EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0549

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/549, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015 , Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

OJ L 92, 8.4.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/549/oj

8.4.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 92/12


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/549,

annettu 7 päivänä huhtikuuta 2015,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 267/2012 täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 961/2010 kumoamisesta 23 päivänä maaliskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 267/2012 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä maaliskuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 267/2012.

(2)

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 22 päivänä tammikuuta 2015 yhdistetyissä asioissa T-420/11 ja T-56/12 antamallaan tuomiolla neuvoston päätökset 2011/299/YUTP (2) ja 2011/783/YUTP (3) siltä osin kuin on kyse seuraavien yhtiöiden merkitsemisestä asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä: Ocean Capital Administration GmbH, First Ocean Administration GmbH, First Ocean GmbH & Co. KG, Second Ocean Administration GmbH, Second Ocean GmbH & Co. KG, Third Ocean Administration GmbH, Third Ocean GmbH & Co. KG, Fourth Ocean Administration GmbH, Fourth Ocean GmbH & Co. KG, Fifth Ocean Administration GmbH, Fifth Ocean GmbH & Co. KG, Sixth Ocean Administration GmbH, Sixth Ocean GmbH & Co. KG, Seventh Ocean Administration GmbH, Seventh Ocean GmbH & Co. KG, Eighth Ocean Administration GmbH, Eighth Ocean GmbH & Co. KG, Ninth Ocean Administration GmbH, Ninth Ocean GmbH & Co. KG, Tenth Ocean Administration GmbH, Tenth Ocean GmbH & Co. KG, Eleventh Ocean Administration GmbH, Eleventh Ocean GmbH & Co. KG, Twelfth Ocean Administration GmbH, Twelfth Ocean GmbH & Co. KG, Thirteenth Ocean Administration GmbH, Fourteenth Ocean Administration GmbH, Fifteenth Ocean Administration GmbH, Sixteenth Ocean Administration GmbH, Kerman Shipping Co. Ltd, Woking Shipping Investments Ltd, Shere Shipping Co. Ltd, Tongham Shipping Co. Ltd, Uppercourt Shipping Co. Ltd, Vobster Shipping Co. Ltd, Lancelin Shipping Co. Ltd., IRISL Maritime Training Institute, Kheibar Co. ja Kish Shipping Line Manning Co.

(3)

Näistä yhtiöistä 32 olisi merkittävä uusin perustein uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(4)

Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kumosi 22 päivänä tammikuuta 2015 asiassa T-176/12 antamallaan tuomiolla neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP (4) merkitä Bank Tejarat asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteessä IX olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(5)

Bank Tejarat olisi merkittävä uusin perustein uudelleen luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(6)

Asetus (EU) N:o 267/2012 olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 267/2012 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä huhtikuuta 2015.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. RINKĒVIČS


(1)  EUVL L 88, 24.3.2012, s. 1.

(2)  Neuvoston päätös 2011/299/YUTP, annettu 23 päivänä toukokuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 136, 24.5.2011, s. 65).

(3)  Neuvoston päätös 2011/783/YUTP, annettu 1 päivänä joulukuuta 2011, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 319, 2.12.2011, s. 71).

(4)  Neuvoston päätös 2012/35/YUTP, annettu 23. tammikuuta 2012, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/413/YUTP muuttamisesta (EUVL L 19, 24.1.2012, s. 22).


LIITE

1)

Lisätään alla mainittu yhteisö asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa I olevaan luetteloon.

I   Ydin- tai ballistisiin aseisiin liittyvään toimintaan osalliset henkilöt ja yhteisöt sekä Iranin hallitukselle tukea antavat henkilöt ja yhteisöt

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

105.

Bank Tejarat

Postiosoite: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365–5416, Tehran Puhelin: 88826690 Teleksi: 226641 TJTA IR. Faksi: 88893641 Internetsivusto: http://www.tejaratbank.ir

Bank Tejarat antaa huomattavaa tukea Iranin hallitukselle tarjoamalla rahoitusvaroja ja -palveluja öljy- ja kaasualan kehittämishankkeisiin. Öljy- ja kaasuala on Iranin hallitukselle huomattava rahoituksen lähde, ja Iranin hallituksen omistuksessa tai määräysvallassa olevien yhteisöjen tytäryhtiöt toteuttavat useita Bank Tejaratin rahoittamia hankkeita. Lisäksi Bank Tejarat on edelleen Iranin hallituksen osittain omistama ja siihen tiiviisti sidoksissa, joten Iranin hallitus voi vaikuttaa Bank Tejaratin päätöksiin, muun muassa Bank Tejaratin osallistumiseen Iranin hallituksen ensisijaisen tärkeiksi katsomien hankkeiden rahoittamiseen.

