EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1136

Neuvoston päätös (YUTP) 2020/1136, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

ST/9501/2020/INIT

OJ L 247, 31.7.2020, p. 30–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1136/oj

31.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 247/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1136,

annettu 30 päivänä heinäkuuta 2020,

Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen (YUTP) 2016/849 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 27. toukokuuta 2016 päätöksen (YUTP) 2016/849 (1) Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksen (YUTP) 2016/849 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti neuvosto on tarkistanut kyseisen päätöksen liitteissä II, III, V ja VI olevia nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luetteloja.

(3)

Neuvosto on päättänyt, että kaikkiin päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteissä II ja III olevissa luetteloissa esitettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistetut rajoittavat toimenpiteet olisi pidettävä voimassa, että perustelut 19 henkilön osalta sekä tunnistustiedot viiden henkilön ja kahden yhteisön osalta olisi saatettava ajan tasalle, ja että kaikkien liitteessä II olevien luonnollisten henkilöiden tunnistustietoihin olisi sisällytettävä sukupuoli.

(4)

Päätös (YUTP) 2016/849 olisi näin ollen muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 30 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2016/849, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattista kansantasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2013/183/YUTP kumoamisesta (EUVL L 141, 28.5.2016, s. 79).


LIITE

1)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa I A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 1–27 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston jäsen, Yongbyonin ydintutkimuskeskuksen entinen tekninen johtaja. Yhdistetty valokuvissa syyrialaiseen ydinreaktoriin ennen kuin Israel pommitti reaktoria vuonna 2007.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Syntymäaika: 13.8.1934

Syntymäpaikka: Mantšuria, Kiina

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan marsalkka huhtikuusta 2016. Kansanarmeijan entinen varaministeri, Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-Ilin sotilaallinen neuvonantaja). Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean jäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Syntymäaika: 7.1.1930

Syntymäpaikka: Jilinin maakunta, Kiina.

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Entinen varapuheenjohtaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; valvoi huipputeknologian hankintoja ulkomailta ydinohjelmia ja ballististen ohjusten ohjelmia varten. Korean työväenpuolueen keskuskomitean entinen jäsen; valittiin toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Syntymäaika: 10.6.1933

Passin numero: 554410661

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean kansanarmeijan kenraali. Kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen varajohtaja ja kansanarmeijan logistiikkatoimiston entinen varajohtaja (edesmenneen Kim Jong-ilin sotilaallinen neuvonantaja). Läsnä Kim Jong-unin tarkastaessa strategisten rakettiasevoimien (Strategic Rocket Forces) johdon. Korean työväenpuolueen keskuskomitean entinen jäsen. Korean imperialismin vastaisen veteraanikomitean puheenjohtaja.

5.

RYOM Yong

 

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Atomienergiaviraston (Yhdistyneiden kansakuntien nimeämä yhteisö) johtaja, joka vastaa kansainvälisistä suhteista.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Syntymäaika: vuosien 1932 ja 1938 välillä

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Ydinfysiikan laitoksen johtaja, Kim Il-sungin yliopisto.

7.

Kenraaliluutnantti KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Syntymäaika: 1946

Syntymäpaikka: Pohjois-P’yŏngan (P’yŏngan-pukto), Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

19.12.2011

Korean työväenpuolueen keskussotilaskomission, politbyroon ja Korean demokraattisen kansantasavallan valtiollisten asioiden neuvoston jäsen. Yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau, RGB) entinen komentaja; Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on määrännyt rajoittavia toimenpiteitä kohdistettavaksi kyseiseen yhteisöön. Yhteisrintaman osaston entinen johtaja.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Syntymäaika: 1945

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraalieversti / Korean kansanarmeijan ilmavoimien kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean kansanarmeijan ilmavoimien ja ilmapuolustusvoimien komentaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Syntymäaika: 1.1.1942

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston varajohtaja. Vastaa tavanomaisia aseita ja ohjuksia, myös ballistisia ohjuksia, koskevien ohjelmien kehittämisestä. Yksi keskeisistä ydinaseohjelmien teollisesta kehittämisestä vastuussa olevista henkilöistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Oli paikalla, kun mannertenvälinen ballistinen ohjus Hwasong-15 laukaistiin 28. marraskuuta 2017.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Sotilaallisen turvallisuuden komento-osaston johtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistunut Kim Jong-unin kanssa kautta aikojen suurimpaan pitkän kantaman tykistön harjoitukseen.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraaliluutnantti, entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean kansanarmeijan sotilasesikunnan operatiivisen osaston entinen johtaja ja sotilasesikunnan ensimmäinen apulaispäällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston entinen johtaja. Entinen jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka on nyt muutettu valtiollisten asioiden neuvostoksi, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Valokuvassa onnistuneeseen sukellusveneestä tapahtuneeseen ballistisen ohjuksen koelaukaisuun osallistuneiden kanssa toukokuussa 2015.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Syntymäaika: 20.7.1941

