EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X1015(01)

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 60 – Kaksipyöräisten moottoripyörien ja mopojen hallintalaitteita sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevat yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset

OJ L 297, 15.10.2014, p. 23–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/60/oj

15.10.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 297/23


Vain alkuperäiset UN/ECE:n tekstit ovat kansainvälisen julkisoikeuden mukaan sitovia. Tämän säännön asema ja voimaantulopäivä on hyvä tarkastaa UN/ECE:n asiakirjan TRANS/WP.29/343 viimeisimmästä versiosta. Asiakirja saatavana osoitteessa

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) sääntö N:o 60 – Kaksipyöräisten moottoripyörien ja mopojen hallintalaitteita sekä hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamista koskevat yhdenmukaiset hyväksymisvaatimukset

Sisältää kaiken voimassa olevan tekstin seuraaviin asti:

Muutossarjan 00 täydennys 4 — Voimaantulopäivä: 3. marraskuuta 2013

SISÄLTÖ

SÄÄNTÖ

1.

Soveltamisala

2.

Määritelmät

3.

Hyväksynnän hakeminen

4.

Hyväksyntä

5.

Vaatimukset

6.

Ajoneuvotyypin muutokset

7.

Tuotannon vaatimustenmukaisuus

8.

Seuraamukset vaatimustenmukaisuudesta poikkeavasta tuotannosta

9.

Tuotannon lopettaminen

10.

Hyväksyntätesteistä vastaavien tutkimuslaitosten sekä tyyppihyväksyntäviranomaisten nimet ja osoitteet

LIITTEET

1.

Ilmoitus

2.

Hyväksyntämerkit

1.   SOVELTAMISALA

Tätä sääntöä sovelletaan luokkien L1 ja L3  (1) ajoneuvoihin kuljettajan hallintalaitteiden osalta.

Tässä säännössä vahvistetaan vaatimukset mopojen ja moottoripyörien hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien sijainnille, tunnistamiselle, valaistukselle ja käytölle.

2.   MÄÄRITELMÄT

Tässä säännössä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

2.1

’Ajoneuvon hyväksynnällä’ tarkoitetaan ajoneuvotyypin hyväksyntää ajoneuvoon asennettujen hallintalaitteiden ja niiden tunnistamisen osalta.

2.2

’Ajoneuvotyypillä’ tarkoitetaan moottoriajoneuvojen luokkaa, johon kuuluvat ajoneuvot eivät eroa toisistaan hallintalaitteiden toimintaan tai sijaintiin mahdollisesti vaikuttavien järjestelyjen osalta.

2.3

’Ajoneuvolla’ tarkoitetaan kaksipyöräistä moottoripyörää tai kaksipyöräistä mopoa, sellaisina kun ne määritellään ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (1) kohdassa 2.1.1 tai 2.1.3.

2.4

’Hallintalaitteella’ tarkoitetaan kuljettajan ohjaamaa ajoneuvon osaa tai laitetta, jolla muutetaan ajoneuvon tai sen jonkin osan tilaa tai toimintaa.

2.5

’Laitteella’ tarkoitetaan yhden tai useamman tehtävän suorittamiseen tarkoitettua välinettä tai välineasennelmaa.

2.6

’Ohjaustangolla’ tarkoitetaan mitä tahansa tangon tai tankojen osaa, joka kiinnittyy ohjaushaarukan päähän ja jonka avulla ajoneuvoa ohjataan.

2.7

’Ohjaustangon oikealla puolella’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason oikealla puolella.

2.8

’Ohjaustangon vasemmalla puolella’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason vasemmalla puolella.

2.9

’Ohjaustangon etuosalla’ tarkoitetaan ohjaustangon osaa, joka sijaitsee kauimpana kuljettajasta kuljettajan istuessa istuinpaikallaan.

2.10

’Kädensijalla’ tarkoitetaan keskiosaan nähden uloimpana sijaitsevaa ohjaustangon osaa, josta ajoneuvon kuljettaja pitää ohjaustangosta kiinni.

2.11

’Kierrettävällä kädensijalla’ tarkoitetaan jotakin ajoneuvon toimintamekanismia ohjaavaa kädensijaa, jota ajoneuvon kuljettaja voi kiertää vapaasti ohjaustangon ympäri.

2.12

’Rungolla’ tarkoitetaan ajoneuvon rungon, korin tai alustan osaa, johon moottori ja/tai voimansiirtoyksikkö on kiinnitetty, ja/tai itse moottoria ja voimansiirtoyksikköä.

