EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0555

Neuvoston päätös (YUTP) 2015/555, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015 , Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

OJ L 92, 8.4.2015, p. 91–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/555/oj

8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/91


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2015/555,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/235/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä huhtikuuta 2011 päätöksen 2011/235/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2011/235/YUTP uudelleentarkastelun perusteella kyseisen päätöksen sisältämiä rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 13 päivään huhtikuuta 2016.

(3)

Neuvosto on myös todennut, että päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen sisältyvät tiettyjä henkilöitä ja yhtä yhteisöä koskevat merkinnät olisi saatettava ajan tasalle.

(4)

Lisäksi ei ole enää perusteita pitää kahta henkilöä päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevassa luettelossa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Tämän lisäksi olisi poistettava päätöksen 2011/235/YUTP liitteeseen sisältyvä yhtä henkilöä koskeva merkintä.

(6)

Näin ollen päätös 2011/235/YUTP olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2011/235/YUTP 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 13 päivään huhtikuuta 2016. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2011/235/YUTP liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  Neuvoston päätös 2011/235/YUTP, annettu 12. huhtikuuta 2011, Iranin tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 100, 14.4.2011, s. 51).


LIITE

1)

Poistetaan päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevasta luettelosta seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

42.

HEYDARI Nabiollah

70.

REZVANI Gholomani

72.

ELAHI Mousa Khalil

2)

Korvataan päätöksen 2011/235/YUTP liitteessä olevat seuraavia henkilöitä ja yhteisöä koskevat merkinnät seuraavasti:

Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

10.

RADAN Ahmad-Reza

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran) – Syntymäaika: 1963

Poliisin strategisen tutkimuskeskuksen johtaja, Iranin kansallisen poliisin entinen apulaispäällikkö kesäkuuhun 2014. Radan vastasi kansallisen poliisin apulaispäällikkönä vuodesta 2008 alkaen poliisien toteuttamista mielenosoittajien pahoinpitelyistä, murhista ja mielivaltaisista pidätyksistä tai vangitsemisista, joihin poliisit syyllistyivät.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Syntymäpaikka: Teheran – Syntymäaika: 1963

IRGC:n tiedusteluasioiden apulaiskomentaja. Basij-joukkojen entinen komentaja lokakuuhun 2009 saakka. Joukot osallistuivat hänen alaisuudessaan rauhanomaisten mielenosoittajien joukkopahoinpitelyihin, murhiin, pidätyksiin ja kidutuksiin.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Mashhadin tuomioistuimen entinen presidentti syyskuuhun 2014. Shariatia ollaan todennäköisesti parhaillaan osoittamassa muihin tehtäviin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Niissä on hyväksytty painostuksen ja kidutuksen avulla saatuja tunnustuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

15.

DORRI- NADJAFABADI Ghorban-Ali

Syntymäpaikka: Najafabad (Iran) – Syntymäaika: 1945

Asiantuntijaneuvoston jäsen ja korkeimman johtajan edustaja Markazin (”keskisessä”) maakunnassa. Iranin entinen valtakunnansyyttäjä syyskuuhun 2009 saakka ja entinen Khatamin presidenttikauden aikainen tiedusteluasioiden ministeri.

Iranin valtakunnansyyttäjänä määräsi ja valvoi vaalien jälkeisten ensimmäisten mielenosoitusten jälkeen järjestettyjä näytösoikeudenkäyntejä, joissa ei kunnioitettu syytettyjen oikeuksia eikä heille myönnetty asianajajia. On myös vastuussa väärinkäytöksistä Kahrizakin pidätyskeskuksessa.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastasi vaalien jälkeiseen kriisiin liittyneistä pidätystapauksista ja uhkaili säännöllisesti pidätettyjen perheitä heidän hiljentämisekseen. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Haddadin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Entinen tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin. Osallistui mielenosoittajien oikeudenkäynteihin. Häntä kuulusteltiin tuomioistuimessa Kahrizakin julmuuksista. Vaikutti pidätysmääräysten antamiseen pidätettyjen lähettämiseksi Kahrizakin pidätyskeskukseen Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Heydarifarin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Syntymäpaikka: Yazd (Iran) – Syntymäaika: 1953

