EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1383R(04)

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1383, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien osalta sekä yleisilmailun ilma-alusten huoltoa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevien vaatimusten helpottamiseksi (Euroopan unionin virallinen lehti L 228, 4. syyskuuta 2019)

C/2020/4496

OJ L 211, 3.7.2020, p. 23–23 (FI)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1383/corrigendum/2020-07-03/2/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

3.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/23


Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2019/1383, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 1321/2014 muuttamisesta ja oikaisemisesta jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioiden turvallisuudenhallintajärjestelmien osalta sekä yleisilmailun ilma-alusten huoltoa ja jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaa koskevien vaatimusten helpottamiseksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 228, 4. syyskuuta 2019 )

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan d alakohdassa:

on:

”transponderin (jos sellainen on asennettu) toiminnan testaus;”

pitää olla:

”transponderin (jos sellainen on asennettu) toimivuuden testaus;”

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan f alakohdan i alakohdassa:

on:

”seuraavien toimintojen tarkastaminen: teho ja moottorien kierrosluku (rpm), magneetot, polttoaineen ja öljyn paine, moottorin lämpötilat;”

pitää olla:

”seuraavien toimivuuden testaukset: teho ja moottorien kierrosluku (rpm), magneetot, polttoaineen ja öljyn paine, moottorin lämpötilat;”

Sivulla 50, liitteessä VI, jossa lisätään asetukseen (EU) N:o 3121/2014 liite Vb (ML osa), osaston A luvussa C olevan ML.A.302 kohdan d alakohdan 2 alakohdan f alakohdan iii alakohdassa:

on:

”kuivasumppumoottoreiden, turboahtimella varustettujen moottoreiden ja nestejäähdytteisten moottoreiden osalta toiminnan testaus vialliseen nestekiertoon viittaavien merkkien löytämiseksi;”

pitää olla:

”kuivasumppumoottoreiden, turboahtimella varustettujen moottoreiden ja nestejäähdytteisten moottoreiden osalta toimivuuden testaus vialliseen nestekiertoon viittaavien merkkien löytämiseksi;”


Top