2.13

’Rungon vasemmalla puolella’ tarkoitetaan rungon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason vasemmalla puolella.

2.14

’Rungon oikealla puolella’ tarkoitetaan rungon osaa, joka sijaitsee eteenpäin suuntautuvaan kulkusuuntaan katsottuna ajoneuvon pitkittäiskeskitason oikealla puolella.

2.15

’Vivulla’ tarkoitetaan tukipisteen varassa kääntyvää varresta muodostuvaa laitetta, jolla ohjataan jotakin ajoneuvon toimintamekanismia.

2.16

’Käsivivulla’ tarkoitetaan vipua, jota kuljettaja käyttää käsin.

Huomautus: Ellei toisin ilmoiteta, käsivipua käytetään puristamalla (eli liikuttamalla vipua yläasennosta kohti kannatinrakennetta) esimerkiksi jarrumekanismin käyttämiseksi tai kytkimen irrottamiseksi.

2.17

’Jalkavivulla’ tarkoitetaan vipua, jota käytetään kuljettajan jalan ja vivun varren päähän kiinnittyvän sakaran yhteyden avulla.

2.18

’Polkimella’ tarkoitetaan vipua, jota käytetään kuljettajan jalan ja vipuun kiinnittyvän poljinkohdan välisen yhteyden avulla. Poljinkohta on sijoitettu siten, että se mahdollistaa paineen kohdistamisen vivun varteen.

Huomautus: Ellei toisin ilmoiteta, poljinta käytetään alas suuntautuvan paineen avulla esimerkiksi jarrumekanismin käyttämiseksi.

2.19

’Ajopolkimilla’ tarkoitetaan laitteita, jotka ovat yhteydessä jonkinlaiseen voimansiirtoon ja joita voidaan käyttää mopon kuljettamiseksi.

2.20

’Keinuvivulla’ tarkoitetaan keskikohdastaan tai sen läheltä kääntyvää vipua, jonka kummassakin päässä on poljinkohta tai sakara ja jota käytetään kuljettajan jalan ja mainittujen poljinkohtien tai sakaroiden välisen yhteyden avulla.

2.21

’Myötäpäivään’-ilmaisulla tarkoitetaan kellon osoittimien liikkeen suuntaista pyörimisliikettä kyseessä olevan osan akselin ympäri osan ylä- tai ulkopuolelta katsottuna.

2.22

’Vastapäivään’ merkitsee päinvastaista kuin ’myötäpäivään’.

2.23

’Yhdistelmäjarrulla’ tarkoitetaan (hydraulista tai mekaanista tai molemmanlaista) toimintajärjestelmää, jonka avulla ajoneuvon etu- ja takajarrut otetaan ainakin osittain käyttöön vain yhdellä hallintalaitteella.

2.24

’Osoittimella’ tarkoitetaan laitetta, joka antaa tietoja järjestelmän tai osajärjestelmän toiminnasta tai tilasta, esimerkiksi nesteen määrästä.

2.25

’Ilmaisimella’ tarkoitetaan optista signaalia, joka osoittaa laitteen käynnistymisen, oikean tai virheellisen toiminnan tai toimintatilan tai toimimatta jäämisen.

2.26

’Symbolilla’ tarkoitetaan merkkiä, jonka avulla hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on tunnistettavissa.

2.27

’Valomerkinantolaitteella’ tarkoitetaan ajovalaisinta, jonka tuottamaa valokeilaa vilkuttamalla voidaan antaa merkki vastaantulijoille tai edellä ajaville esimerkiksi silloin, kun ajoneuvolla on tarkoitus ohittaa edellä ajava hitaampi ajoneuvo.

2.28

’Vierekkäisellä’ tarkoitetaan hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen tunnistussymbolin osalta sitä, että symboli on aivan hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen lähellä eikä tunnistussymbolin ja siihen liittyvän hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen välissä ole muita hallintalaitteita, ilmaisimia tai osoittimia eikä valonlähteitä.

2.29

’Yhteisellä alueella’ tarkoitetaan aluetta, jolla voidaan näyttää useampi kuin yksi ilmaisin, osoitin, tunnistussymboli tai muu viesti, mutta ei samanaikaisesti.

3.   HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

3.1   Ajoneuvon valmistajan tai sen asianmukaisesti valtuuttaman edustajan on haettava ajoneuvotyypin hyväksyntää kuljettajan hallintalaitteiden osalta.

