EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0780

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/780, annettu 19 päivänä toukokuuta 2016, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

C/2016/3126

OJ L 131, 20.5.2016, p. 55–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; Implisiittinen kumoaja 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/780/oj

20.5.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 131/55


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/780,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2016,

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä maaliskuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 329/2007 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 329/2007 liitteessä V luetellaan neuvoston nimeämät henkilöt, yhteisöt ja elimet, joita ei ole lueteltu liitteessä IV ja joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Neuvosto päätti 19. päivänä toukokuuta 2016 lisätä 18 luonnollista henkilöä ja yhden yhteisön luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä. Lisäksi kahta henkilöä koskevat tiedot on saatettu ajan tasalle. Sen vuoksi liitettä V olisi muutettava.

(3)

Jotta tässä asetuksessa säädetyillä toimenpiteillä olisi tavoiteltu vaikutus, asetuksen on tultava voimaan välittömästi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 329/2007 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti:

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2016.

Komission puolesta,

Puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EUVL L 88, 29.3.2007, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 329/2007 liite V seuraavasti:

1)

Lisätään 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat kohdat:

”15.

CHOE Kyong-song

 

Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan kenraalieversti. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

16.

CHOE Yong-ho

 

Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan kenraalieversti. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Ilmavoimien komentaja. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

17.

HONG Sung Mu

(alias HUNG Sung Mu)

Syntymäaika: 1.1.1942

Sotatarviketeollisuuden viraston varajohtaja. Vastaa tavanomaisia aseita ja ohjuksia, myös ballistisia ohjuksia, koskevien ohjelmien kehittämisestä. Yksi keskeisistä ydinaseisiin liittyvän teollisuuden kehittämisohjelmista vastaavista henkilöistä. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmista, ballististen ohjusten ohjelmista tai muista joukkotuhoaseohjelmista.

18.

JO Chun Ryong

(alias CHO Chun Ryo'ng, JO Chun Ryong, JO Cho Ryong)

Syntymäaika: 4.4.1960

Toisen talouskomitean puheenjohtaja vuodesta 2014; vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ampumatarvikkeita tuottavien tehtaiden ja tuotantopaikkojen johtamisesta. Toinen talouskomitea on sisällytetty luetteloon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) mukaisesti, koska se osallistuu Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelman keskeisiin osiin, vastaa ballististen ohjusten tuotannon valvomisesta ja ohjaa KOMIDia, Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijaista asekauppayksikköä. Kansallisen puolustuskomitean jäsen. Osallistunut useisiin ballistisiin ohjuksiin liittyviin ohjelmiin. Yksi Korean demokraattisen kansantasavallan aseteollisuuden tärkeimmistä toimijoista. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

19.

JO Kyongchol

 

Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan kenraali. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Asevoimien turvallisuusesikunnan johtaja. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

20.

KIM Chun sam

 

Kenraaliluutnantti, Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan pääesikunnan operatiivisen osaston johtaja ja pääesikunnan ensimmäinen varapäällikkö. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

21.

KIM Chun sop

 

Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, kansallisen puolustuskomitean, jäsen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

22.

KIM Jong gak

Syntymäaika: 20.7.1941

Syntymäpaikka: Pjongjang

Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan varamarsalkka, maan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean entinen jäsen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

23.

KIM Rak Kyom

(alias KIM Rak gyom)

 

Neljän tähden kenraali, strategisten ohjusvoimien (Strategic Rocket Forces) komentaja, jonka komennossa on tietojen mukaan nykyisin neljä strategista ja taktista ohjusyksikköä, mukaan lukien KN08-ohjusprikaati (liikuteltavat mannertenväliset ballistiset ohjukset). Yhdysvallat on nimennyt strategiset ohjusvoimat luetteloon, koska ne osallistuvat toimintoihin, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämiseen. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Tiedotusvälineiden mukaan KIM osallistui huhtikuussa 2016 liikuteltavien mannertenvälisten ballististen ohjusten moottoritestiin yhdessä KIM Jung Unin kanssa. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

24.

KIM Won hong

Syntymäaika: 7.1.1945

Syntymäpaikka: Pjongjang

Passin nro: 745310010

Kenraali, valtion turvallisuudesta vastaavan viraston johtaja. Valtion turvallisuudesta vastaava ministeri. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivien keskeisten elimien, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean ja kansallisen puolustuskomitean, jäsen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

25.

PAK Jong chon

 

Korean demokraattisen kansantasavallan armeijan kenraalieversti, Korean kansanarmeijan päällikkö, yleisesikunnan apulaispäällikkö ja tulivoimajohtamisen osaston johtaja. Armeijan pääesikunnan päällikkö ja tykistöjohtamisen osaston johtaja. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

26.

RI Jong su

 

Vara-amiraali. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean, entinen jäsen. Korean merivoimien päällikkö, joka osallistuu ballististen ohjusten ohjelmien ja Korean demokraattisen kansantasavallan merivoimien ydinvalmiuksien kehittämiseen. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

27.

