisessa omistuksessa oleva yksityisoikeudellinen yhtiö;

Liiketoiminta-ala: kiinteistökehitys-toiminta;

Johtajan nimi / Johtoporras: Adel Anwar al-Olabi, hallituksen puheenjohtaja ja Damaskoksen kuvernööri (neuvosto merkinnyt luetteloon);

Tosiasiallinen omistaja ja edunsaaja: Damaskoksen hallintoalue;

Hallinto perusti Damascus Cham Holding -yhtiön vastaamaan Damaskoksen hallintoalueen investointitoiminnasta, sen varojen hoidosta ja Marota City -hankkeen toteutuksesta. Marota City on luksuskiinteistöhanke, joka perustuu erityisesti asetuksen nro 66 ja lain nro 10 nojalla pakkolunastettuun maahan.

Hallinnoimalla Marota Cityn toteuttamista Damascus Cham Holding (jonka puheenjohtaja on Damaskoksen kuvernööri) tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä sekä hyödyttää liikemiehiä, joilla on tiiviit yhteydet hallintoon ja jotka ovat tehneet tuottoisia sopimuksia tämän yhteisön kanssa julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kautta.

17.2.2020”

 

 

Sukulaisia/liike-kumppaneita tai yhtiökumppaneita/yhteyksiä: Rami Makhlouf (neuvosto merkinnyt luetteloon); Samer Foz (neuvosto merkinnyt luetteloon); Mazen Tarazi (neuvosto merkinnyt luetteloon); Talas Group, jonka omistaa liikemies Anas Talas (neuvosto merkinnyt luetteloon);

Khaled al Zubaidi (neuvosto merkinnyt luetteloon); Nader Qalei (neuvosto merkinnyt luetteloon)

 

 


Top