3.2   Hyväksyntähakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat kolmena kappaleena sekä seuraavat tiedot:

3.2.1

Sopivassa mittakaavassa olevat ja riittävän yksityiskohtaiset piirrokset niistä ajoneuvon osista, joihin tämän säännön vaatimukset liittyvät, sekä tarvittaessa itse ajoneuvosta.

3.3   Hyväksyntätesteistä vastaavalle tutkimuslaitokselle on toimitettava hyväksyttäväksi tarkoitettua ajoneuvotyyppiä edustava ajoneuvo tämän säännön kohdassa 5 tarkoitettuja tarkastuksia varten.

4.   HYVÄKSYNTÄ

4.1   Jos tämän säännön mukaisesti hyväksyttäväksi toimitettu ajoneuvo vastaa kohtien 5 ja 6 vaatimuksia, kyseiselle ajoneuvotyypille on myönnettävä tyyppihyväksyntä.

4.2   Kullekin hyväksytylle tyypille on annettava hyväksyntänumero. Hyväksyntänumeron kahdesta ensimmäisestä numerosta (tällä hetkellä 00 säännön ollessa yhä alkuperäisessä muodossaan) käy ilmi muutossarja, joka sisältää ne sääntöön tehdyt tärkeät tekniset muutokset, jotka ovat hyväksynnän myöntämishetkellä viimeisimmät. Sama sopimuspuoli ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

4.3   Tähän sääntöön perustuvasta ajoneuvotyypin hyväksynnästä tai sen epäämisestä on ilmoitettava tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille noudattaen tämän säännön liitteessä 1 olevaa ilmoitusmallia. Ilmoitukseen on liitettävä hyväksynnän hakijan toimittamat piirustukset ja kaaviot sopivassa mittakaavassa enintään A4-kokoisina (210 × 297 mm) tai A4-kokoisiksi taitettuina.

4.4   Jokaiseen tämän säännön perusteella hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin on kiinnitettävä näkyvästi hyväksyntälomakkeessa määriteltyyn helppopääsyiseen paikkaan kansainvälinen hyväksyntämerkki, joka koostuu seuraavista osista:

4.4.1

E-kirjain ja hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero (2), jotka ovat ympyrän sisällä;

4.4.2

kohdassa 4.4.1 tarkoitetun ympyrän oikealla puolella tämän säännön numero, R-kirjain, viiva ja hyväksyntänumero.

4.5   Jos ajoneuvo on sellaisen ajoneuvotyypin mukainen, jolle on myönnetty hyväksyntä yhden tai useamman sopimukseen liitetyn säännön perusteella maassa, joka on myöntänyt hyväksynnän tämän säännön perusteella, kohdassa 4.4.1 tarkoitettua tunnusta ei tarvitse toistaa. Tällöin sääntöjen ja hyväksyntien numerot sekä kaikkien niiden sääntöjen lisäsymbolit, joiden perusteella on myönnetty hyväksyntä maassa, joka on myöntänyt hyväksynnän tämän säännön perusteella, on sijoitettava pystysarakkeisiin kohdassa 4.4.1 määritellyn symbolin oikealle puolelle.

4.6   Hyväksyntämerkin on oltava helposti luettavissa ja pysyvä.

4.7   Hyväksyntämerkin on oltava helppopääsyisessä paikassa.

4.8   Tämän säännön liitteessä 2 annetaan esimerkkejä hyväksyntämerkeistä.

5.   VAATIMUKSET

5.1   Yleistä

Ajoneuvon, johon on asennettu taulukossa 1 yksilöity hallintalaite, ilmaisin tai osoitin, on täytettävä tämän säännön vaatimukset kyseisen hallintalaitteen, ilmaisimen tai osoittimen sijainnin, tunnistamisen, käytön, valaistuksen ja värin osalta.

Jos toiminnolle ei ole annettu symbolia taulukossa 1, valmistaja voi käyttää asiaan liittyvien standardien mukaista symbolia. Jos symbolia ei ole käytettävissä, valmistaja voi käyttää itse laatimaansa symbolia. Tällainen symboli ei saa aiheuttaa sekaannusta minkään taulukossa 1 esitetyn symbolin kanssa.

5.2   Sijainti

5.2.1   Taulukossa 1 lueteltujen hallintalaitteiden sijainnin on oltava sellainen, että ne ovat kuljettajan ulottuvilla ja että kuljettaja voi käyttää niitä istuessaan istuinpaikallaan. Käsikäyttöisen rikastimen ja käsikäyttöisen polttoainesäiliön sulkuventtiilin hallintalaitteiden sijainnin on oltava sellainen, että ne ovat kuljettajan ulottuvilla ja että kuljettaja voi käyttää niitä istuessaan.