Teheranin yleinen syyttäjä elokuusta 2009. Dolatabadin virasto asetti syytteeseen suuren määrän mielenosoittajia, joihin kuului myös joulukuussa 2009 ashura-päivän mielenosoituksiin osallistuneita. Antoi määräyksen Karroubin toimiston sulkemisesta syyskuussa 2009 ja useiden reformistipolitiikkojen pidätyksestä sekä kielsi kaksi reformistipuoluetta kesäkuussa 2010. Hänen virastonsa syytti mielenosoittajia muharebeh-rikoksista eli jumalanvastaisista rikoksista, joista seuraa kuolemantuomio, ja epäsi kuolemantuomion saaneilta oikeuden asianmukaiseen oikeudenkäyntiin. Hänen toimistonsa hyökkäsi myös reformisteja, ihmisoikeusaktivisteja ja tiedotusvälineiden edustajia vastaan ja pidätti heitä osana poliittiseen oppositioon kohdistuvia laajoja vaientamistoimia.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuimen presidentti, 28. jaosto. On käsitellyt vaalien jälkeisiä oikeustapauksia. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille ja toimittajille sekä useita kuolemantuomioita mielenosoittajille sekä yhteiskunnallisille ja poliittisille aktivisteille.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Syntymäpaikka: Ejiyeh – Syntymäaika: noin 1956

Iranin valtakunnansyyttäjä syyskuusta 2009 alkaen ja oikeuslaitoksen tiedottaja ja entinen tiedusteluministeri vuoden 2009 vaalien aikana. Hänen toimiessaan tiedusteluministerinä vuoden 2009 vaalien aikana hänen alaisuudessaan olleet tiedusteluvirkamiehet vastasivat pidätyksistä, kidutuksista ja väärien tunnustusten hankkimisesta painostuksen avulla sadoilta aktivisteilta, toimittajilta, toisinajattelijoilta ja reformistipoliitikoilta. Lisäksi poliittisia vaikuttajia pakotettiin antamaan vääriä tunnustuksia sietämättömissä kuulusteluissa, joihin sisältyi mm. kidutusta, pahoinpitelyä, kiristystä ja perheenjäsenten uhkailua.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Syntymäpaikka: Meybod, Yazd (Iran) – Syntymäaika: 1967

Teheranin entinen yleinen syyttäjä elokuuhun 2009.

Teheranin yleisenä syyttäjänä antoi yleismääräyksen satojen aktivistien, toimittajien ja opiskelijoiden pidättämiseksi. Tammikuussa 2010 Mortazavin katsottiin parlamentaarisessa tutkinnassa olleen suoraan vastuussa kolmen henkilön pidätykseen, jotka sittemmin kuolivat ollessaan pidätettyinä. Pidätettiin virasta elokuussa 2010 Iranin oikeuslaitoksen tutkittua hänen osuuttaan vaalien jälkeen hänen määräyksestään pidätettyjen kolmen miehen kuolemaan. Marraskuussa 2014 Iranin viranomaiset tunnustivat virallisesti Mortazavin osallisuuden pidätettyjen kuolemiin.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Tuomari, Teheranin vallankumoustuomioistuin, 26. jaosto. Vastaa vaalien jälkeisistä oikeustapauksista. Määräsi epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä pitkiä vankeusrangaistuksia ihmisoikeusaktivisteille ja on määrännyt useita kuolemantuomioita mielenosoittajille.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Korkeimman oikeuden tuomari. Entinen ylituomari, Mashhadin vallankumoustuomioistuin. Oikeudenkäynnit on hänen alaisuudessaan käyty summittaisesti ja suljettuina istuntoina, eikä niissä ole kunnioitettu syytetyn perusoikeuksia. Koska teloituspäätöksiä annettiin joukko-oikeudenkäynneissä, kuolemantuomioita määrättiin noudattamatta asianmukaisesti oikeudenmukaisia kuulemismenettelyjä.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Teheranin tuomioistuimen presidentti. Iranin vankilaorganisaation entinen päällikkö. Osallistui tässä ominaisuudessa poliittisten mielenosoittajien joukkopidätyksiin ja vankilajärjestelmän puitteissa tapahtuneiden pahoinpitelyjen peittelyyn.

