EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0537R(09)

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta (EUVL L 158, 27.5.2014)

ST/9752/2019/INIT

OJ L 187, 12.7.2019, p. 52–52 (DA, ET, HU, PL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/corrigendum/2019-07-12/2/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

12.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/52


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 537/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 158, 27. toukokuuta 2014 )

Sivulla 96, 16 artiklan 3 kohdan a alakohdassa:

on:

”a)

tarkastettavalla yhteisöllä on vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä tilintarkastajaa tai mitä tahansa tilintarkastusyhteisöä tekemään lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja koskeva tarjous sillä ehdolla, että 17 artiklan 3 kohtaa noudatetaan ja että tarjouskilpailussa ei millään tavoin suljeta ulkopuolelle tilintarkastusyhteisöjä, jotka ovat saaneet alle 15 prosenttia tilintarkastuspalkkioidensa kokonaismäärästä yleisen edun kannalta merkittäviltä yhteisöiltä kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen kalenterivuoden aikana;”

pitää olla:

”a)

tarkastettavalla yhteisöllä on vapaus pyytää ketä tahansa lakisääteistä tilintarkastajaa tai mitä tahansa tilintarkastusyhteisöä tekemään lakisääteisiä tilintarkastuspalveluja koskeva tarjous sillä ehdolla, että 17 artiklan 3 kohtaa noudatetaan ja että tarjouskilpailussa ei millään tavoin suljeta ulkopuolelle tilintarkastusyhteisöjä, jotka ovat saaneet alle 15 prosenttia yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen kyseisessä jäsenvaltiossa edellisen kalenterivuoden aikana maksamien tilintarkastuspalkkioiden kokonaismäärästä;”.

Top