5.2.2   Taulukossa 1 lueteltujen ilmaisimien ja osoittimien sijainnin on oltava sellainen, että kuljettaja näkee ne istuessaan istuinpaikallaan sekä päivänvalossa että yöllä. Ilmaisimien, osoittimien ja niiden tunnistussymbolien ei tarvitse olla nähtävissä, kun ne eivät ole toiminnassa.

5.2.3   Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistussymbolit on sijoitettava niiden tarkoittamiin hallintalaitteisiin, merkkivalaisimiin ja osoittimiin tai niiden viereen lukuun ottamatta kohdassa 5.2.5 tarkoitettua tapausta.

5.2.4   Hätävilkkuvalaisimien, lähi- ja kaukovalaisimien, suuntavalaisimien, moottorinpysäytyskytkimen, äänimerkinantolaitteen, jarrujen ja kytkimen hallintalaitteiden on aina oltava kuljettajan käytettävissä vastaavan hallintalaitteen päätoimintona ilman, että kuljettajan täytyy irrottaa kätensä vastaavista kädensijoista.

5.2.5   Kohtaa 5.2.3 ei sovelleta monitoimintaisiin hallintalaitteisiin, jos hallintalaite on yhteydessä monitoiminäyttöön, joka

5.2.5.1

on kuljettajan nähtävissä ja

5.2.5.2

näyttää asianomaisen hallintalaitteen ja

5.2.5.3

näyttää kaikki ajoneuvon järjestelmät, joita monitoimintaisella hallintalaitteella voidaan hallita; järjestelmien osatoimintoja ei tarvitse näyttää monitoiminäytön päätasolla, ja

5.2.5.4

ei näytä taulukossa 1 lueteltuja ilmaisimia.

5.3   Tunnistaminen

5.3.1   Kaikkien taulukossa 1 lueteltujen hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistamiseen on käytettävä niille määritettyä symbolia.

5.3.2   Taulukossa 1 annettujen symbolien, sanojen tai lyhenteiden yhteydessä voidaan valmistajan harkinnan mukaan käyttää lisäsymboleita, -sanoja tai -lyhenteitä.

5.3.3   Valmistajan käyttämät lisä- tai täydentävät symbolit, sanat tai lyhenteet eivät saa aiheuttaa sekaannusta mihinkään tässä säännössä määritettyyn symboliin nähden.

5.3.4   Jos saman toiminnon hallintalaite, ilmaisin tai osoitin on yhdistetty, tällainen yhdistelmä voidaan osoittaa yhdellä symbolilla.

5.3.5   Kaikkien ohjaustankoon tai kojelautaan sijoitettujen ilmaisimien, osoittimien ja hallintalaitteiden tunnistussymbolien on oltava kuljettajan havaintokenttään nähden pystyasennossa lukuun ottamatta äänimerkinantolaitteen hallintalaitteen symbolia. Jos kyseessä on kierrettävä hallintalaite, jossa on pois toiminnasta -asento, vaatimusta sovelletaan hallintalaitteeseen asennossa, jossa se on kytketty pois toiminnasta.

5.3.6   Jos ajoneuvoon on asennettu hallintalaitteita, joilla säädetään jonkin järjestelmän toimintaa jatkuvalla säätöalueella, säätöalueen rajat on osoitettava tunnuksin.

5.4   Valaistus

5.4.1   Valmistaja voi halutessaan mahdollistaa minkä hyvänsä hallintalaitteen, osoittimen tai niiden tunnistussymbolin valaisemisen.

5.4.2   Ilmaisimen on lähetettävä valoa virhetoiminnan tai ajoneuvon sellaisen tilan ilmaisemiseksi, jota varten se on tarkoitettu. Muulloin se ei saa lähettää valoa kuin lampun testauksen aikana.

5.5   Väri

5.5.1   Kunkin ilmaisimen lähettämän valon on oltava väriltään taulukossa 1 määritetyn mukaista.

5.5.2   Jos ilmaisinta ei ole lueteltu taulukossa 1, valmistaja voi valita sen värin kohdan 5.5.3 mukaisesti. Valittu väri ei saa peittää tai häiritä minkään taulukossa 1 luetellun ilmaisimen, hallintalaitteen tai osoittimen tunnistamista.