12.4.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

 

Iranin huumausaineiden vastaisen keskusyksikön pääjohtaja. Teheranin poliisin entinen päällikkö. Hänen päällikkökaudellaan poliisijoukot syyllistyivät laittomaan voimankäyttöön pidätettyjä ja oikeudenkäyntiä odottavia kohtaan. Teheranin poliisi osallistui myös vuonna 2009 Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin tehtyihin iskuihin, joissa iranilaisen Majlis-komission mukaan poliisi ja Basij-joukot haavoittivat yli sataa opiskelijaa.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

 

Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja huhtikuusta 2014. Teheranin tuomioistuimen entinen presidentti. Teheranin tuomioistuimen presidenttinä syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin, mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien oikeuksien epäämiseen ja teloitusten lisäämiseen.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

 

Iranin oikeuslaitoksen neuvonantaja. Shirazin entinen syyttäjä vuoteen 2012. Baneshi oli vastuussa kuolemanrangaistusten ylenmääräisestä ja kasvavasta käytöstä ja määräsi lukuisia kuolemantuomioita. Toimi syyttäjänä vuonna 2008 Shirazin pommi-iskujen tapauksessa, jota hallinto käytti tekosyynä usean hallintoa vastustavan tuomitsemiseksi kuolemaan.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

 

Isfahanin apulaissyyttäjä. Osallisena oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin epäämiseen pidätetyiltä. Esimerkiksi Abdollah Fathi teloitettiin toukokuussa 2011, koska Habibi ei välittänyt hänen oikeudestaan tulla kuulluksi tai mielenterveysongelmistaan maaliskuussa 2010 käydyn oikeudenkäynnin aikana. Näin ollen Habibi on osallisena oikeusturvan vakavaan loukkaukseen, mikä on edistänyt kuolemanrangaistuksen ylenmääräistä ja kasvavaa käyttöä ja teloitusten määrän jyrkkää kasvua vuoden 2011 alusta lähtien.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Syntymäpaikka: Ispahan – Syntymäaika: 1956

Asevoimien apulaispäällikkö. Hejazilla on ollut keskeinen rooli Iranin vihollisten pelottelussa ja uhkailemisessa sekä Irakin kurdikylien pommittamisessa. IRGC:n Sarollah-joukkojen entinen päällikkö Teheranissa ja entinen Basij-joukkojen päällikkö. Hän oli keskeisessä asemassa vaalien jälkeisissä mielenosoittajien vaientamistoimissa.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

 

Tabrizin syyttäjä. Osallisena Sakineh Mohammadi-Ashtianin tapauksessa ja osallistunut oikeusturvan vakaviin loukkauksiin.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI, Sadeq)

Syntymäpaikka: Oroumieh (Iran) – Syntymäaika: 1959/60

Entisen presidentin ja nykyisen sovitteluneuvoston jäsenen Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja ja Perseverance Front -periaatteellisrintaman jäsen. Hyvinvointi- ja sosiaaliturvaministeri vuosina 2009–2011. Sisäministeri elokuuhun 2009. Sisäministeri Mahsoulin alaisia olivat kaikki poliisivoimat, sisäministeriön turvallisuushenkilöstö sekä siviilipukuinen poliisi. Hänen komentamansa joukot olivat vastuussa Teheranin yliopiston opiskelija-asuntoloihin 14. kesäkuuta 2009 tehdyistä iskuista ja opiskelijoiden kiduttamisesta ministeriön kellarissa (pahamaineinen kerros -4). Muita mielenosoittajia pahoinpideltiin vakavasti Kahrizakin pidätyskeskuksessa, joka toimi Mahsoulin valvonnassa olevan poliisin alaisuudessa.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