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston entinen johtaja. Korean kansanarmeijan varamarsalkka, Kim Il-sungin sotilasakatemian rehtori, entinen kansanarmeijan ministeri ja entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Neljän tähden kenraali, komentaja strategisissa rakettiasevoimissa (Strategic Rocket Forces), jotka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon ja joiden komennossa on tietojen mukaan nykyisin neljä strategista ja taktista ohjusyksikköä, mukaan lukien KN08-ohjusprikaati (liikuteltavat mannertenväliset ballistiset ohjukset, ICBM). Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tiedotusvälineiden mukaan oli huhtikuussa 2016 läsnä mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa käytettävän moottorin koekäytössä yhdessä Kim Jong-unin kanssa. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Antoi käskyn järjestää ballististen rakettien laukaisukoe.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Syntymäaika: 7.1.1945

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 745310010

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali. Entinen Korean kansanarmeijan yleisen politiikan osaston ensimmäinen varajohtaja. Valtionturvallisuusosaston entinen johtaja. Entinen valtionturvallisuusministeri. Jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat Korean demokraattisen kansantasavallan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali, yleisesikunnan päällikkö huhtikuusta 2019; politbyroon jäsen huhtikuusta 2020. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan amiraali. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomissiossa, joka on keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin. Korean merivoimien ylipäällikkö; merivoimat osallistuu ballistisia ohjuksia koskevien ohjelmien ja Korean demokraattisen kansantasavallan merivoimien ydinaseisiin liittyvän suorituskyvyn kehittämiseen. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Korean kansanarmeijan kenraali. Korean kansanarmeijan organisoimisesta vastaava varajohtaja sekä ilma- ja ilmapuolustusvoimien entinen poliittinen johtaja; ilma- ja ilmapuolustusvoimat valvoo modernien ilmatorjuntarakettien kehittämistä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Kenraali, entinen päävartioston komentaja. Entinen jäsen Korean työväenpuolueen keskussotilaskomiteassa ja jäsen kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; nämä ovat maan keskeiset kansallisia puolustusasioita käsittelevät elimet. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

21.

HONG Yong Chil

 

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Sotatarviketeollisuusosaston apulaisjohtaja. Sotatarviketeollisuusosastolla, jonka YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt 2. maaliskuuta 2016, on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelmassa. Sotatarviketeollisuusosasto valvoo Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten, mukaan lukien Taepo Dong-2 -ohjus, kehittämistä, asetuotantoa sekä tutkimus- ja kehittämisohjelmia. Toinen talouskomitea ja toinen luonnontieteiden akatemia, jotka myös nimettiin elokuussa 2010, toimivat sotatarviketeollisuusosaston alaisuudessa. Sotatarviketeollisuusosasto on viime vuosina työskennellyt liikkuvalta alustalta laukaistavan mannertenvälisen ballistisen ohjuksen (KN08) kehittämiseksi. Hong on osallistunut yhdessä Kim Jong-unin kanssa lukuisiin Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien ja ballististen ohjusten ohjelmien kehittämiseen liittyviin tapahtumiin, ja hänen katsotaan olleen merkittävässä roolissa Korean demokraattisen kansantasavallan 6. tammikuuta 2016 tekemässä ydinkokeessa. Korean työväenpuolueen keskuskomitean apulaisjohtaja. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä. Osallistui uudentyyppisen mannertenvälisissä ballistisissa ohjuksissa käytettävän moottorin testaukseen huhtikuussa 2016.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul; RI Hak Cheol

Syntymäaika: Syntymäaika: 19.1.1963 tai 8.5.1966

Passien numerot: 381320634,

PS- 563410163

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Green Pine Associated Corporation -yhtiön, jäljempänä ’Green Pine’, pääjohtaja. YK:n pakotekomitean mukaan Green Pine on ottanut vastuulleen useita Korea Mining Development Trading Corporation -yhtiölle (KOMID) kuuluneita tehtäviä. Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009; KOMID on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias sekä ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvientarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pine on merkitty pakoteluetteloon Korean demokraattisesta kansantasavallasta tapahtuvan aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennin johdosta. Green Pine on erikoistunut merisota-alusten ja niiden aseistuksen, kuten sukellusveneiden, sotilasveneiden ja ohjusjärjestelmien, tuotantoon, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. YK:n turvallisuusneuvosto on nimennyt Green Pinen.