5.5.3   Värit suositellaan valittavaksi seuraavan värikoodin mukaisesti:

5.5.3.1

Punainen: välitön tai uhkaava ihmisiin kohdistuva tai laitteiden vaurioitumisen vaara

5.5.3.2

Ruskeankeltainen (keltainen): varoitus, poikkeaminen normaaleista toimintarajoista, ajoneuvon järjestelmän häiriö, ajoneuvon todennäköinen vaurioituminen tai jokin muu olosuhde, joka voi aiheuttaa vaaraa pitemmällä aikavälillä

5.5.3.3

Vihreä: turvallinen tila, normaalit toimintaolosuhteet (paitsi jos taulukon 1 mukaisesti on valittava sininen tai ruskeankeltainen).

5.5.4   Merkkivalon, hallintalaitteen tai osoittimen tunnistamista varten käytettyjen symbolien värin on selvästi erotuttava taustastaan.

5.5.5   Symbolin täytetty osa voidaan esittää myös ääriviivoin, ja ääriviivoin merkitty symboli voidaan esittää myös täytettynä.

5.6   Yhteinen alue useiden eri viestien esittämistä varten

Mistä tahansa lähteestä tulevien tietojen esittämiseen voidaan käyttää yhteistä aluetta seuraavin edellytyksin:

5.6.1

Yhteisellä alueella näkyvien ilmaisimien ja osoittimien on täytettävä kohtien 5.3, 5.4 ja 5.5 vaatimukset ja sytyttävä, kun niiden toimintaedellytys syntyy.

5.6.2

Taulukossa 1 lueteltujen ilmaisimien ja osoittimien, jotka esitetään yhteisessä tilassa, on sytyttävä, kun jokin taustaedellytys toteutuu.

5.6.3

Ellei kohdissa 5.6.4, 5.6.5 ja 5.6.6 toisin määrätä, kahden tai useamman ilmaisimen toimintaedellytyksen synnyttyä niiden on annettava ilmoitus joko siten, että

a)

ilmoitus toistuu automaattisesti peräkkäin; tai

b)

ne osoitetaan näkyvin keinoin ja siten, että kuljettaja voi istuinpaikaltaan valita ne katselua varten.

5.6.4

Jarrujärjestelmän toimintahäiriön, kaukovalaisimen ja suuntavalaisimen ilmaisimia ei saa näyttää samalla yhteisellä alueella.

5.6.5

Jos jarrujärjestelmän vikaantumisen, kaukovalon tai suuntavalaisimen ilmaisimen aktivoitumisedellytys täyttyy ja ilmaisin esitetään yhteisessä tilassa muiden ilmaisimien kanssa, niiden on oltava ensisijaisia kaikkiin muihin yhteisessä tilassa esitettäviin ilmaisimiin nähden.

5.6.6

Yhteisessä tilassa esitettävät tiedot voidaan peruuttaa automaattisesti tai kuljettajan toimin. Tämä ei kuitenkaan koske jarrujärjestelmän vikaantumisen, kaukovalon tai suuntavalaisimen ilmaisinta eikä niitä ilmaisimia, joiden väriksi on taulukossa 1 määrätty punainen, jos niiden aktivoitumisedellytys täyttyy.

6.   AJONEUVOTYYPIN MUUTOKSET

6.1   Hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle, joka on hyväksynyt kyseisen ajoneuvotyypin. Tyyppihyväksyntäviranomainen voi ilmoituksen saatuaan

6.1.1

joko katsoa, että tehdyillä muutoksilla ei todennäköisesti ole merkittävää kielteistä vaikutusta ja että ajoneuvo on joka tapauksessa edelleen vaatimusten mukainen, tai

6.1.2

vaatia testien suorittamisesta vastaavalta tutkimuslaitokselta uuden testausselosteen.

6.2   Hyväksynnän vahvistaminen tai epääminen, jossa eritellään muutokset, on annettava kohdassa 4.3 tarkoitetulla menettelyllä tiedoksi tätä sääntöä soveltaville sopimuspuolille.

7.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

7.1   Kaikkien ajoneuvojen, joissa on tässä säännössä määrätyn mukainen hyväksyntämerkki, on oltava hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisia etenkin hallintalaitteiden osalta.

7.2   Kohdassa 7.1 määrätyn vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi on tässä säännössä vaadituilla hyväksyntämerkeillä varustetuille sarjavalmisteisille ajoneuvoille suoritettava riittävä määrä satunnaistarkastuksia.

8.   SEURAAMUKSET VAATIMUSTENMUKAISUUDESTA POIKKEAVASTA TUOTANNOSTA

8.1   Tämän säännön mukaisesti ajoneuvotyypille myönnetty hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos kohdassa 7.1 asetetut vaatimukset eivät täyty tai jos ajoneuvoa tai ajoneuvoja ei ole hyväksytty kohdassa 7.2 määrätyissä testeissä.