 

Kermanshahin syyttäjä. Malekilla on ollut rooli Iranissa annettavien kuolemantuomioiden määrän dramaattisessa kasvussa. Hän toimi esimerkiksi syyttäjänä tapauksessa, jossa seitsemän huumeiden salakuljetuksesta tuomittua vankia hirtettiin 3 päivänä tammikuuta 2010 Kermanshahin keskusvankilassa.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Syntymäpaikka: Selseleh (Iran) – Syntymäaika: 1964

Kansallisen turvallisuus- ja ulkopoliittisen komitean jäsen. Lorestanin maakunnan parlamentaarinen edustaja. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaarisen komission jäsen. Evinin vankilan entinen johtaja vuoteen 2012. Kidutus oli Evinin vankilassa yleinen käytäntö Sourin toimiessa sen johtajana. Osastolla 209 pidettiin useita aktivisteja vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

 

Iranin parlamentin jäsen. Teheranin maakunnan entinen kenraalikuvernööri (”Farmandar”) syyskuuhun 2010 saakka. Hän oli vastuussa poliisivoimien väliintulosta ja niin ollen myös mielenosoitusten tukahduttamisesta.

Palkittiin joulukuussa 2010 osallisuudestaan vaalien jälkeisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Syntymäpaikka: Shahr Kord-Isfahan – Syntymäaika: 1959

Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtaja. Entinen Teheranin maakunnan IRGC:n kenraalikuvernööri.

On kuvernöörin ja Teheranin maakunnan yleisen turvallisuuden neuvoston johtajan ominaisuudessa päävastuussa kaikista IRGC:n sortotoimista Teheranin maakunnassa, myös poliittisten mielenosoitusten tukahduttamisesta kesäkuusta 2009 lähtien.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz

 

Tuomari Teheranin maakunnan rikostuomioistuimessa. Entinen tuomari Evinin tuomioistuimen ensimmäisessä jaostossa. Johtanut useita oikeudenkäyntejä mielenosoittajia vastaan, kuten Abdol-Reza Ghanbarin oikeudenkäyntiä: opettajana toiminut Ghanbari pidätettiin tammikuussa 2010 ja tuomittiin kuolemaan poliittisen toimintansa vuoksi. Evinin vankilan yhteyteen perustettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, ja Jafari Dolatabadi kannatti sen perustamista maaliskuussa 2010. Kyseisessä vankilassa jotkut syytetyt on eristetty, pahoinpidelty ja pakotettu antamaan vääriä lausuntoja.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Syntymäpaikka: Mashad (Iran) – Syntymäaika: 1952

Yleisen syyttäjän sijainen, vastuussa poliittisista ja turvallisuuskysymyksistä. Entinen oikeusministeri vuosina 2009–2013.

Bakhtiarin ollessa oikeusministerinä olosuhteet Iranin vankiloissa huononivat alle hyväksyttyjen kansainvälisten standardien ja vankeja kaltoin kohdeltiin laajalti. Lisäksi hän oli keskeisessä asemassa iranilaisten maastamuuttajien uhkaamisessa ja vainoamisessa ilmoittamalla sellaisen erityistuomioistuimen perustamisesta, joka keskittyy erityisesti maan ulkopuolella asuviin iranilaisiin. Hänen valtakaudellaan myös teloitusten lukumäärä nousi jyrkästi Iranissa, mukaan lukien hallituksen ilmoittamatta jättämät salaiset teloitukset ja huumausainerikoksista tuomitut teloitukset.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ja Sayyid)

Syntymäpaikka: Rafsanjan, Kerman – Syntymäaika: 1961

Entisen presidentin ja nykyisen sovitteluneuvoston jäsenen Mahmoud Ahmadinejadin neuvonantaja. Entinen kulttuuriministeri ja islamilaisen opastuksen ministeri (2009–2013). Entisenä IRGC:n jäsenenä osallistui toimittajiin kohdistuneisiin tukahduttamistoimiin.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Syntymäpaikka: Isfahan (Iran) – Syntymäaika: 1956

Pappien roolia sodassa käsittelevistä julkaisuista vastaavan organisaation johtaja. Entinen tiedusteluasioiden ministeri (2009–2013).

