EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0547

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (EU) 2020/547, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020, ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n vahvistamiseksi covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

OJ L 125, 21.4.2020, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/547/oj

21.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/547,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2020,

ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2020 hätätilanteen tuen antamiseksi jäsenvaltioille ja unionin pelastuspalvelumekanismin/RescEU:n vahvistamiseksi covid-19:n puhkeamisen vastatoimena

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 14 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) 13 artiklassa asetetaan ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jonka suuruus on korkeintaan 0,03 prosenttia unionin bruttokansantulosta.

(2)

Komissio on laskenut asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 6 artiklan mukaisesti ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran absoluuttisen määrän vuodeksi 2020 (3).

(3)

Kun tarkasteltavana ovat olleet kaikki muut taloudelliset mahdollisuudet reagoida ennakoimattomiin olosuhteisiin monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahoille vuodeksi 2020 vahvistettujen enimmäismäärien puitteissa ja ottaen huomioon sitoumusten kokonaisliikkumavaran käyttöönoton vuonna 2020 käytettävissä olevan 2 392 402 163 euron kokonaismäärän osalta ja joustovälineen käyttöönoton vuonna 2020 käytettävissä olevan 1 094 414 188 euron kokonaismäärän osalta, voidaan todeta, että on tarpeen ottaa käyttöön ennakoimattomiin menoihin varattu liikkumavara, jotta voidaan vastata covid-19:n puhkeamisen aiheuttamiin tarpeisiin lisäämällä varainhoitovuotta 2020 koskevan unionin yleisen talousarvion maksusitoumusmäärärahoja yli monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärän.

(4)

Kun otetaan huomioon tämä hyvin erityinen tilanne, asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 13 artiklan 1 kohdassa vahvistettu viimeistä keinoa koskeva edellytys täyttyy.

(5)

Tämä päätös liittyy rahoitukseen, joka sisältyy lisätalousarvioesitykseen nro 2 Euroopan unionin varainhoitovuoden 2020 yleiseen talousarvioon. Jotta varmistetaan, että päätös on täysin johdonmukainen kyseisen lisätalousarvion kanssa, päätöstä olisi sovellettava sen hyväksymispäivästä alkaen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan varainhoitovuotta 2020 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota varten käyttöön ennakoimattomiin menoihin varatusta liikkumavarasta 714 558 138 euron määrä maksusitoumusmäärärahoina ylittämällä monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 3 (Turvallisuus ja kansalaisuus) maksusitoumusmäärärahojen enimmäismäärä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu 714 558 138 euron kokonaismäärä katetaan monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeen 5 (Hallinto) varainhoitovuoden 2020 enimmäismäärien liikkumavarasta.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä huhtikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2020.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D.M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Komission 15. toukokuuta 2019 antama tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2020 (COM(2019)0310).


Top