8.2   Jos tätä sääntöä soveltava sopimuspuoli peruuttaa aiemmin myöntämänsä hyväksynnän, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta tätä sääntöä soveltaville muille sopimuspuolille hyväksyntälomakkeella, jonka loppuun on suuraakkosin lisätty allekirjoituksella ja päiväyksellä varustettu merkintä ”HYVÄKSYNTÄ PERUUTETTU”.

9.   TUOTANNON LOPETTAMINEN

Jos hyväksynnän haltija lopettaa kokonaan tämän säännön perusteella hyväksytyn ajoneuvotyypin valmistamisen, hyväksynnän haltijan on ilmoitettava siitä hyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle. Saatuaan asianmukaisen ilmoituksen viranomaisen on ilmoitettava asiasta tätä sääntöä soveltaville muille sopimuspuolille hyväksyntälomakkeella, jonka loppuun on suuraakkosin lisätty allekirjoituksella ja päiväyksellä varustettu merkintä ”TUOTANTO LOPETETTU”.

10.   HYVÄKSYNTÄTESTEISTÄ VASTAAVIEN TEKNISTEN TUTKIMUSLAITOSTEN SEKÄ TYYPPIHYVÄKSYNTÄVIRANOMAISTEN NIMET JA OSOITTEET

Tätä sääntöä soveltavien sopimuspuolten on ilmoitettava Yhdistyneiden kansakuntien sihteeristölle hyväksyntätestien suorittamisesta vastaavien tutkimuslaitosten sekä niiden tyyppihyväksyntäviranomaisten nimet ja osoitteet, jotka myöntävät hyväksynnät ja joille on toimitettava lomakkeet todistukseksi muissa maissa myönnetystä hyväksynnästä taikka hyväksynnän epäämisestä tai peruuttamisesta.

Taulukko 1

Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien symbolit

Nro

Kohde

Symboli

Toiminto

Sijainti

Väri

Määritelmä

Toiminta

1

Moottorinpysäytyskytkin

(POIS TOIMINNASTA)

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla puolella

 

 

Ajoneuvon moottori voidaan pysäyttää päävirtakytkimen tai paineenalennusventtiiliin perustuvan hallintalaitteen sijaan vaihtoehtoisesti moottorin virransyötön katkaisevalla hallintalaitteella (moottorinpysäytyskytkimellä).

2

Moottorinpysäytyskytkin

(TOIMINNASSA)

Image

 

 

 

 

 

3

Virtakytkin

 

Hallintalaite

 

 

Laite, jonka ansiosta moottori voi käydä ja jolla voidaan käyttää myös muita ajoneuvon sähköjärjestelmiä.

Jos kyseessä on kiertokytkin, sen on liikuttava myötäpäivään virta pois -asennosta virta kytkettynä -asentoon.

4

Sähköinen käynnistin

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

5

Käsikäyttöinen rikastin

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteen ei tarvitse olla näkyvissä kuljettajan istuinpaikalta.

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

6

Vaihde vapaalla

(vaihteen valinta)

Image

Ilmaisin

 

Vihreä

 

Ilmaisin on valaistuna, kun vaihteenvalitsin on vapaa-asennossa.

7

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(POIS TOIMINNASTA)

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteen ei tarvitse olla näkyvissä kuljettajan istuinpaikalta.

 

 

Hallintalaitteessa on oltava erilliset ja selvät pois toiminnasta- ja toiminnassa-asennot sekä vara-asento (jos käytettävissä on polttoaineen varasäiliö).

8

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(TOIMINNASSA)

Image

 

 

 

 

Hallintalaitteen on oltava toiminnassa-asennossa, kun sen asento on polttoainesäiliöstä moottoriin virtaavan polttoainevirran suhteen alavirtaan, pois toiminnasta -asennossa, kun sen asento on kohtisuoraan polttoainevirtaan nähden ja (mahdollisessa) vara-asennossa, kun sen asento on polttoainevirtaan nähden ylävirtaan.

9

Käsikäyttöinen polttoainesäiliön sulkuventtiili

(VARA)

Image

 

 

 

 

Jos järjestelmä on sellainen, että polttoaineensyöttö pysäytetään, kun moottori sammutetaan, ja siihen kuuluu hallintalaite, symbolien ja hallintalaitteen asentojen on oltava samat kuin käsikäyttöisen polttoainesäiliön sulkuventtiilin.

10

Nopeusmittari

 

Osoitin

 

 

 

Näytön on valaistuttava, kun (mahdollinen) etu- tai takavalaisin tai ajovalaisin kytketään toimintaan.