Hänen johdollaan tiedusteluministeriö jatkoi laajalle levinnyttä mielenosoittajien ja toisinajattelijoiden mielivaltaista vangitsemista ja vainoamista. Tiedusteluministeriö johtaa Evinin vankilan osastoa 209, jossa useita aktivisteja on pidetty vangittuina heidän vastustettuaan rauhanomaisesti vallassa olevan hallituksen toimia. Ministeriön kuulustelijat ovat hakanneet osaston 209 vankeja ja syyllistyneet henkiseen ja seksuaaliseen pahoinpitelyyn.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Syntymäpaikka: Dezful (Iran) – Syntymäaika: 22.7.1959

Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) johtaja marraskuuhun 2014. Zarghamia ollaan todennäköisesti parhaillaan osoittamassa muihin tehtäviin. Toimiessaan IRIBin johtajana hän vastasi kaikista ohjelmapäätöksistä. IRIB on lähetyksissään esittänyt vangituilta pakottamalla saatuja tunnustuksia ja joukon ”näytösoikeudenkäyntejä” elokuussa 2009 ja joulukuussa 2011. Nämä ovat oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja oikeudenmukaista menettelyä koskevien kansainvälisten määräysten selvä loukkaus.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Syntymäpaikka: Maragheh (Iran) – Syntymäaika: 1957

Teheranin kaupunginvaltuuston jäsen. Entinen tiedotus- ja viestintäministeri (2009–2012).

Tiedotusministerinä hän oli yksi internetin käytön ja myös kaikenlaisen viestinnän (erityisesti matkapuhelinten) sensuurista ja valvonnasta vastaavista korkeista viranomaisista. Kuulustelijat käyttävät poliittisten vankien henkilötietoja, postia ja viestejä heitä kuulustellessaan. Useaan otteeseen vuoden 2009 presidentinvaalien jälkeen ja katumielenosoitusten aikana matkapuhelin- ja tekstiviestiyhteydet katkaistiin, satelliittitelevisiokanavia häirittiin ja internetyhteydet katkaistiin paikallisesti tai ainakin niitä hidastettiin.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

 

Teknologia- ja viestintäasioista vastaavana poliisieverstinä hän ilmoitti kampanjasta hakkerien rekrytoimiseksi hallituksen palvelukseen tarkoituksena internet-viestinnän valvonnan tehostaminen ja ”vaarallisten” sivustojen vahingoittaminen.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Syntymäpaikka: Najaf (Irak) – Syntymäaika: 1960 tai elokuu 1961

Oikeuslaitoksen johtaja. Oikeuslaitoksen johtajan on annettava suostumuksensa ja hyväksyttävä allekirjoituksellaan jokainen rangaistus, jonka perusteena on qisas (hyvitys), hodoud (rikos Jumalaa vastaan) ja ta'zirat (rikos valtiota vastaan). Tämä sisältää kuolemanrangaistukseen, raipparangaistukseen ja amputoimiseen johtavat tuomiot. Tältä osin hän on henkilökohtaisesti hyväksynyt allekirjoituksellaan monia kuolemanrangaistuksia, jotka ovat kansainvälisten normien kanssa ristiriidassa, mukaan lukien kivityksiä, hirttoteloituksia, alaikäisten teloituksia ja julkisia teloituksia esimerkiksi niin, että vankeja on riiputettu sillalta tuhansien katsojien edessä.

