EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2165

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2165, annettu 17 päivänä marraskuuta 2017, suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Tšekin alueilla (tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7536) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti. )

C/2017/7536

OJ L 304, 21.11.2017, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2165/oj

21.11.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2017/2165,

annettu 17 päivänä marraskuuta 2017,

suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista eräillä Tšekin alueilla

(tiedoksiannettu numerolla C(2017) 7536)

(Ainoastaan tšekinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta 27 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/60/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/60/EY säädetään unionin vähimmäistoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi, mukaan lukien toimenpiteet, joita sovelletaan, kun luonnonvaraisissa sioissa on vahvistettu afrikkalaisen sikaruton tapaus.

(2)

Tšekki ilmoitti vuonna 2017 komissiolle afrikkalaisen sikaruton tapauksista luonnonvaraisissa sioissa ja on toteuttanut direktiivissä 2002/60/EY edellytetyt taudin torjuntatoimenpiteet.

(3)

Tšekki toimitti komissiolle nykyisen epidemiologisen tilanteen perusteella ja direktiivin 2002/60/EY mukaisesti suunnitelman afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi, jäljempänä ’hävittämissuunnitelma’.

(4)

Asianmukaisten eläinten terveyteen liittyvien torjuntatoimenpiteiden määrittämiseksi ja kyseisen taudin laajemman leviämisen estämiseksi komission täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU (2) liitteessä vahvistettiin unionin luettelo suuren riskin alueista. Komissio muutti vastikään täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU liitettä täytäntöönpanopäätöksellä (EU) 2017/1850 (3), jotta voitiin ottaa huomioon muun muassa tuoreet afrikkalaisen sikaruton tapaukset luonnonvaraisissa sioissa Tšekissä, ja Tšekin tartunta-alueet sisältyvät nykyään kyseisen liitteen I ja II osaan.

(5)

Komissio on tutkinut hävittämissuunnitelman ja todennut sen vastaavan direktiivin 2002/60/EY 16 artiklassa asetettuja vaatimuksia. Se olisi näin ollen hyväksyttävä.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Tšekin 24 päivänä lokakuuta 2017 toimittama suunnitelma afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista kyseisen jäsenvaltion tartunta-alueilla.

2 artikla

Tšekin on saatettava voimaan 1 artiklassa tarkoitetun hävittämissuunnitelman täytäntöön panemiseksi tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2017.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2017.

Komission puolesta

Vytenis ANDRIUKAITIS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27.

(2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/709/EU, annettu 9 päivänä lokakuuta 2014, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa ja täytäntöönpanopäätöksen 2014/178/EU kumoamisesta (EUVL L 295, 11.10.2014, s. 63).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1850, annettu 11 päivänä lokakuuta 2017, eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa annetun täytäntöönpanopäätöksen 2014/709/EU muuttamisesta (EUVL L 264, 13.10.2017, s. 7 )


Top