11

Äänimerkinantolaite (äänitorvi)

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

Toimii painamalla.

12

Kaukovalo

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Sininen

 

 

13

Lähivalo

Image

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella, kun ajoneuvon vaihteenvalitsinta käytetään käsikäyttöisestä kytkimestä riippumattomasti tai jos ajoneuvossa ei ole vaihteenvalitsinta.

Vaihtoehtoisesti ohjaustangossa: oikealla puolella, kun vaihteenvalitsin on ohjaustangossa, vasemmalla puolella, kun sitä käytetään yhdessä käsikäyttöisen kytkimen kanssa.

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

 

14

Valomerkinantolaite

 

Hallintalaite

Kauko-lähivalokytkimen vieressä

 

 

Voi olla kauko-lähivalokytkimen lisätoiminto.

Kun hallintalaite vapautetaan, valon on palattava edelliseen tilaansa.

15

Etusumuvalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

 

16

Takasumuvalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

17

Suuntavalaisimet

Image

Hallintalaite

Hallintalaitteet on sijoitettava ohjaustankoon niin, että ne ovat selvästi näkyvissä kuljettajan istuimelta, ja merkittävä selkeästi.

 

 

Hallintalaite on suunniteltava niin, että kuljettajan paikalta katsottuna hallintalaitteen vasemmanpuoleisen osan käyttäminen tai vasemmalle suuntautuva liike sytyttää vasemmanpuoleiset suuntavalaisimet ja oikealle suuntautuva liike vastaavasti oikeanpuoleiset suuntavalaisimet.

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

 

Nuolipari muodostaa yhden symbolin. Jos hallintalaitteet tai ilmaisimet vasemmalle ja oikealle kääntymistä varten toimivat toisistaan riippumatta, kahta nuolta voidaan kuitenkin pitää erillisinä symboleina, ja ne voidaan asetella sen mukaisesti.

18

Hätävilkkukytkentä

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

Esitetään joko suuntavalaisimien ilmaisimien (samanaikaisella) vilkkumisella tai tässä annetulla kolmiolla.

 

 

 

Image

Ilmaisin

 

Vihreä

 

19

Huomiovalaisin

Image

Hallintalaite

 

 

Käytetään tässä annettuja huomiovalaisimien, valaisimien pääkytkimen ja seisontavalaisimen symboleja. Jos kaikki valaisimet syttyvät automaattisesti, kun ajoneuvoa käytetään, etu- ja takavalaisimien tai valaisimen pääkytkimen symbolia ei tarvitse esittää.

Jos kyseessä on kiertokytkin, kytkimen myötäpäiväisellä kiertoliikkeellä sytytetään asteittain ensin ajoneuvon huomiovalot ja sitten ajoneuvon ajovalot. Tämä ei saa estää muiden asentojen sisällyttämistä kytkimeen, jos muut asennot osoitetaan selvästi.

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

20

Valaisimet

Image

Pääkytkin

 

Vihreä

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

 

Ilmaisintoiminto voidaan esittää valaistulla kojetaululla.

Valokytkin voidaan haluttaessa yhdistää virtakytkimeen.

21

Pysäköintivalaisimet

Image

Hallintalaite

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Vihreä

Jos pysäköintivalaisintoiminto on yhdistetty virtakytkimeen, sen ilmaiseminen on vapaaehtoista.

 

22

Polttoainemittari

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

23

Moottorin jäähdytysnesteen lämpötila

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

24

Sähköjärjestelmän lataus

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

25

Moottoriöljy

Image

Osoitin

 

 

 

 

 

 

 

Ilmaisin

 

Punainen

 

 

26

Moottorin käyntinopeuden hallintalaite

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla puolella

 

 

Käsikäyttöinen. Kiertyvä kädensija: kiertäminen vastapäivään lisää nopeutta. Hallintalaitteen on kierryttävä automaattisesti myötäpäivään joutokäyntinopeudelle, kun ote vapautetaan, ellei ajoneuvon käyntinopeuden hallintalaite ole kytkettynä toimintaan.

27

Etupyörän jarru

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: oikealla edessä

 

 

Käsivipu

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa etupyörän jarru voi toimia yhdessä takapyörän jarrun kanssa.

28

Jalkakäyttöinen takapyörien jarrujen hallintalaite

 

Hallintalaite

Rungossa: oikealla puolella

 

 

Poljin.

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa takapyörän jarru voi toimia yhdessä etupyörän jarrun kanssa.