Hän on myös sallinut ruumiillisen rangaistuksen käsittävät tuomiot kuten amputaatiot ja hapon tiputtamisen tuomitun silmiin. Sen jälkeen kun Sadeq Larijani aloitti tehtävässään, poliittisten vankien, ihmisoikeuksien puolustajien ja vähemmistöihin kuuluvien mielivaltaiset pidätykset lisääntyivät selvästi. Teloitukset lisääntyivät myös jyrkästi vuoden 2009 jälkeen. Sadeq Larijani on myös vastuussa siitä, että oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin laiminlyödään systemaattisesti Iranin oikeusprosessissa.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

 

Kuuluu korkeimman johtajan sisäpiiriin, osavastuussa vuodesta 2009 lähtien harjoitetun mielenosoitusten tukahduttamisen suunnittelusta ja lähellä niitä tahoja, jotka ovat vastuussa mielenosoitusten tukahduttamisesta.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Syntymäpaikka: Dezful (Iran) – Syntymäaika: 1954

Holokaustin maailmansäätiön pääsihteeri. Säätiö perustettiin holokaustin maailmanlaajuisen kuvan tarkistamisesta vuonna 2006 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa, jonka järjestämisestä Ramin vastasi Iranin hallituksen puolesta. Lehdistöasioiden varaministerinä hän oli ylin sensuurista vastaava henkilö joulukuuhun 2013 asti ja oli siinä ominaisuudessa suoraan vastuussa useiden uudistusmielisten kustantamoiden (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh jne.) lopettamisesta, riippumattoman uutistoimiston sulkemisesta ja toimittajien pelottelusta ja pidätyksistä.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Syntymäpaikka: Meibod (Iran) – Syntymäaika: 1967

Iranin toiseksi suurimman kaupungin Mashadin pormestari; kaupungissa järjestetään säännöllisesti julkisia teloituksia. Entinen poliittisten asioiden varasisäasianministeri. Mortazavi oli vastuussa tukahduttamistoimien johtamisesta laillisten oikeuksiensa, sananvapaus mukaan lukien, puolesta puhuneisiin henkilöihin. Nimitettiin myöhemmin Iranin vuoden 2012 parlamenttivaalien ja vuoden 2013 presidentinvaalien vaalilautakunnan johtajaksi.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

 

Karajin syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien toimiminen syyttäjänä oikeudenkäynneissä, joissa määrätään kuolemanrangaistus. Fahradin toimiessa syyttäjänä Karajin alueella on toteutettu suuri määrä teloituksia.

23.3.2012

74.

REZVANMA- NESH Ali

 

Syyttäjä. Vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, mukaan lukien alaikäisen teloitus.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Turvallisuuspäällikkö puolustusministeriössä. IRGC:n entinen suojelu- ja turvallisuuspäällikkö maaliskuuhun 2012. IRGC:n tiedustelupalvelun entinen komentaja lokakuuhun 2009. Osallinen sananvapauden tukahduttamiseen. Ramezanilla on yhteyksiä tahoihin, jotka ovat vastuussa bloggaajien ja toimittajien pidätyksistä vuonna 2004, ja hänellä raportoidaan olleen rooli vaalien jälkeisten mielenosoitusten tukahduttamisessa vuonna 2009.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Syntymäaika: 1967

Tuomareiden kurinpitotuomioistuimen neuvonantaja vuodesta 2012. ”Rikollisen verkkosisällön määrittämisestä vastaavan komitean” jäsen; kyseessä on nettisivujen ja sosiaalisen median sensuurista vastaava elin. Verkkorikoksia käsittelevän erityisen syyttäjäosaston entinen päällikkö vuosina 2007–2012. Oli vastuussa sananvapauden tukahduttamisesta, mukaan lukien bloggaajien ja toimittajien pidätykset, vangitsemiset ja syytteeseen asettamiset. Verkkorikosepäilyjen vuoksi pidätettyjä henkilöitä kohdeltiin kaltoin ja heidän oikeudenkäyntinsä olivat epäoikeudenmukaisia.