SON Chol ju

 

Korean kansanarmeijan kenraalieversti sekä ilma- ja ilmatorjuntavoimien poliittinen johtaja, joka valvoo modernisoitujen ilmatorjuntaohjusten kehittämistä. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

28.

YUN Jong rin

 

Kenraali, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean entinen jäsen ja kansallisen puolustuskomitean jäsen; kyseiset elimet ovat Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivia keskeisiä elimiä. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

29.

PAK Yong sik

 

Neljän tähden kenraali, valtion turvallisuusasioiden viraston jäsen, puolustusministeri. Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivien keskeisten elimien, Korean työväenpuolueen keskussotilaskomitean ja kansallisen puolustuskomitean, jäsen. Läsnä ballististen ohjusten testauksessa maaliskuussa 2016. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

30.

HONG Yong Chil

 

Sotatarviketeollisuuden viraston (Munitions Industry Department, MID) varajohtaja. MID:llä, joka on otettu YK:n turvallisuusneuvoston luetteloon 2. maaliskuuta 2016, on keskeinen rooli Korean demokraattisen kansantasavallan ohjusohjelmassa. MID vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ballististen ohjusten kehittämisestä, mukaan lukien Taepo Dong 2-, asetuotanto- ja T&K-ohjelmat. Toinen talouskomitea (Second Economic Committee) ja luonnontieteiden toinen akatemia (Second Academy of Natural Sciences), jotka kuuluvat MID:n alaisuuteen, nimettiin myös elokuussa 2010. Viime vuosina MID on pyrkinyt kehittämään liikuteltavaa mannertenvälistä ballistista KN08-ohjusta. HONG on ollut KIM Jong Unin mukana useissa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien ja ballististen ohjusten ohjelmien kehittämiseen liittyvissä tapahtumissa ja hänellä katsotaan olleen merkittävä rooli Korean demokraattisessa kansantasavallassa 6. tammikuuta 2016 pidetyssä ydinkokeessa. Korean työväenpuolueen keskuskomitean varajohtaja. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.

31.

RI Hak Chol

(alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Syntymäaika: 19.1.1963 tai 8.5.1966

Passin nrot: 381320634, PS 563410163

Green Pine Associated Corporationin (”Green Pine”) toimitusjohtaja. YK:n pakotekomitean mukaan Green Pine on ryhtynyt toteuttamaan monia toimintoja, joista ennen vastasi Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). Pakotekomitea nimesi KOMIDin huhtikuussa 2009, ja se on Korean demokraattisen kansantasavallan ensisijainen asekauppias ja ballistisiin ohjuksiin ja tavanomaisiin aseisiin liittyvien tavaroiden ja laitteiden pääasiallinen viejä. Green Pine vastaa myös noin puolesta aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden viennistä Korean demokraattisesta kansantasavallasta. Green Pineen on kohdistettu pakotteita sen vuoksi, että se on vienyt aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita Pohjois-Koreasta. Green Pine on erikoistunut merikäyttöön tarkoitettujen sotilasalusten ja aseistuksen, esimerkiksi sukellusveneiden, sotilasveneiden ja ohjusjärjestelmien, tuotantoon, ja se on vienyt torpedoja ja teknistä apua iranilaisille puolustusalan yrityksille. Green Pine on sisällytetty Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston luetteloon.

32.

YUN Chang Hyok

Syntymäaika: 9.8.1965

Satelliittivalvontakeskuksen (kansallinen ilmailu- ja avaruusalan kehittämisvirasto, NADA) apulaisjohtaja. NADAlle on asetettu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2270 (2016) mukaisia pakotteita osallistumisesta Korean demokraattisen kansantasavallan avaruustieteen ja -teknologian kehittämiseen mukaan lukien satelliittien laukaisu ja kantoraketit. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2270 (206) tuomittiin Korean demokraattisen kansantasavallan 7. helmikuuta 2016 toteuttama satelliittilaukaisu, koska siinä käytettiin ballististen ohjusten teknologiaa ja se rikkoi vakavasti päätöslauselmia 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) ja 2094 (2013). Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

2)

Lisätään 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloon seuraava kohta:

”17.

Strategiset ohjusvoimat

 

Osa Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisia asevoimia; tämä yksikkö osallistuu ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien kehittämiseen ja operatiiviseen täytäntöönpanoon.”

3)

Korvataan 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavat kohdat:

”3.

CHU Kyu Chang

(alias JU Kyu Chang)

Syntymäaika: 25.11.1928

Syntymäpaikka: Etelä-Hamgyongin maakunta

Korean demokraattisen kansantasavallan kansallisen puolustuksen alalla toimivan keskeisen elimen, kansallisen puolustuskomitean, jäsen. Korean työväenpuolueen keskuskomitean sotatarvikeosaston entinen johtaja. Vastaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmien, ballististen ohjusten ohjelmien tai muiden joukkotuhoaseohjelmien tukemisesta tai edistämisestä.”

”9.

PAEK Se bong

Syntymävuosi: 1946

Korean työväenpuolueen keskuskomitean (ballistiikan ohjelmasta vastaavan) toisen talouskomitean entinen puheenjohtaja. Kansallisen puolustuskomitean jäsen.”


Top