EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0877

Komission päätös (EU) 2015/877, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, päätösten 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3641) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

C/2015/3641

OJ L 142, 6.6.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/877/oj

6.6.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 142/32


KOMISSION PÄÄTÖS (EU) 2015/877,

annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015,

päätösten 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi

(tiedoksiannettu numerolla C(2015) 3641)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2009/568/EY (2) voimassaolo päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2015.

(2)

Komission päätöksen 2011/333/EU (3) voimassaolo päättyy 7 päivänä kesäkuuta 2015.

(3)

Komission päätöksen 2011/381/EU (4) voimassaolo päättyy 24 päivänä kesäkuuta 2015.

(4)

Komission päätöksen 2012/448/EU (5) voimassaolo päättyy 12 päivänä heinäkuuta 2015.

(5)

Komission päätöksen 2012/481/EU (6) voimassaolo päättyy 16 päivänä elokuuta 2015.

(6)

Suoritetussa arvioinnissa on vahvistettu päätöksissä 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU vahvistettujen nykyisten ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja soveltuvuus. Koska näissä päätöksissä vahvistettujen nykyisten ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten tarkistusprosessit alkavat vuonna 2015, on aiheellista pidentää kyseisten ekologisten arviointiperusteiden sekä niihin liittyvien arviointi- ja todentamisvaatimusten voimassaoloaikoja 31 päivään joulukuuta 2018.

(7)

Sen vuoksi päätöksiä 2009/568/EY, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU ja 2012/481/EU olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2009/568/EY 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tuoteryhmään ’pehmopaperit’ sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.”

2 artikla

Korvataan päätöksen 2011/333/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ’kopio- ja painopaperit’ sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.”

3 artikla

Korvataan päätöksen 2011/381/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ’voiteluaineet’ sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.”

4 artikla

Korvataan päätöksen 2012/448/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ’sanomalehtipaperi’ sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.”

5 artikla

Korvataan päätöksen 2012/481/EU 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Tuoteryhmään ’painotuotteet’ sovellettavat ekologiset arviointiperusteet sekä niihin liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.”

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 4 päivänä kesäkuuta 2015.

Komission puolesta

Karmenu VELLA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Komission päätös 2009/568/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2009, ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi pehmopapereille (EUVL L 197, 29.7.2009, s. 87).

(3)  Komission päätös 2011/333/EU, annettu 7 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi kopio- ja painopapereille (EUVL L 149, 8.6.2011, s. 12).

(4)  Komission päätös 2011/381/EU, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2011, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi voiteluaineille (EUVL L 169, 29.6.2011, s. 28).

(5)  Komission päätös 2012/448/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi sanomalehtipaperille (EUVL L 202, 28.7.2012, s. 26).

(6)  Komission päätös 2012/481/EU, annettu 16 päivänä elokuuta 2012, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille (EUVL L 223, 21.8.2012, s. 55).


Top