23.3.2012

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

 

Pohjois-Teheranin yleisen tuomioistuimen tuomari. Teheranin yleisen syyttäjän toimiston entinen esimies. Teheranin maakunnan vankila-asioiden toimiston varapäällikkö. Teheranin entinen apulaissyyttäjä vuoteen 2013. Johti Evinin syytteeseenpanokeskusta. Hän oli vastuussa ihmisoikeuksien puolustajien ja poliittisten vankien oikeuksien epäämisestä, mukaan lukien vierailuoikeudet ja muut vankien oikeudet.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

 

Nimitetty Evinin vankilan johtajaksi vuoden 2012 puolivälissä. Hänen nimittämisensä jälkeen vankilaolot ovat heikentyneet ja raporteissa viitataan vankien kaltoin kohtelun lisääntymiseen. Lokakuussa 2012 yhdeksän naispuolista vankia ryhtyi nälkälakkoon vastalauseeksi sille, että vanginvartijat rikkovat heidän oikeuksiaan ja kohtelevat heitä väkivaltaisesti.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

 

Ahwazin vallankumoustuomioistuimen tuomari, 4. jaosto, langettanut kuolemantuomiot neljälle arabitaustaiselle poliittiselle vangille: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (kolme veljestä) ja Ali Sharifi. Heidät pidätettiin, heitä kidutettiin ja heidät hirtettiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä. Näihin tapauksiin sekä oikeusturvan puuttumiseen viitattiin ihmisoikeuksia Iranissa seuraavan YK:n erityisraportoijan 13. syyskuuta 2012 päivätyssä raportissa ja 22. elokuuta 2012 päivätyssä YK:n pääsihteerin Iran-raportissa.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

 

Ahwazin vallankumoustuomioistuimen tuomari, 2. jaosto, langettanut 17. maaliskuuta 2012 kuolemantuomiot viidelle ahwazilaiselle arabitaustaiselle henkilölle: Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka ja Sayed Mokhtar Alboshoka. Tuomioiden perusteena kansallista turvallisuutta vaarantava toiminta ja jumalanvastaiset rikokset. Iranin korkein oikeus piti tuomiot ennallaan 9. tammikuuta 2013. Nämä viisi henkilöä pidätettiin ilman syytettä yli vuoden ajaksi, heitä kidutettiin ja heidät tuomittiin ilman asianmukaista oikeudenkäyntiä.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-agha Sarafraz)

Syntymäaika: noin 1963 Syntymäpaikka: Teheran Asuinpaikka: Teheran Työpaikka: IRIB:n ja PressTV:n päätoimipaikka, Teheran

Iranin islamilaisen tasavallan yleisradioyhtiön (IRIB) johtaja. Iranin radio- ja tv-yhtiön (IRIB) kansainvälisen osaston (World Service and Press TV) entisenä johtajana vastasi kaikista ohjelmia koskevista päätöksistä. Läheiset yhteydet valtion turvallisuusviranomaisiin. Hänen johdollaan Press TV on IRIBin rinnalla tehnyt yhteistyötä Iranin turvallisuuspalvelun ja syyttäjien kanssa ja lähettänyt vangituilta, mukaan lukien iranilais-kanadalaiselta toimittajalta ja elokuvantekijältä Maziar Baharilta, pakottamalla saatuja tunnustuksia viikko-ohjelmassa ”Iran Today”. Ison-Britannian riippumaton radio- ja tv-alan sääntelyviranomainen OFCOM antoi Press TV:lle 100 000 punnan sakon Baharin tunnustuksen lähettämisestä vuonna 2011. Tunnustus oli kuvattu vankilassa Baharin ollessa pakkotoimien kohteena. Sarafraz on näin ollen loukannut oikeutta oikeudenmukaiseen ja puolueettomaan oikeudenkäyntiin.

12.3.2013

83.

JAFARI, Asadollah

 

Mazandaran maakunnan syyttäjä, vastuussa laittomista pidätyksistä ja bahai-vankien oikeuksien loukkaamisesta alkaen pidättämisestä aina eristyssellissä pitämiseen tiedustelupalvelun pidätyskeskuksessa. On olemassa todisteet kuudesta konkreettisesta tapauksesta, joissa oikeusturvaa on loukattu. Jafari on toiminut syyttäjänä asioissa, jotka ovat johtaneet moniin, myös julkisiin teloituksiin.

12.3.2013

85.