Lisäksi Bank Tejarat tarjoaa rahoitusta erilaisille raakaöljyn tuotanto- ja jalostushankkeille, joiden toteuttaminen edellyttää sellaisten keskeisten laitteiden ja teknologian hankkimista, joiden toimittaminen Iranissa käytettäväksi on kielletty. Tämän vuoksi Bank Tejaratin voidaan katsoa osallistuvan kiellettyjen tuotteiden ja teknologian hankintaan.

8.4.2015

2)

Lisätään alla mainitut yhteisöt asetuksen (EU) N:o 267/2012 liitteen IX osassa III olevaan luetteloon.

III   Islamic Republic of Iran Shipping Lines – IRISL (Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamo)

B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

4.

Ocean Capital Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja #HRB92501 (Saksa) myönnetty 4.1.2005

Saksassa sijaitseva IRISL:n holdingyhtiö, joka on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa.

8.4.2015

5.

First Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94311 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

5 a.

First Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102601 (Saksa) myönnetty 19.9.2005 IMO-numero 9349576

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

6.

Second Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94312 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

6 a.

Second Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102502 (Saksa) myönnetty 24.8.2005 IMO-numero 9349588.

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

7.

Third Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94313 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

7 a.

Third Ocean GMBH & Co. Kg

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102520 (Saksa) myönnetty 29.8.2005 IMO-numero 9349590

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

8.

Fourth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94314 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

8 a.

Fourth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102600 (Saksa) myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

9.

Fifth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja #HRB94315 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

9 a.

Fifth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102599 (Saksa) myönnetty 19.9.2005 IMO-numero 9349667

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

10.

Sixth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94316 (Saksa) myönnetty 21.7.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

10 a.

Sixth Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102501 (Saksa) myönnetty 24.8.2005 IMO-numero 9349679

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

11.

Seventh Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94829 (Saksa) myönnetty 19.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

11 a.

Seventh Ocean GMBH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102655 (Saksa) myönnetty 26.9.2005 IMO-numero 9165786

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

12.

Eighth Ocean Administration GMBH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94633 (Saksa) myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

12 a.

Eighth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102533 (Saksa) myönnetty 1.9.2005 IMO-numero 9165803

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

13.

Ninth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94698 (Saksa) myönnetty 9.9.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

13 a.

Ninth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102565 (Saksa) myönnetty 15.9.2005 IMO-numero 9165798

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

14.

Tenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

14 a.

Tenth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102679 (Saksa) myönnetty 27.9.2005 IMO-numero 9165815

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

15.

Eleventh Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94632 (Saksa) myönnetty 24.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

15 a.

Eleventh Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102544 (Saksa) myönnetty 9.9.2005 IMO-numero 9209324

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

16.

Twelfth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRB94573 (Saksa) myönnetty 18.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

16 a.

Twelfth Ocean GmbH & CO. KG

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Kaupparekisteriasiakirja # HRA102506 (Saksa) myönnetty 25.8.2005

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

17.

Thirteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

18.

Fourteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

19.

Fifteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

20.

Sixteenth Ocean Administration GmbH

Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany

IRISL:n omistuksessa IRISL:n holdingyhtiön Ocean Capital Administration GmbH:n kautta.

8.4.2015

37.

IRISL Maritime Training Institute

No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896–53313, Tehran, Iran

IRISL Maritime Training Institute on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. IRISL omistaa 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja sen edustaja on johtokunnan varapuheenjohtaja. Se osallistuu IRISL:n työntekijöiden koulutukseen.

8.4.2015

39.

Kheibar Co.

Iranshahr shomali (North) avenue, nr 237, 158478311 Tehran, Iran

Kheibar Co. on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. IRISL omistaa 81 prosenttia yhtiön osakkeista ja sen edustaja on johtokunnan jäsen. Se vastaa alusten varaosatoimituksista.

8.4.2015

40.

Kish Shipping Line Manning Co.

Sanaei Street Kish Island Iran.

Kish Shipping Line Manning Co. on IRISL:n omistuksessa ja määräysvallassa. Se osallistuu IRISL:n rekrytointiin ja henkilöstöhallintoon.

8.4.2015


Top