EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A1026(01)

Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen täytäntöönpanopöytäkirjan voimassaolon jatkamista koskeva Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus

OJ L 356, 26.10.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

26.10.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 356/9


EUROOPAN UNIONIN JA COOKINSAARTEN HALLITUKSEN VÄLISEN KESTÄVÄÄ KALASTUSTA KOSKEVAN KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOPÖYTÄKIRJAN VOIMASSAOLON JATKAMISTA KOSKEVA EUROOPAN UNIONIN JA COOKINSAARTEN HALLITUKSEN VÄLINEN KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS

A.   Euroopan unionin kirje

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisessä kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (14 päivästä lokakuuta 201613 päivään lokakuuta 2020) pöytäkirjan, jäljempänä 'pöytäkirja', voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Cookinsaarten hallitus ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan samoin edellytyksin enintään yhden vuoden ajan 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka unioni maksaa alusten pääsystä Cookinsaarten vesille pöytäkirjan jatkamisen nojalla, vastaa pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuotuista määrää. Kyseinen korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä.

(3)

Tähän voimassaolon pidentämistä koskevaan sopimukseen liittyvän alakohtaisen tuen määrä on 350 000 euroa. Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 6 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesti viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja alakohtaisen tuen täytäntöönpanoon ja maksuihin liittyviä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat allekirjoittamiseen ja siihen, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa ennen edellä 1 kohdassa määrätyn yhden vuoden määräajan päättymistä, edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten korvausten maksuja alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän voimassaolon pidentämistä koskevan sopimuksen soveltamisaikana kalastuslisenssit myönnetään pöytäkirjassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkomaksuja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 5 jaksossa vahvistettuja maksuja tai ennakkomaksuja sen viimeisenä soveltamisvuonna.

(6)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta sen myöhemmästä allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes se tulee voimaan. Se tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa olevanne yhtä mieltä sen sisällöstä.

Kunnioittavasti

Euroopan unionin puolesta

B.   Cookinsaarten hallituksen kirje

Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Arvoisat Herrat,

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisesta järjestelystä Euroopan unionin ja Cookinsaarten hallituksen välisessä kestävää kalastusta koskevassa kumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (14 päivästä lokakuuta 201613 päivään lokakuuta 2020) pöytäkirjan, jäljempänä 'pöytäkirja', voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan uusimista koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja Cookinsaarten hallitus ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Pöytäkirjan viimeisenä vuonna sovellettua järjestelyä jatketaan samoin edellytyksin enintään yhden vuoden ajan 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta myöhemmästä tämän kirjeenvaihdon allekirjoituspäivän jälkeisestä päivästä alkaen.

(2)

Taloudellinen korvaus, jonka unioni maksaa alusten pääsystä Cookinsaarten vesille pöytäkirjan jatkamisen nojalla, vastaa pöytäkirjan 2 artiklassa määrättyä vuotuista määrää. Kyseinen korvaus maksetaan yhdessä erässä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon väliaikaisen soveltamisen päivämäärästä.

(3)

Tähän voimassaolon pidentämistä koskevaan sopimukseen liittyvän alakohtaisen tuen määrä on 350 000 euroa. Kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen 6 artiklassa määrätty sekakomitea hyväksyy kyseistä määrää koskevan ohjelmasuunnittelun pöytäkirjan 3 artiklan määräysten mukaisesti viimeistään neljän kuukauden kuluttua tämän kirjeenvaihdon soveltamispäivästä. Pöytäkirjan 3 artiklassa tarkoitettuja alakohtaisen tuen täytäntöönpanoon ja maksuihin liittyviä edellytyksiä sovelletaan soveltuvin osin.

(4)

Jos pöytäkirjan uusimisesta käytävät neuvottelut johtavat allekirjoittamiseen ja siihen, että pöytäkirjan soveltaminen alkaa ennen edellä 1 kohdassa määrätyn yhden vuoden määräajan päättymistä, edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen taloudellisten korvausten maksuja alennetaan suhteessa jäljellä olevaan aikaan. Vastaava jo maksettu määrä vähennetään ensimmäisestä uuden pöytäkirjan nojalla maksettavasta taloudellisesta korvauksesta.

(5)

Tämän voimassaolon pidentämistä koskevan sopimuksen soveltamisaikana kalastuslisenssit myönnetään pöytäkirjassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkomaksuja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevan II luvun 5 jaksossa vahvistettuja maksuja tai ennakkomaksuja sen viimeisenä soveltamisvuonna.

(6)

Tätä kirjeenvaihtoa sovelletaan väliaikaisesti 14 päivästä lokakuuta 2020 tai mahdollisesta muusta sen myöhemmästä allekirjoituspäivä n jälkeisestä päivästä alkaen, kunnes se tulee voimaan. Se tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa vastaanottaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa olevanne yhtä mieltä sen sisällöstä.”

Vahvistan, että hallitukseni hyväksyy kirjeenne sisällön.

Kirjeenne tämän kirjeen kanssa muodostavat ehdotuksenne mukaisen sopimuksen.

Kunnioittavasti

Cookinsaarten hallituksen puolesta


Top