HAMLBAR, Rahim

 

Tabrizin vallankumoustuomioistuimen 1. jaoston tuomari. Langettanut ankaria rangaistuksia toimittajille, azeri-vähemmistöön kuuluville ja työntekijöiden oikeuksien puolustajille ja syyttänyt heitä vakoilusta, kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta, Iranin hallituksen vastaisesta propagandasta ja Iranin johtajan halventamisesta. Hänen tuomioissaan on useasti jätetty noudattamatta oikeudenmukaisen menettelyn periaatetta, ja vankeja on pakotettu antamaan vääriä tunnutuksia. Erittäin räikeä tapaus oli oikeusjuttu, jossa 20 vapaaehtoistyöntekijälle (Iranissa elokuussa 2012 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen) langetettiin vankeusrangaistukset yrityksistä auttaa maanjäristyksen uhreja. Oikeus tuomitsi työntekijät ”kokoontumisesta ja yhteistoiminnasta rikosten tekemiseksi kansallista turvallisuutta vastaan”.

12.3.2013

86.

MUSAVI- TABAR, Seyyed Reza

 

Shirazin vallankumouksellisen syyttäjälaitoksen johtaja. Vastuussa poliittisten aktivistien, toimittajien, ihmisoikeuksien puolustajien, bahaiden ja mielipidevankien laittomista pidätyksistä ja pahoinpitelystä. Heitä on ahdisteltu, kidutettu ja kuulusteltu, eikä heille ole myönnetty asianajajaa eikä asianmukaista oikeudenkäyntiä. Musavi-Tabar allekirjoitti oikeuden päätöksiä pahamaineisessa pidätyskeskuksessa nro 100 (miesvankila), mukaan lukien määräys pitää naispuolinen bahai-vanki Raha Sabet kolmen vuoden ajan erityssellissä.

12.3.2013

Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Järjestäytyneen rikollisuuden tutkinnan keskus (Center to Investigate Organized Crime alias Cyber Crime Office tai Cyber Police)

Sijainti: Teheran, Iran www-sivut: http://www.cyberpolice.ir

Tammikuussa 2011 perustettu Iranin tietoverkkopoliisi on Iranin islamilaisen tasavallan poliisin yksikkö, jota johtaa Esmail Ahmadi-Moqaddam (luettelossa). Ahmadi-Moqaddam on korostanut, että tietoverkkopoliisi ryhtyy toimiin niitä vastavallankumouksellisia ja toisinajattelevia ryhmiä vastaan, jotka käyttivät internetiin perustuvaa sosiaalista mediaa protestien nostamiseksi presidentti Mahmoud Ahmadinejadin uudelleenvalintaa vastaan. Tammikuussa 2012 tietoverkkopoliisi antoi internet-kahviloille uudet ohjeet, joissa vaaditaan käyttäjiä antamaan henkilötietonsa kahvilan omistajalle, jonka on säilytettävä tiedot kuuden kuukauden ajan samoin kuin luettelo verkkosivuista, joilla asiakas on käynyt. Säännöt edellyttävät kahvilan omistajien myös asentavan valvontakamerat ja säilyttämään tallenteet kuuden kuukauden ajan.

Näiden uusien sääntöjen avulla voidaan muodostaa lokikirja, jota viranomaiset voivat käyttää jäljittääkseen aktivisteja tai muita henkilöitä, joita pidetään vaarana kansalliselle turvallisuudelle. Kesäkuussa 2012 Iranin tiedotusvälineet kertoivat, että tietoverkkopoliisi suunnittelee hyökkäystä virtuaalisia yksityisverkkoja vastaan. Tietoverkkopoliisi pidätti 30. lokakuuta 2012 (ilman pidätysmääräystä) bloggaaja Sattar Beheshtin ”toimista kansallista turvallisuutta vastaan sosiaalisessa mediassa ja Facebookissa”. Beheshti oli arvostellut Iranin hallitusta blogissaan. Beheshti löytyi kuolleena vankisellistään 3. marraskuuta 2012, ja oletetaan, että tietoverkkopoliisi on kiduttanut hänet kuoliaaksi.

 


Top