29

Käsikäyttöinen takapyörien jarrujen hallintalaite

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla edessä

 

 

Käsivipu

Ei sallita käsikäyttöisellä kytkimellä varustetuissa ajoneuvoissa.

Yhdistelmäjarrujärjestelmän tapauksessa takapyörän jarru voi toimia yhdessä etupyörän jarrun kanssa.

30

Seisontajarru

 

Hallintalaite

 

 

 

Käsivipu tai poljin

31

Kytkin

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella

 

 

Käsivipu

Kytkin vapautetaan puristamalla.

Ei saa estää sellaisten ajoneuvon vasemmalla puolella olevien laitteitten käyttöä, joissa yhdistyvät kytkimen ja vaihteenvalitsimen käyttö.

32

Jalkavalitsin Käsikäyttöinen vaihteenvalitsin

 

Hallintalaite

Rungossa: vasemmalla puolella

 

 

Jalkavipu tai keinuvipu.

Vaihteet valitaan asteittain jalka- tai keinuvivun etuosan liikkeellä. Vaihde vaihdetaan suuremmaksi liikuttamalla vivun etuosaa ylöspäin ja pienemmälle liikuttamalla sitä alaspäin. Jos käytössä on erillinen vapaa-asento, sen on oltava vaihteenvaihtamisjärjestyksessä joko ensimmäisenä tai toisena (1-N-2-3-4-… tai N-1-2-3-4-…).

Ajoneuvoissa, joiden sylinteritilavuus on alle 200 cm3, sallitaan seuraavat vaihteenvaihtamisjärjestykset:

kiertävä järjestys (N-1-2-3-4-5-N-1)

vastasuuntainen järjestys: vaihteet valitaan asteittain jalka- tai keinuvivun etuosan liikkeellä:

vaihde vaihdetaan pienemmäksi liikuttamalla vivun etuosaa ylöspäin ja

suuremmaksi liikuttamalla sitä alaspäin.

33

Käsikäyttöinen valitsin Käsikäyttöinen vaihteenvalitsin

 

Hallintalaite

Ohjaustangossa: vasemmalla puolella

 

 

Jos hallintalaitetta käytetään kiertämällä kädensijaa, vastapäiväisen liikkeen on asteittain valittava vaihde, joka lisää ajonopeutta, ja vastaavasti myötäpäiväisen liikkeen vaihde, joka vähentää ajonopeutta. Jos käytössä on vapaa-asento, sen on oltava vaihteenvaihtamisjärjestyksessä joko ensimmäisenä tai toisena (N-1-2-3-4- tai 1-N-2-3-4-…).

34

Lukkiutumattoman jarrujärjestelmän toimintahäiriö

Image

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

 

 

35

Toimintahäiriön ilmaiseva valaisin

Image

Ilmaisin

 

Ruskeankeltainen

Käytettävä ilmoittamaan käyttövoimajärjestelmään liittyvistä häiriöistä, jotka voivat vaikuttaa päästöihin.

 


(1)  Sellaisina kuin ne määritellään ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (asiakirja TRANS/WP.29/78/Rev.2) kohdassa 2. — (www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolten tunnusnumerot annetaan ajoneuvojen rakennetta koskevan konsolidoidun päätöslauselman (R.E.3) (asiakirja ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3) liitteessä 3.


LIITE 1

Image


LIITE 2

HYVÄKSYNTÄMERKIT

Malli A

(Ks. tämän säännön kohta 4.4.)

Image

Edellä oleva hyväksyntämerkki osoittaa ajoneuvoon kiinnitettynä, että kyseinen ajoneuvotyyppi on hyväksytty kuljettajan hallintalaitteiden osalta Alankomaissa (E 4) säännön N:o 60 mukaisesti hyväksyntänumerolla 002439. Hyväksyntänumero ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön nro 60 vaatimusten mukaisesti säännön ollessa alkuperäisessä muodossaan.

Malli B

(Ks. tämän säännön kohta 4.5.)

Image

Yllä olevasta ajoneuvoon kiinnitetystä hyväksyntämerkistä käy ilmi, että kyseinen ajoneuvotyyppi on hyväksytty Alankomaissa (E 4) sääntöjen nro 60 ja 10 mukaisesti (1).

Hyväksyntänumeroista käy ilmi, että hyväksyntien myöntämispäivinä sääntö nro 60 oli alkuperäisessä muodossaan ja että sääntö nro 10 sisälsi jo muutossarjan 03.


(1)  Jälkimmäinen numero annetaan ainoastaan esimerkkinä.


Top