23.

YUN Chang Hyok

 

Syntymäaika: 9.8.1965

Sukupuoli: mies

20.5.2016

Satelliittivalvontakeskuksen apulaisjohtaja avaruusteollisuuden kehittämisestä vastaavassa kansallisessa hallinnossa (NADA). NADAan sovelletaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (2016) määrättyjä pakotteita, sillä se osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan avaruusalan tieteen ja teknologian kehittämiseen, mukaan lukien satelliittien laukaisut ja kantorakettien kehittäminen. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2270 (2016) tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan 7. helmikuuta 2016 tekemän satelliittilaukaisun, koska siinä käytettiin ballististen ohjusten teknologiaa ja sillä rikottiin vakavalla tavalla YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013). Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

24.

RI Myong Su

 

Syntymäaika: 1937

Syntymäpaikka: Myongchon, Pohjois-Hamgyong, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Korean kansanarmeijan kenraalimajuri, Korean kansanarmeijan ylimmän johdon ensimmäinen varakomentaja. Vuoteen 2018 Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan esikuntapäällikkö. Ri Myong Sulla on edelleen vaikutusvaltaa kansallisiin puolustuskysymyksiin, myös Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmiin, ballististen ohjusten ohjelmiin tai muihin joukkotuhoaseohjelmiin. Ri on pitkäaikainen jäsen korkeimmassa kansankokouksessa, joka on tällä hetkellä järjestyksessä neljästoista.

25.

SO Hong Chan

 

Syntymäaika: 30.12.1957

Syntymäpaikka: Kangwon, Korean demokraattinen kansantasavalta.

Passin nro: PD836410105 Passin voimassaolon päättymispäivä: 27.11.2021

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Kansanarmeijan ensimmäinen varaministeri ja logistiikkatoimiston johtaja, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean jäsen ja kansanarmeijan kenraali. Tässä ominaisuudessa So Hong Chan on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

26.

WANG Chang Uk

 

Syntymäaika: 29.5.1960

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Teollisuus- ja atomienergiaministeri. Tässä ominaisuudessa Wang Chang Uk on vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

27.

JANG Chol

 

Syntymäaika: 31.3.1961

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Passin numero: 563310042

Sukupuoli: mies

7.4.2017

Valtion tiedeakatemian entinen puheenjohtaja; akatemian tehtävänä on kehittää Korean demokraattisen kansantasavallan teknologisia ja tieteellisiä valmiuksia. Tässä ominaisuudessa Jang Cholilla oli strateginen asema Korean demokraattisen kansantasavallan ydinalan toiminnan kehittämisessä. Tässä ominaisuudessa vastuussa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

2)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa I B (”Yhteisöt”) oleva merkintä 2 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Sijainti

Nimeämis-päivä

Muut tiedot

”2.

Korea Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

22.12.2009

Korea Ryongbong General Corporation -yhtiön (YK:n turvallisuusneuvoston 24.4.2009 nimeämä yhteisö) tytäryhtiö.”

3)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä II olevassa osassa II A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 1–6 seuraavasti:

 

Nimi

Peitenimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Syntymäaika: 24.8.1941

Sukupuoli: mies

22.12.2010

KIM Tong-un vapautettiin helmikuussa 2010 ”virasto 39”:n johtajan tehtävistään; ”virasto 39” vastaa muun muassa tavarahankinnoista Korean demokraattisen kansantasavallan diplomaattiedustustojen kautta kiertäen näin pakotteita. Hänen tilalleen valittiin JON Il-chun. Edustaja kansallisessa puolustusneuvostossa, joka oli keskeinen Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia puolustusasioita käsittelevä elin ennen kuin se muutettiin valtiollisten asioiden neuvostoksi; valittiin valtion kehityspankin pääjohtajaksi maaliskuussa 2010. Valittiin Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajäseneksi toukokuussa 2016 Korean työväenpuolueen 7. puoluekokouksessa, jossa puolue päätti Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman jatkamisesta.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Sukupuoli: mies

22.12.2009

Korean työväenpuolueen keskuskomitean joukkotuhoaseiden leviämisen rahoittamiseen osallistuvan ”virasto 39”:n entinen johtaja. Tietojen mukaan johti vuonna 2011 ”virasto 38”:aa, joka hankkii varoja maan johtajille ja eliitille.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Syntymäaika: 2.12.1947

Syntymäpaikka: Sinuju, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Yong Namin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen poikansa KIM Su Gwang ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Yong Nam on avannut useita käyttö- ja säästötilejä unionissa ja on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai tileille unionin ulkopuolella, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin nimissä.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Syntymäaika: 11.5.1950

Syntymäpaikka: Kangwon

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

DJANG Tcheul Hy on yhdessä aviomiehensä KIM Yong Namin, poikansa KIM Su Gwangin ja miniänsä KIM Kyong Huin kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän oli useiden hänen poikansa KIM Su Gwangin hänen nimissään unionissa avaamien pankkitilien tilinomistaja. Lisäksi hän osallistui useisiin tilisiirtoihin miniänsä KIM Kyong Huin tileiltä unionin ulkopuolisille tileille.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Syntymäaika: 18.8.1976

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Valko-Venäjällä olevassa suurlähetystössä

Sukupuoli: mies

20.4.2018

Asiantuntijapaneeli on katsonut KIM Su Gwangin olevan yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau), joka on nimetty Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon, asiamies. Asiantuntijapaneeli on katsonut, että hän ja hänen isänsä KIM Yong Nam ovat osallistuneet vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. KIM Su Gwang on avannut useita pankkitilejä monissa jäsenvaltioissa, mukaan lukien perheenjäsentensä nimissä. Hän on diplomaattina työskennellessään osallistunut erinäisiin suuriin tilisiirtoihin pankkitileille unionissa tai unionin ulkopuolisille tileille, mukaan lukien tileille, jotka ovat hänen vaimonsa KIM Kyong Huin nimissä.

6.

KIM Kyong Hui

 

Syntymäaika: 6.5.1981

Syntymäpaikka: Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta

Sukupuoli: nainen

20.4.2018

KIM Kyong Hui on yhdessä aviomiehensä KIM Su Gwangin, appensa KIM Yong Namin ja anoppinsa DJANG Tcheul Hyn kanssa osallistunut vilpillisiin rahoituskäytäntöihin, jotka voisivat edistää Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmia, ballististen ohjusten ohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia. Hän on saanut useita tilisiirtoja aviomieheltään KIM Su Gwangilta ja apeltaan KIM Yong Namilta ja siirtänyt rahaa unionin ulkopuolisille tileille, jotka ovat hänen tai hänen anoppinsa DJANG Tcheul Hyn nimissä.”

4)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä III olevassa osassa A (”Henkilöt”) olevat merkinnät 4 ja 24 seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Nimeämis-päivä

Perustelut

”4.

JON Chol Young

alias: JON Chol Yong

Passin numero: 563410192

Diplomaatti Korean demokraattisen kansantasavallan Angolassa olevassa suurlähetystössä

Syntymäaika: 30.4.1975

22.1.2018

Green Pine Associated Corporation -yhtiön entinen edustaja Angolassa ja Korean demokraattisen kansantasavallan Angolaan akkreditoitu diplomaatti.

YK on nimennyt Green Pinen sellaisten toimien kuin YK:n asesaarron rikkomisen takia. Green Pine on myös neuvotellut sopimukset Angolan laivaston kunnostamiseksi, mikä on vastoin Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa asetettuja kieltoja.

24.

SO Tong Myong

Syntymäaika: 10.9.1956

3.7.2015

Korea National Insurance Corporation -yhtiön (KNIC) entinen pääjohtaja, KNIC:n johtokunnan entinen puheenjohtaja (kesäkuu 2012); KNIC:n entinen johtaja, syyskuu 2013, toimii KNIC:n puolesta tai sen antamien ohjeiden mukaisesti.”

5)   

Korvataan päätöksen (YUTP) 2016/849 liitteessä III olevassa osassa B (”Yhteisöt”) oleva merkintä 4 seuraavasti:

 

Nimi (ja mahdolliset peitenimet)

Tunnistustiedot

Nimeämispäivä

Perustelut

”4.

Pan Systems Pyongyang

alias Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Osoite: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pjongjang, Korean demokraattinen kansantasavalta.

16.10.2017

Pan Systems on avustanut Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston määräämien pakotteiden kiertämisessä yrittämällä myydä aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Eritreaan.

Pan Systems toimii myös yleisen tiedustelutoimiston (Reconnaissance General Bureau) johdolla ja puolesta. Yleinen tiedustelutoimisto on Yhdistyneiden kansakuntien pakoteluetteloon nimeämä yhteisö.”


Top